Phong cách ứng xử của bốn kiểu lãnh đạo

Chia sẻ: haithanh

Mỗi lãnh đạo lại có phong cách ứng xử khác nhau. Có bốn kiểu lãnh đạo chính là: Người kể chuyện, nhà tư tưởng, người điều hành, người xã hội hóa. Bảng dưới đây sẽ liệt kê các phong cách ứng xử tương ứng với bốn kiểu lãnh đạo đó.

Nội dung Text: Phong cách ứng xử của bốn kiểu lãnh đạo

Phong cách ứng xử của bốn kiểu lãnh
đạ o

Mỗi lãnh đạo lại có phong cách ứng xử khác nhau. Có bốn kiểu lãnh đạo chính là: Người
kể chuyện, nhà tư tưởng, người điều hành, người xã hội hóa. Bảng dưới đây sẽ liệt kê
các phong cách ứng xử tương ứng với bốn kiểu lãnh đạo đó.
Người kể Nhà tư Người điều Người xã hội
chuyện tưởng hành hóa

Kiểu Cởi mở/ Tự kiềm Tự kiềm chế/ Cởi mở/ Thẳng
mẫu Vòng vo chế/ Vòng Thẳng thắn thắn
ứng xử vo

Tương Điềm tĩnh Sự phục Ưu thế vượt Tác động lên
ứng tùng trội mọi người
với
cách
làm
việc

Phong Thất Chính Tháo vát Lịch sự
thái thường thống
Thiết thực Sành điệu
Thích nghi Bảo thủ

Không Có tính Có cấu trúc Bận rộn Biết khuấy động
gian chất riêng
làm tư Có tổ chức Trang trọng Có tính chất
việc riêng tư
Thoải mái Thiết thực Hiệu quả
Hơi lộn xộn
Thân thiện Trang trọng Có cấu trúc
Thân thiện
Thân mật

Nhịp Chậm/ Chậm/ Có Nhanh/ Quyết Nhanh/ Tự phát
độ làm Thư thái hệ thống đoán
việc

Các ưu Duy trì các Nhiệm vụ: Nhiệm vụ: Kết Tương tác các
tiên mối quan Quá trình quả mối quan hệ
hệ

Sợ Đối đầu Sự bối rối Mất kiểm soát Mất uy tín

Dưới Phục tùng/ Rút lui/ Né Ra lệnh/ Công kích/
sức Ưng thuận tránh Quyết đoán Châm biếm
ép, họ
sẽ

Tìm Sự chú ý Sự chính Hiệu quả Sự công nhận
kiếm xác

Cần Lợi ích sẽ Làm thế Lợi ích là gì? Làm thế nào để
biết gì tác động nào để họ Khi nào có? thăng cấp địa vị
về lợi vào hoàn chứng minh Đáng giá bao của họ/ hoặc
ích? cảnh tài được lợi tức nhiêu? của những
chính của một cách người khác
họ như thế logic
nào

Đạt Khép lại Chuẩn bị Điều hành Sự linh hoạt
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản