PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ ( Tiếp theo)

Chia sẻ: kata_9

Trình bày quan điểm nghệ thuật, đề tài người nông dân và người trí thức trong sáng tác của Nam Cao? - Nêu phong cách nghệ thuật của Nam Cao? Minh hoạ bằng một tác phẩm cụ thể? 2. Bài mới: “ Phong cách ngôn ngữ báo chí” (tiếp theo).

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản