Photoshop - Mac OS text

Chia sẻ: Qweqwdasd Qweqdasda | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
7
download

Photoshop - Mac OS text

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Photoshop - Mac OS text - Mở 1 File kích cỡ khỏang 500x500 px (màu nền nào cũng oki) - Viết chữ gì bạn muốn.... màu gì tùy ý - Bạn có thể download Font FREE Wide Latin ở đây - Layer Layer Style Drop Shadow với thông số sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Photoshop - Mac OS text

  1. Photoshop - Mac OS text - Mở 1 File kích cỡ khỏang 500x500 px (màu nền nào cũng oki) - Viết chữ gì bạn muốn.... màu gì tùy ý - Bạn có thể download Font FREE Wide Latin ở đây - Layer > Layer Style > Drop Shadow với thông số sau • Opacity 50% • Distance px • Spread 100% • Size 4 px - Layer > Layer Style > Inner Shadow với thông số sau: - Dùng màu mà bạn định dùng cho Chữ - Size 5 px - Layer > Layer Style > Outer Glow: • Opacity 100% • Màu trắng • Spread 100% • Size 3 px • Gradient Overlay - Layer > Layer Style > Stroke: • Màu #747475
  2. • Size 1 px • Position: Outside - Tạo 1 Layer mới (Layer -> New -> Layer (Strl+Shift+N)) - Select "Elliptical Marquee Tool" và vẽ như sau: - Trọn Gradient Tool ... tô như sau:
  3. - Giữ nút Strl + ấn vô Font Layer (ở ví dụ nè là Layer "VM") sau đó Select -> Inverse (Shift+Strl+I) và nhần nút Back Space. - Cuối cùng là Strl+D để deselect. Vậy là xong!!! © Dragon_master - www.bantayden.com |Trang Chủ| |Text Effect| |Photoshop Tutorials| Nội dung trên trang web này thuộc bản quyền của Bá Tước Monte Cristo
Đồng bộ tài khoản