Phong cách ứng xử của bốn kiểu lãnh đạo

Chia sẻ: haithanh

Mỗi lãnh đạo lại có phong cách ứng xử khác nhau. Có bốn kiểu lãnh đạo chính là: Người kể chuyện, nhà tư tưởng, người điều hành, người xã hội hóa. Bảng dưới đây sẽ liệt kê các phong cách ứng xử tương ứng với bốn kiểu lãnh đạo đó.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản