Phòng ngừa rủi ro trong Ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
881
lượt xem
576
download

Phòng ngừa rủi ro trong Ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Có thể nói giống như xây một ngôi nhà, người ta tính toán sao cho không xảy ra lún sụt, nứt tường, thấm dột. Còn những tai họa bất ngờ như động đất, bão lũ thì chịu”, tổng giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần đã ví von như vậy khi bàn về rủi ro đối với ngân hàng. Trên thực tế, rủi ro hoạt động ngày càng gia tăng trong các NHTM, chính vì vậy, để hoạt động kinh doanh NH được an toàn và phát triển bền vững thì cần phải thực hiện một số giải pháp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phòng ngừa rủi ro trong Ngân hàng thương mại

  1. Phòng ngừa rủi ro trong Ngân hàng thương mại "Có thể nói giống như xây một ngôi nhà, người ta tính toán sao cho không xảy ra lún sụt, nứt tường, thấm dột. Còn những tai họa bất ngờ như động đất, bão lũ thì chịu”, tổng giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần đã ví von như vậy khi bàn về rủi ro đối với ngân hàng. Trên thực tế, rủi ro hoạt động ngày càng gia tăng trong các NHTM, chính vì vậy, để hoạt động kinh doanh NH được an toàn và phát triển bền vững thì cần phải thực hiện một số giải pháp sau:
  2. Hoàn thiện bộ máy giám sát NHTM phải hoàn thiện bộ máy giám sát rủi ro hoạt động của NH trên cơ sơ hình thành một bộ phận độc lập không tham gia vào quá trình tạo ra rủi ro, có chức năng quản lý, giám sát rủi ro cho các NH; nhận diện và phát hiện rủi ro; phân tích và đánh giá các mức độ rủi ro trên cơ sơ các chỉ tiêu, tiêu thức được xây dựng đồng thời đề ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn giảm thiểu rủi ro. Hoàn thiện hệ thống văn bản Các NH phải xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống văn bản chế độ quy chế quy trình nghiệp vụ, cụ thể: ban hành đầy đủ các quy chế quy trình nghiệp vụ trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của NHNN Việt Nam; kịp thời hướng dẫn các văn bản chế độ có liên quan để áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống NH. Đồng thời, hệ thống văn bản chế độ, quy chế, quy trình... phải được tổ chức nghiên cứu, tập huấn và quán triệt để đảm bảo mọi cán bộ phải nắm vững và thực thi đầy đủ, chính xác Giải pháp dự phòng Các NH cần phải có có các giải pháp để đối phó với các yếu tố từ bên ngoài như sự thay đổi về cơ chế, chính sách của Nhà nước, sức ép từ việc thực hiện các cam kết theo thông lệ, các diễn biến phức tạp của xu thế thị
  3. trường, tác động tiêu cực của các thông tin truyền thông không cân xứng với chính sách và định hướng chiến lược phù hợp. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin NH cần phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại, ổn định. Thường xuyên kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng kịp thời thay bổ sung khi cần thiết để đảm bảo hoạt động ổn định trong mọi trường hợp. Tuân thủ quy định của Nhà nước Các điều kiện bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Nhà nước cần được các NH tuân thủ một cách nghiêm túc và đầy đủ. Giái pháp nguồn nhân lực Cần phải có giải pháp về nguồn nhân lực, trước hết là các NH phải xây dựng và hoàn chỉnh được một quy chế tuyển dụng và tuân thủ nghiêm ngặt quy chế này. Bên cạnh đó NHNN cũng đưa ra các chỉ thị yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai một số biện pháp nhằm tăng cường phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
  4. NHNN yêu cầu các TCTD phân tích, đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong từng quy trình nghiệp vụ để triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro đồng thời rà soát, lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ. Theo chức năng nhiệm vụ của mình, các đơn vị thuộc NHNN hoàn thiện cơ chế thông tin, báo cáo, kiểm soát, xây dựng hệ thống cảnh báo rui ro để nâng cao khả năng quản lý, kiểm soát thị trường ngoại hối, phát hiện kịp thời những rủi ro tiềm ẩn để có biện pháp xử lý thích hợp. Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu các TCTD sớm ban hành quy định về tiêu chuẩn và yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống quản lý rủi ro hữu hiệu áp dụng trong hệ thống của mình; sửa đổi nội dung các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia, các hệ thống thanh toán bán lẻ, đặc biệt là những quy định liên quan đến dịch vụ thẻ thanh toán của các TCTD. Các TCTD cần đánh giá toàn diện về mức độ rủi ro trong thanh toán và áp dụng công nghệ thông tin để đề xuất và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa rủi ro cũng như tiếp tục sửa đổi, hoàn chỉnh chế độ kế toán cho phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế.
  5. Rủi ro trong hoạt động ngân hàng luôn luôn tiềm ẩn và không ai có thể dự báo trước được nó sẽ xảy ra khi nào. Vì vậy ngân hàng luôn phải có các biện phòng ngừa trước khi rủi ro xảy ra để không làm ảnh hưởng đến lợi ích cũng như uy tín của ngân hàng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản