PHP and MySQL Discussion

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
8
download

PHP and MySQL Discussion

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chạy XAMPP trên USB Flash hay CD-ROM Hướng dẫn sử dụng AMPstart.exe v1.0.0.6 Lý Anh Tuấn, ĐHSP Tp.HCM ------------------------------------------------------------Giới thiệu: AMPstart là chương trình khởi động giúp XAMPP và XAMPPlite có thể chạy trên USB flash và CD-ROM AMPstart được đặt ở thư mục gốc của XAMPP hay XAMPPlite, chạy cùng (hoặc không)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP and MySQL Discussion

  1. Chạy XAMPP trên USB Flash hay CD-ROM Hướng dẫn sử dụng AMPstart.exe v1.0.0.6 Lý Anh Tuấn, ĐHSP Tp.HCM ------------------------------------------------------------- Giới thiệu: AMPstart là chương trình khởi động giúp XAMPP và XAMPPlite có thể chạy trên USB flash và CD-ROM AMPstart được đặt ở thư mục gốc của XAMPP hay XAMPPlite, chạy cùng (hoặc không) với file cấu hình AMPstart.ini XAMPP hay XAMPPlite có thể đặt trong thư mục tùy ý. ------------------------------------------------------------- Soạn thảo file AMPstart.ini: ; Bắt đầu file cấu hình --- [database] ; --- Đoạn dùng cấu hình cho CSDL overwrite=1 ;1=overwrite; 0=copy [website] ; --- Đoạn dùng cho cấu hình website website=test ;tên thư mục htdocs\test startup= ;mặc định là index.php ; Kết thúc file cấu hình --- Trong các đường dẫn trên, ký hiệu "\" hay "." thay cho thư mục gốc của ổ đĩa chứa file AMPstart.ini Thí dụ: Cấu hình để webserver chạy trên USB flash [database] overwrite= ;chạy CSDL trên USB flash [website] website=test ;tên thư mục trong htdocs
  2. startup= ;mặc định là index.php Thí dụ: Cấu hình để webserver chạy trên CD-ROM [database] overwrite=1 ;chép đè dữ liệu nếu đã có [website] website=test ;tên thư mục trong htdocs startup= ;mặc định là index.php ------------------------------------------------------------- Hoạt động: AMPstart chạy dưới dạng một icon trong System Tray Khi khởi động, AMPstart tìm file AMPstart.ini trong thư mục chứa AMPstart, thư mục gốc của tất cả các ổ đĩa của máy tính chạy AMPstart, trừ các ổ đĩa mạng. Vì vậy, có thể đặt XAMPP hay XAMPPlite cùng AMPstart.exe trên một ổ đĩa (thí dụ CD-ROM), AMPstart.ini, ứng dụng web và CSDL trên một ổ đĩa khác (thí dụ USB flash). Sau khi khởi động xong webserver, AMPstart mở trang được định nghĩa tại khóa startup trong đoạn [website]. Tên file mặc định là index.php Khi đang chạy trên USB flash, CD-ROM, AMPstart khóa ổ đĩa CD, USB flash tương ứng. Double click lên icon AMPstart để shut down WebServer, ổ đĩa tương ứng được mở khóa. ------------------------------------------------------------- History: AMPstart.exe v1.006 dùng cho XAMPP và XAMPPlite v1.5.x và 1.4.x AMPstart.exe v1.004 dùng cho XAMPP và XAMPPlite v1.4.x -------------------------------------------------------------
  3. Chú thích: XAMPPlite 1.5.x có dung lượng < 105MB (XAMPPlite 1.4.x < 80MB), có thể chứa đủ trong một USB flash 128MB cùng với ứng dụng web và CSDL. Tốc độ đọc và ghi thực tế trên USB 2.0 tương đương 60x(150MB/s), trên HDD tương đương 300x, trên CD dưới 10x Thời gian khởi động WebServer của XAMPP 1.4.x nhanh hơn XAMPP 1.5.x, vì vậy version 1.4.x thích hợp hơn để chạy trên CD. Chương trình AMPstart tự động kết thúc nếu thời gian khởi động WebServer lâu hơn 120 giây.
Đồng bộ tài khoản