Photoshop CS4 tạo web Gallery

Chia sẻ: Minh Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
2.197
lượt xem
814
download

Photoshop CS4 tạo web Gallery

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TRONG PHOTOSHOP CS4 , PHẦN THIẾT KẾ WEB GALLERY ĐƢỢC ĐẶT TRONG MỤC BROWSE IN BRIDGE (Br) , KHÁC HẲN VỚI CS3 ĐƢỢC ĐẶT TRONG MỤC AUTOMAT. VIỆC THIẾT KẾ 1 WEBSITE CHỨA TOÀN BỘ BẰNG HÌNH ẢNH GỌI LÀ WEB PHOTO GALLERY BẠN BẮT GẶP RẤT NHIỀU TRONG CÁC TRANG WEB CHUYÊN VỀ ẢNH CÁC TÀI TỬ NỔI TIẾNG (http://www.celebritywonder.com/html/gallery.shtml) . TRÔNG CÁC...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Photoshop CS4 tạo web Gallery

 1. BÀI 5 NGÀY 17.1.2009 UTBINH SOẠN TRONG PHOTOSHOP CS4 , PHẦN THIẾT KẾ WEB GALLERY ĐƢỢC ĐẶT TRONG MỤC BROWSE IN BRIDGE (Br) , KHÁC HẲN VỚI CS3 ĐƢỢC ĐẶT TRONG MỤC AUTOMAT. VIỆC THIẾT KẾ 1 WEBSITE CHỨA TOÀN BỘ BẰNG HÌNH ẢNH GỌI LÀ WEB PHOTO GALLERY BẠN BẮT GẶP RẤT NHIỀU TRONG CÁC TRANG WEB CHUYÊN VỀ ẢNH CÁC TÀI TỬ NỔI TIẾNG (http://www.celebritywonder.com/html/gallery.shtml) . TRÔNG CÁC TRANG WEB NẦY THẬT LÀ “ DỮ DẰN “ “ẤN TƢỢNG “ VÀ “ CHUYÊN NGHIỆP “ VÀ BẠN ƢỚC AO SAO MÌNH KHÔNG TỰ THIẾT KẾ LẤY ĐƢỢC “SAME – SAME “ NHƢ THẾ . PHOTOSHOP CS4 SẼ GIÚP BẠN ĐƢỢC TOẠI NGUYÊN BẰNG VÀI BƢỚC ĐƠN GIẢN, XONG CLICK MỘT CÁI SẼ XUẤT BẢN NGAY 1 WEB PHOTO GALLERY ĐỂ CÁC BẠN LẤY LINK URL GỞI ĐẾN BẠN HỮU VÀ NGƢỜI THÂN XEM TÁC PHẨM “TUYỆT VỜI VÀ PRO “ CỦA BẠN . PHOTOSHOP CS4 KHÔNG ĐÕI HỎI BẠN PHẢI LÀ 1 CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH , KHÔNG CẦN BIẾT TÍ TẸO NÀO VỀ NGÔN NGỮ THIẾT KẾ WEB , CHỈ YÊU CẦU BẠN TIẾN HÀNH TỪNG BƢỚC THEO TRÌNH TỰ LẬP SẴN VÀ CÓ SẴN MỘT SỐ ẢNH ƢA THÍCH CẦN “KHOE” VỚI NGƢỜI DÙNG . BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO CÁC TÁC PHẨM CỦA NGƢỜI KHÁC KHI NHẬP TỪ KHÓA : “ PHOTO GALLERY” TRONG WWW.GOOGLE.COM.VN HOẶC SAU NẦY BẠN ĐÃ CÓ 1 SỐ HÌNH SAU CHUYẾN DU LỊCH THÚ VỊ MUỐN GỞI ĐẾN NGƢỜI THÂN , BẠN CHỈ CẦN GỞI LINK TRANG WEB ĐẾN HỌ LÀ HỌ CÓ THỂ XEM ĐẦY ĐỦ CÁC ẢNH CỦA BẠN CHỤP . THƢ CHO UTBINH KHI KHÔNG THỂ THỰC HIỆN ĐƢỢC : utbinhdesign@gmail.com I.TRÌNH TỰ THIẾT KẾ WEB PHOTO GALLERY VÀ XUẤT BẢN WEB LÊN HOST Khi bạn xem Trang web nầy : Giới thiệu vài Ảnh Saigon : http://utbinh.com/A1/SAIGON16012009/index.html http://utbinhutbinh.110mb.com/SAIGON16012009/index.html Giới thiệu Ảnh Đán cƣới Chút Chít tại Giồng Ông Tố http://utbinh.com/A1/chutchit/index.html http://utbinhutbinh.110mb.com/LICH2009/index.html Nó phải trải qua những giai đoạn sau đây : 1
 2. 1. Tập hợp tất cả Hình Ảnh : Tất cả Ảnh cần thiết đặt trong 1 Folder tại Desktop ( Gọi là Folder Web mà tên của nó bạn sẽ đặt trƣớc khi Save ) để đƣa vào Trang Web . 2. Thu nhỏ dung lƣợng Ảnh : Cần Resize Images lại để thu nhỏ dung lƣợng giúp Upload và Download nhanh . Các bạn đọc hƣớng dẫn : http://utbinh.com/MAY08/310508/ACDSee10.doc Hoặc có sẵn trong PS CS4 : http://utbinh.com/AUGUST08/200808/PhongToAnh.doc 3. Sử Dụng Chƣơng Trình Browse in Bridge trong PS CS4 : Mở Photoshop CS4 , Phần Browse In Bridge , Mục Output , Phần Web Gallery để tiến hành vài bƣớc rất đơn giản và dễ dàng , thiết kế Web theo trình tự mẫu vạch sẵn . Cuối cùng Save lại để có 1 Folder Web đƣa lên Host Server . 4. Sử Dụng Host Free : www.110mb.com Tạo 1 Account tại 1 Host Free ( Nếu bạn chƣa mua Host ) để bạn Upload Folder Web Gallery vừa tạo xong của bạn lên Host Server nầy : Xem hƣớng dẫn chi tiết trong Bài Viết hƣớng dẫn của utbinh sử dụng Host Free : www.110mb.com http://utbinh.com/ANOV08/111108/110MB.doc 5. Cách tìm Phần Mềm để sử dụng : Bạn cần phải tìm 1 Phần Mềm để Upload Folder Web lên Host Sever , utbinh có viết bài hƣớng dẫn các bạn vào : www.9down.com để tìm phần mềm Cute FTP . http://utbinh.com/ANOV08/131108/9down.doc 6. Sử dụng Phần mềm để Upload Folder Web lên Server : Muốn Upload dƣợc Folder Web lên Host Server , bạn cần phải có 1 phần mềm chuyên dùng thông dụng . Có thể là Cute FTP hay Smart FTP . Bạn có thể xem Cách Cài Đặt – sử dụng Cute FTP 8.3 Pro : http://utbinh.com/ANOV08/141108/CuteFTP.doc Bạn chỉ cần Download 7 bài viết(6.48MB). http://utbinh.com/A1/webgallery.rar Thực hiện 6 bƣớc trên đến khi hoàn tất lấy đƣợc Link URL để giới thiệu Ngƣời Dùng vào xem Trang Web Photo Gallery thì Utbinh mất khoảng 10 phút không kể thời gian Upload . Thời gian Upload nhanh hay chậm tùy thuộc vào dung lƣợng của Folder Web ( File : SAIGON16012009 có 133 Ảnh mất 10 phút tạo Trang Web ) . II.CHUẨN BỊ : 1. Bạn chọn khoảng trên 100 Ảnh chụp bằng KTS . Dĩ nhiên tất cả Ảnh nầy đều có dung lƣợng trên 1 MB . Khi đƣa Ảnh lên Trang Web cần phải ít dung lƣợng càng dễ Upload và Download . Tạo 1 Folder tại Desktop tên saigon chứa tất cả Ảnh . 2. Bạn có thể dùng Chƣơng Trình ACD See Quản Lý Ảnh để Resize Images hàng loạt Ảnh bằng cách : Chọn Folder saigon > Ctrl+A chọn hết > Chọn Batch Resize Images > Chọn Size in Pixels > Đề nghị chọn Width 500 – Height 500 > Nhấp Nút Start Resize > Xong , bạn Delete các Files gốc > Chọn các Ảnh đã Resize > Chọn Batch Name . Bạn đã có 133 Ảnh , dung lƣợng 11.20 MB . 3. Hoặc dùng Chƣơng Trình PS CS4 theo hƣớng dẫn của bài Viết : http://utbinh.com/A1/070109/smart.doc III.THIẾT KẾ WEB GALLERY TRONG PS CS4 : 1. Mở PS CS4 > Menu File > Browse In Bridge (Alt+Ctrl+O) > Cột Trái nhấp Tab Folder > Chọn Desktop > Nhấp Folder : saigon > Qua Phải chọn Mục OUTPUT > Hiện ra Khung Preview ở Giữa – Dƣới là Khung CONTENT chứa 133 Ảnh của 2
 3. Folder saigon > Khung OUTPUT dƣới nó là nội dung hƣớng dẫn Phần Thiết kế của 2 Phần PDF và Web Gallery . (H1). 2. Chọn hết 133 Ảnh trong Khung CONTENT > Trong Mục OUTPUT bên Phải , chọn Web Gallery > Nhấp Nút REFRESH PREVIEW > Create Gallery đang chạy > Khi hoàn tất ra Khung Output Preview gồm 10 Thumbnails và 1 Ảnh lớn , dƣới đó là các nút để nhấn xem . (H2). 3
 4. 3. Sử dụng Cột WEB GALLERY để thiết kế Web : Trong Mục OUTPUT cho phép các bạn tạo các Files PDF chứa các Ảnh của bạn ( Một loại Định dạng thông dụng nhất hiện nay của Hảng ADOBE – Sẽ trình bày bài viết sau ) và tạo Trang Web Gallery . Tùy theo chọn lựa này mà hiện ra các Mục tƣơng ứng .  TEMPLATE : Có 8 kiểu lựa chọn tạo Web Gallery , thƣờng chọn Standard (H3).  STYLE : Có 3 kiểu thể hiện Thumbnail ( Custom – Medium – Small ).  REFRESH PREVIEW : Nhấp đúp lên để xem Preview tạo Web Gallery .  PREVIEW IN BROWSE : Xem trƣớc trên Trình Duyệt . 4. HẠNG MỤC SITE INFO : ( Thông tin Trang Web )  Gallery Title : Nhập Tựa SÀI GÒN NGÀY NAY .  Gallery Caption :(Ghi chú góc Phải) Tạo Web Gallery bằng Photoshop CS4 .  About This Gallery : Web Photo Gallery created by Adobe Bridge(Mặc định)  Your Name , nhập : utbinhdesign.  E-mail Address : utbinhdesign@gmail.com  Copyright Info : Create ngày 16.1.2009 .  Đánh dấu kiểm vào : Shaw Title Bar . (H4) 5. HẠNG MỤC COLOR PALETTE : ( Cho màu các Palette ) Chọn màu cho từng Phần : Background – Menu – Title – Thumbnail và cho từng chi tiết . Thƣờng để mặc định . 6. HẠNG MỤC APPEARANCE : ( Cách thể hiện )  Bạn nên đánh dấu kiểm vào : Show File Name khi mỗi Ảnh có ghi chú thích bên dƣới Ảnh .  Preview Size : Xem thử kiểu : Extra – Large – Medium – Small . 4
 5.  Thumbnail Size : Xem thử kiểu : Extra – Large – Medium – Small .  Slide Duration : Nhập thời lƣợng là Giây cho 1 Ảnh hiện diện .  Transition Effect ( Hiệu Ứng Chuyển cảnh ) : Có 5 kiểu là Fade – Cut – Iris – Blinds – Dissolve. (H5). 7. HẠNG MỤC CREATE GALLERY : ( Tạo Album Ảnh )  Gallery Name , nhập tên của Folder Web : SAIGON16012009  Nhấp nút Browse > Ra Bảng Choose a Folder , chọn Desktop > Ok > Nhấp Nút Save > ra Bảng Create Gallery đang chạy duyệt từng Ảnh tạo Trang Web > Khi hoàn tất hiện chữ : Gallery created > Ok . (H6). 5
 6. IV. KHẢO SÁT NỘI DUNG FOLER WEB : SAIGON16012009 TẠI Ổ CỨNG 1. Ra Desktop đã có Folder SAIGON16012009 , dung lƣợng 27.00MB so với Folder saigon ban đầu có 11.20MB . Sở dĩ dung lƣợng tăng lên hơn gấp đôi do Bộ Máy tự động tạo Web của PS CS4 tạo thêm 1 Folder chứa 133 Ảnh Medium và 1 Folder chứa 133 Ảnh Thumbnails . 2. Bạn có 1 Folder tên : resources và 1 File Index. 3. Nhấp lên Folder resources > ra 1 Folder images và các Files hổ trợ tạo Trang Web .(H7). 4. Nhấp đúp lên Folder images , bạn có 3 Folders : Large – Medium và Thumbnail .Trong Folder nầy chứa các Ảnh : Lớn – Vừa và Nhỏ .(H8). 5. Nhấp lên File : Index > Hiện ra nội dung Trang Web trong Trình Duyệt > Nhấp các Nút để xem . (H9). 6
 7. 6. Bây giờ bạn tiến hành Upload Folder Web tên SAIGON16012009 lên Host Server bằng Chƣơng trình Cute FTP (Phần I – Mục 6 đầu Bài Viết này ) .(H10). 7
 8. 7. LINK URL CỦA FOLDER SAIGON16012009 NHƢ SAU :  http://utbinhutbinh.100mb.com : utbinhutbinh là Username mà bạn đã đăng ký khi tạo Account trong www.110mb.com .  SAIGON16012009 : Là tên Folder Web trƣớc khi bạn nhấp Nút Save tạo Trang Web .  index.html : Trang Chủ của Trang Web .  Link URL Trang Web PHOTO GALLERY : http://utbinhutbinh.110mb.com/SAIGON16012009/index.html  Mời xem Trang Web Gallery thứ 2 do utbinh thiết kế : http://utbinhutbinh.110mb.com/LICH2009/index.html http://utbinh.com/A1/SAIGON16012009/index.html http://utbinh.com/A1/LICH2009/index.html  Bạn chỉ cần Download 7 bài viết để thiết kế Web Gallery (6.48MB): http://utbinh.com/A1/webgallery.rar Các tìm kiếm liên quan đến: ebookthu vien ebookebook tieng vietebooksebook vietebook tin hocebook kinh tethe gioi ebooksach Trang Web Tìm Kiếm Doanh Nghiệp nầy rất hay có đủ thứ cần thiết : http://www.timkiem24h.com.vn/home Biểu Diễn Lái Xe : http://tinyurl.com/984snx MỜI XEM TRANG WEB THIẾT KẾ BẰNG CHƢƠNG TRÌNH PHOTOSHOP CS4 : WEDDING CHÚT CHÍT DO UTBINH CHỤP HÌNH VÀ THIẾT KẾ WEB http://utbinh.com/A1/chutchit/index.html MỜI XEM SLIDE SHOW ĐƢỢC TẠO BẰNG CHƢƠNG TRÌNH PICTURES TO EXE 5.0 CÓ NHẠC KÈM THEO , UPLOAD BẰNG HOST FREE : WWW.4SHARED.COM: WEDDING CHÚT CHÍT DO UTBINH CHỤP HÌNH VÀ THIẾT KẾ WEB http://www.4shared.com/file/80860326/381f97e3/chutchit.html MỜI XEM TRANG WEB THIẾT KẾ BẰNG CHƢƠNG TRÌNH PHOTOSHOP CS4 : SAIGON16012009 DO UTBINH CHỤP HÌNH VÀ THIẾT KẾ WEB : http://utbinh.com/A1/SAIGON16012009/index.html http://utbinhutbinh.110mb.com/SAIGON16012009/index.html MỜI XEM TRANG WEB THIẾT KẾ BẰNG CHƢƠNG TRÌNH PHOTOSHOP CS4 : LỊCH 20099 DO UTBINH CHỤP HÌNH VÀ THIẾT KẾ WEB : http://utbinh.com/A1/LICH2009/index.html Đam mê chụp ảnh , vào đây : http://www.vnphoto.net/ http://www.photo.vn/ Slide Show : saigon , dung lƣợng 15.70 MB đƣợc thiết kế bằng Chƣơng trình PICTURES_TO_EXE_5.52 và lồng nhạc Ca Sĩ Thanh Tuyền trình bày : " Chuyến tàu hoàng hôn " . File nầy chỉ xem trong máy Vi tính mà thôi : http://www.4shared.com/file/81027984/31a8c33/Saigon.html Trang Web của KS DƢƠNG TRUNG HIẾU có mỗi ngày 1 bài học AVI : http://www.duongtrunghieu.com/ Trang Web của KS Dƣơng Trung Hiếu về Nhiếp Ảnh : http://www.nhiepanhsaigon.com/ Upload nhanh Hình ảnh lấy Link gián tiếp : http://www.imagesupload.net/ Download Nhạc MP3 : http://music.top1.vn/home.htm Soft Free Chống Phân Mãnh PowerDefragmenter (409KB) : http://download.softpedia.com/dl/94375319c666ee01bc57c78451d6a988/4962b86d /100020185/software/hdd/PowerDefragmenter.zip 8
 9. Trang web tập hợp E-BOOK : http://www.ebook.edu.vn/ http://www.thuvien- ebook.com/home/ http://www.vietnamwebsite.net/ebook/ http://ebook.edu.net.vn/ http://bookilook.com/ http://www.ebook4u.vn/home.htm http://www.saigontre.com/index.php?m=kinhdoanh http://www.3c.com.vn/Zone/vn/hotrokhachhang/ebooks.html http://ebookvietblog.com/ http://www.ebook.edu.vn/?page= http://ebook.vietnamwebsite.net/ http://www.echip.com.vn/echiproot/html/ebookviet.html http://www.download.com.vn/ebook/index.aspx http://www.ketnoisunghiep.vn/kho-ebooks-kho-tai-lieu-ky-nang/ Links Bài Viết của utbinh đến 2.1.2009 (4.92MB): http://www.live-share.com/files/374509/LinksBaiViet_utbinh020109.rar.html LINKS 23 Bài Viết Tìm hiểu GOOGLE của utbinh 2.1.2008 (19.52MB) : http://www.live-share.com/files/374513/LESSONS__GOOGLE.rar.html Download : GmailConf để sử dụng Gmail trong OutLook Express (54.17KB): http://www.live-share.com/files/374515/GmailConfig.exe.html Links Tháng 11.2008 : http://www.4shared.com/file/78994117/4b10af30/LINKS_THANG_112008.html Links Tháng 12.2008 http://www.4shared.com/file/78994094/1b021eb5/Links_Thang_122008.html Download File :Slide Show : Sinh Nhật Thiên Kim 8 tuổi ngày 5.1.2009 (27.12 MB ) : Giải nén trƣớc khi xem . http://utbinh.com/A1/SNThienKim.rar hoặc http://www.live-share.com/files/375001/SNThienKim.rar.html Quà tặng Đầu Năm 2009 cua utbinh 500 Hình PB Năm 2008 Download về rồi giải nén (42.60MB):http://utbinh.com/A1/PLAYBOY2008.rar Hoặc : http://utbinh.com/A1/pb2008.zip http://www.4shared.com/file/79891955/95947283/pb2008.html Slide Show : HẠNH PHÚC LANG THANG (31.14MB) utbinh tạo 3.1.2008 : http://www.live-share.com/files/374644/slideshowAOANH030109.exe.html Download 36 Hình Hạnh Phúc Lang Thang (17.647MB): http://www.4shared.com/file/78705475/7a29cf15/HanhPhuc.html http://www.live-share.com/files/374678/HanhPhuc.rar.html Links Bài 96 đến 110 MẠNG ngày 2.1.2009(11.83MB) : http://www.live-share.com/files/374535/LinksBai96_110MANG020109.rar.html Trang Web hay về nghệ thuật Nhiếp Ảnh : http://xomnhiepanh.com/gallery.php Các Ảnh nền rất đẹp (32.7MB) : http://download405.mediafire.com/yqey3zygt1jg/amjjmzyyhyj/XmasWall.rar Trang Web rất hay , dân IT cần tham khảo có nhiều tài liệu để Download : http://www.iwebviet.com/ New in Photoshop CS4 : http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop/features/?view=topnew 30 Video Tutorials Photoshop CS 4 : http://tv.adobe.com/#pg+1584 Giới thiệu Photoshop CS4 bằng Video : http://tv.adobe.com/#vi+f1584v1027 E-BOOK : Photoshop2009 của Bidesigner trong http://dohoa.net http://www.mediafire.com/?m2wrebfa4wg http://www.mediafire.com/?bzjjabegl2s http://www.mediafire.com/?nybjmyfhbyj http://www.mediafire.com/?59l60hsjjdj http://www.mediafire.com/?dzyjvuovw4m 9
 10. http://www.mediafire.com/?8lhmy30i5mj (Pass là http://get4share.com) Thủ thuật máy in RESETTING MÁY IN PHUN EPSON - CANON - HP Nguyên lý hoạt động của máy in phun HP, CANON , EPSON . Làm sao để đạt đƣợc hiệu quả in cao nhất từ máy in phun HP & Canon? Mẹo nhận biết khi đầu in phun bị tắc Bơm mực máy in phun CANON Pixma1200/1300 Mực in tƣơng thích giải pháp tiết kiệm chi phí ! Nạp mực cho máy in Laser Fuji-Xerox 203/204A - Brother HL-2040 Chọn mua máy in tiết kiệm mực Phƣơng cách sử dụng một máy in mạng Các công nghệ in phun. Các công nghệ máy in không va đập (Non-Impact Printer). Những câu hỏi thƣờng gặp khi sử dụng máy in Sử dụng chung máy in HP qua print server HP Smart Web Printing: Tiết kiệm giấy mực khi in các thông tin tìm đƣợc trên web Máy in đa chức năng – Đơn sắc đáp ứng nhanh Máy in màu - Đáng giá cho gia đình Máy in đơn sắc - Tốc độ hay “đa nhiệm” In hình khổ lớn bằng máy in nhỏ Máy in LASER và mực in Thủ thuật máy tính Multimedia - Real Player 11: Phiên bản mới với nhiều tính năng mới Topdesk 1.4.2: Đem hiệu ứng 3D của Vista vào XP TheWorld Broswer: Trình duyệt đa năng Windows Vista: Tắt các tính năng không cần thiết Gỡ bỏ DirectX Thủ thuật khi phải làm việc với văn bản dài Gỡ bỏ tận gốc ứng dụng bằng Your Uninstaller Windows Vista: Sử dụng System Restore Máy vi tính thƣờng hỏng chỗ nào Windows Vista: Treo ảnh của bạn lên Desktop Windows Vista: Truy xuất nhanh Command Prompt Giải pháp tăng tốc cho máy tính 15 phần mềm bảo mật miễn phí đƣợc đánh giá cao nhất Máy vi tính thƣờng hƣ chỗ nào Cách thiết lập mạng máy tính quy mô nhỏ Cách xóa Password trong BIOS Card đồ họa đời mới: Đƣa game lên "đỉnh cao" Điều khiển máy tính từ xa với LOGMEIN Windows Vista: 'Vista hóa' toàn bộ giao diện Windows Windows Vista: Hoạt động chậm hơn cả XP Tiêu diệt phần mềm độc hại với SuperAntiSpyware Multimedia: Xem và ghi lại phim chất lƣợng cao với EnhanceMovie Đồ Hoạ: Thiết kế banner chuyên nghiệp với Banner Maker Pro 6 10
 11. Kiểm tra an ninh hệ thống với PC Securrity Test 2007 Bảo trì toàn bộ hệ thống máy tính với Glary Utilities 2.0 Sử dụng chức năng bảo vệ chống virus trong Outlook Express 6 Windows Vista: Sử dụng tính năng Video Wallpaper Windows Vista: Quản lý các dịch vụ của Windows Vista Tạo thƣ mục “ma” trong Windows Explorer Windows Vista: Tìm lại "ngƣời xƣa" trong Windows Vista Bảo mật tài liệu cá nhân Microsoft Windows Vista Ultimate dành cho máy tính có cấu hình thấp Miễn phí hoàn toàn phần mềm tăng tốc máy tính thật dễ dàng với Speed It Up Free 4.0 Nghe nhạc trực tuyến với CNet Music Phần mềm giúp bạn tìm lại mật khẩu tin nhắn dễ dàng Phần mềm Bảo vệ máy tính trƣớc khi thực hiện download Tiện ích chống Keylogger cho Internet Explorer Windows Vista : 10 điều khó chịu nhất khi dùng Windows Vista Windows Vista: Ngƣời dùng Vista gặp khó khăn khi gõ tiếng Việt Windows Vista: 10 điểm chú ý trƣớc khi dùng Windows Vista Tạo mục lục tự động trong Office 2007 Thay đổi vị trí thanh Taskbar Nên cập nhật BIOS Tăng khả năng tìm kiếm trên Google Đổi tên máy tính, tên ngƣời cài đặt và ngƣời sử dụng máy Phục hồi chức năng tắt nguồn khi TurnOff Máy không khởi động đƣợc Windows Vista: Gõ tiếng Việt Unicode trong Windows Vista Các thuật ngữ viết tắt trong tin học 14 thủ thuật tăng tốc độ website Ghost đĩa từ máy tính này sang máy khác Ý nghĩa của tiếng 'bíp' khi dùng máy tính Panda ra mắt phần mềm diệt virus qua Web Sử dụng các phiên bản Office cũ để mở và lƣu file tạo bởi Office 2007 Bí mật PC cần biết 10 bƣớc "phòng thủ" cho Windows Windows Vista: những thủ thuật nhỏ với Desktop Giải pháp để Windows luôn chạy ổn định Làm chủ các dịch vụ trong Windows 2000, Windows XP Kinh nghiệm dùng MS Outlook Express Những thủ thuật bảo vệ bạn khi truy nhập Internet Phòng chống virus, spyware, malware...: Tuy dễ mà không dễ! 10 thao tác nhanh với MS Office Liên quan Mực In – Máy In : http://www.domuc.com/ Đọc Tiểu Thuyết Chạng vạng Twilight (408KB) : http://download60.mediafire.com/tz2m3jo2i5mg/h0wcnhomdwm/Chang+vang+- +Twilight+TACKE.TK.zip Trang Y học rất hay : http://www.yduocngaynay.com/2-Y%20Hoc%20Thuong%20Thuc.html 11
 12. Đọc truyện : http://www.1080vietnam.com/stories/Default.aspx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... CHIẾC BÓNG BÊN ĐƢỜNG Đức Lâm KỂ CHUYỆN CHIẾN TRƢỜNG Hoàng Thái Sơn YOU GOT EMAIL Ngọc Anh YÊU TRONG BÓNG ĐÊM Cao Xuân Lý YÊU VÔ VỌNG Guy De Maupassant YÊU... Nguyệt Khanh YÊU VÀ MƠ Mộng Thu YÊU NHÁP Đoàn Thạch Biền YÊU THẬT SỰ Hoàng Anh Tú YÊU NGƢỜI NGOẠI ĐẠO Ấu Tím YÊU MUỘN Quang Khánh YÊU KẺ SÁT NHÂN Rose Deshaw YÊU LẦN CUỐI CÙNG Lisa Cannos YÊU HOA - YÊU GIÓ - YÊU TRĂNG Ngọc An YÊU HOA Quỳnh Chi YÊU CHỈ MỘT LẦN Bình Huyên YÊU DẤU XƢA Lê Thị Nhị YÊU CHỒNG Mỹ Dung YÊN HOA Ngọc Giao YÊU Nguyễn Thị Thanh Bình XUẤT HÀNH NĂM MỚI Võ Hồng XƢƠNG RỒNG Lâm Chƣơng XUẤT CẢNH Thảo Trƣờng XUẤT GIÁ TÒNG PHU Nguyễn Công Hoan XUÂN MỚI NGƢỜI XƢA Tống Văn Bình XUÂN VÔ TÌNH Dƣ Văn XỨ SỞ CỦA NGƢỜI MÙ H.g.wells XUÂN VỀ TRÊN THỰC ĐƠN O. Henry XUÂN ĐỢI Bích Phƣợng XÔN XAO ĐỒNG NƢỚC Anh Đức XÓM NHỎ Tiểu Thu XÓT XA Tầm Duyên XÓM NGƢỜI MÙ Mƣờng Mán XÓM NGHÈO ĂN TẾT CHÓ Ngọc Giao XÓM ĐẠO HOUSTON Nguyễn Phục Hƣng XÓM NGHÈO Ái Khanh XÓM ĐẠO Nguyễn Cƣờng Andy XIN HÃY THÔI MƢA Hoài Yên XÓM ẢO: CÒN ĐÓ MỘT MỐI TÌNH Lê Du Miên XIN HÃY TIN EM Nguyễn Thị Thu Huệ XIN CHỮ CỤ NGHÈ Nguyễn Công Hoan XIN ĐƢỢC MỘT LẦN NGU Phạm Thu Sƣơng XÍCH LÔ Y Ban XIN CHO MỘT LẦN Vũ Thƣ Nguyên XEM SÁCH Võ Phiến XIN CẢM ƠN " NHỮNG NGƢỜI XA LẠ " Mi Thứ XE ĐẠP ĐÔI Nguyễn Văn Học XE ĐẠP ƠI... Thu Trâm XANH NHƢ HỒN PHÁCH Đỗ Phƣớc Tiến XÁC NGỌC LAM Nguyễn Tuân 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12
Đồng bộ tài khoản