Phong cách ngôn ngữ báo chí

Chia sẻ: lovetime

Giúp HS Nắm được khái niệm, đặc trưng ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ báo chí; phân biệt được ngôn ngữ báo chí với ngôn ngữ ở những văn bản khác được đăng tải trên báo

Nội dung Text: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Phong cách ngôn ngữ báo chí


A.Mục tiêu cần đạt

1.Kiến thức: Giúp HS

Nắm được khái niệm, đặc trưng ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn

ngữ báo chí; phân biệt được ngôn ngữ báo chí với ngôn ngữ ở những văn

bản khác được đăng tải trên báo

2.Kĩ năng: Có kĩ năng viết một mẩu tin, phân tích một bài phóng sự báo chí.

3.Thái độ: bồi dưỡng và nâng cao tình cảm yêu quý vốn từ ngữ phong phú,

giàu sức biểu hiện của tiếng Việt

B.Chuẩn bị của GV và HS

- SGK, SGV, thiết kế bài soạn,

- SGK, bảng phụ

C.Cách thức tiến hành: GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp nêu vấn

đề, trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi. Tích hợp với đọc văn và làm văn

D.Tiến trình bài dạy

1.ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ:

3.Bài mới
Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt

*Hoạt động1

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu I.Ngôn ngữ báo chí

một số thể loại văn bản báo 1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí

a.Bản tin
chí

(?) Phân tích VD SGK nêu đặc VD ( SGK)

điểm chung của bản tin -> Một bản tin cần có thời gian, địa điểm,

- GV phát vấn HS trả lời sự kiện chính xác nhằm cung cấp những tin

tức mới cho người đọc

*Hoạt động 2

(?) Phân tích ví dụ nêu đặc b.Phóng sự

điểm chung của phóng sự VD ( SGK)

- GV phát vấn HS trả lời -> Phóng sự báo chí về thực chất cũng là

bản tin nhưng được mở rộng phần tường

thuật chi tiết sự kiện và miêu tả bằng hình

*Hoạt động3 ảnh để cung cấp cho người đọc một cái

(?) Phân tích ví dụ, nêu đặc nhìn đầy đủ, sinh động và hấp dẫn

điểm chung của tiểu phẩm c.Tiểu phẩm
- GV phát vấn HS trả lời VD ( SGK)

-> Thể loại gọn nhẹ, giọng văn thân mật,

dân dã, thường có sắc thái mỉa mai, châm

biếm nhưng hàm chứa một chính kiến về

*Hoạt động4 thời cuộc

(?) Nêu nhận xét chung về văn

bản báo chí và ngôn ngữ báo

2.Nhận xét chung về văn bản báo chí và
chí

- HS chia nhóm nhỏ ( Theo ngôn ngữ báo chí

bàn) trao đổi thảo luận trả lời a.Báo chí có nhiều thể loại và tồn tại ở hai

câu hỏi, cử người trình bày dạng chính

trước lớp b.Mỗi thể loại có yêu cầu riêng về sử dụng

ngôn ngữ

c.Chức năng chung: Cung cấp tin tức thời

sự, phản ánh dư luận và ý kiến của quần

chúng đồng thời nêu lên quan điểm, chính

kiến của tờ báo, nhằm thúc đẩy sự phát

triển của xã hội

4.Củng cố, dặn dò, hướng dẫn II.Luyện tập

- Gv hướng dẫn hs làm bài tập - HS làm bài tập 2 tại lớp
- Bài tập về nhà: BT 1+ 3
2

- Gv dặn dò hs chuẩn bị cho

tiết trả bài số 3 Giờ sau trả bài viết số3

- Gv rút kinh nghiệm bài dạy
Tiết 2( Phong cách ngôn ngữ báo chí)

1.ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ:

3.Bài mớiHoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt

II.Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng

của ngôn ngữ báo chí

*Hoạt động1 1. Các phương tiện diễn đạt.

(?) Nêu đặc điểm về diễn a.Về từ vựng

đạt trong phong cách ngôn VD ( SGK)

ngữ báo chí -> Từ vựng trong ngôn ngữ báo chí hết sức

phong phú, mỗi phạm vi phản ánh, mỗi thể
- HS chia 6 nhóm

+Nhóm1,2: tìm hiểu về từ loại báo chí lại có một lớp từ vựng rất đặc
vựng? trưng

+Nhóm3,4 tìm hiểu về ngữ b.Về ngữ pháp

-> Câu văn trong ngôn ngữ báo chí rất đa
pháp?

+Nhóm5,6: tìm hiểu về các dạng, thường ngắn gọn, sáng sủa, mạch lạc để

biện pháp tu từ? đảm bảo thông tin chính xác

- HS trao đổi thảo luận trả c.Về các biện pháp tu từ

lời bằng bảng phụ sau đó cử - Không hạn chế các biện pháp tu từ từ vựng

người trình bày trước lớp và cú pháp

- GV chốt lại Sử dụng không ít hình ảnh ví von, so sánh, ẩn

dụ, hoán dụ, đảo ngữ, song song phối hợp câu

ngắn với câu dài....

-> nhằm diễn đạt chính xác, có hình ảnh và

nhạc điệu thích hợp với từng nội dung và thể

loại

- ở báo nói: ngôn ngữ báo chí đòi hỏi phải

phát âm rõ ràng, khúc chiết

*Hoạt động 2 - ở báo viết: khổ chữ, kiểu chữ phối hợp với

(?) Nêu và phân tích đặc màu sắc, hình ảnh.. tạo những điểm nhấn

trưng của phong cách ngôn trong thông tin

ngữ báo chí?
- GV phát vấn HS trả lời 2.Đặc trưng của ngôn ngữ báo chí

a.Tính thông tin thời sự( sgk)

*Hoạt động3 b.Tính ngắn gọn( Sgk)

- GV hướng dẫn HS làm bài c.Tính sinh động, hấp dẫn(sgk)

tập luyện tập4.Củng cố, dặn dò, hướng

dẫn III.Luyện tập

- Gv yêu cầu hs đọc ghi nhớ - HS làm bài tập 1 tại lớp

- Bài tập về nhà: BT 2
sgk

- Hs nhắc lại các kiến thức

cơ bản của bài học

- Gv hướng dẫn hs chuẩn bị

tiết sau “ Chí phèo”

- Gv rýt kinh nghiệm bài

dạy
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản