PHP Tutorial part 1

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
12
download

PHP Tutorial part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Web server cần đảm bảo sẵn sàng. Apache được khởi động theo bài post ở trên. 2. Một script editor. Cái này có rất nhiều, như PHP Designer, Dev-PHP, ... Thậm chí dùng notepad cũng được. Nhưng tốt nhất nên dùng một editor có hỗ trợ unicode. Như tớ dùng SCiTE. Bạn vào trang này để xem list và review các PHP editor: http://www.php-editors.com/ 3. 5 phút thời gian rảnh rỗi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP Tutorial part 1

  1. Bài 1: H Hello World - Những dòng code đầu tiên của bạn! d Thừa thắ xông lê tớ làm lu bài "He World" ắng ên, uôn ello ". Bài 1: N "hello world" với PHP Nói w Cần chu bị nhữ gì? uẩn ững 1. Web sserver cần đảm bảo sẵn sàng. Apa đ n ache được k khởi động th bài pos ở trên. heo st 2. Một s script editor Cái này có rất nhiều, như PHP D r. ó , Designer, DDev-PHP, ... Thậm chí dùng notepad cũng được. Như tốt nhất nên dùng m editor c hỗ trợ un ưng một có nicode. Như tớ ư dùng SCCiTE. Bạn vào trang này để xem list và review c PHP ed o các ditor: http:// //www.php-editors.com m/ 3. 5 phút thời gian rảnh rỗi. r u!!! Bắt đầu 1. Tạo m file man tên "helloworld.php trong thư mục htdoc Mở file đ bằng scr một ng p" ư cs. đó ript editor. 2. Gõ đo code sau vào editor: oạn u PHP Code: ". Đây l 2 uối là thẻ (tag) để báo cho server biế điểm bắt đ và kết t ) o ết đầu thúc của mộ đoạn cod PHP. Nói ột de cách khá bằng các này bạn có thể nhún code PH trong bất cứ file HT ác, ch ng HP t TML có sẵn nào. Khi thực thi file PH web ser c HP, rver sẽ chỉ th hiện nh hực hững đoạn ccode đặt tro 2 thẻ nà và ong ày bỏ qua tất tần tật nh hững phần c lại. còn 2. Dòng 2 là một lệ của PHP Lệnh ech Lệnh nà làm nhiệm vụ in mộ xâu ra ngo ệnh P: ho. ày m ột oài màn hình. Cần nhớ một lệnh P PHP luôn kế thúc bằng dấu chấm phẩy ";". N thiếu dù chỉ ết g m Nếu ù một dấu chấm phẩy code của bạn sẽ ko c y, chạy và dừn lại biểu t ng tình ngay. 3. Cũng ở dòng 2, xâu "Hello W x World" đượ đặt trong dấu ngoặc kép. Nếu k sẽ có lỗi. ợc g c ko, Một vài câu hỏi i 1. Có cầ thiết phải trình bày n trên ko? ần i như => Ko. B có thể trình bày co theo bấ cứ cách n bạn muố Lùi vào 10 dấu các Bạn t ode ất nào ốn. ch,
  2. mỗi dòn cách nhau 3 hàng, ... Điều đó là tùy bạn. T nhiên cầ phải viết code cho t ng u à Tuy ần t thật dễ đọc v dễ hiểu để tiện cho v sửa đổi và chia sẻ code sau n và đ việc ẻ này. 2. Có cá nào báo hiệu một đ ách đoạn code P PHP ngoài c cách dùng < Tuy nhiê các cách khác đều í thông dụn và được khuyến cáo ko nên sử dụng. ên h ít ng o 3. Có thể đặt xâu Hello World trong dấu n ể H d ngoặc đơn k ko? => Có th Bạn có thể dùng dấ ngoặc ké và dấu nh đơn để chứa xâu. S khác nha hể. t ấu ép háy Sự au giữa chú sẽ được thảo luận s úng c sau. rong xâu cũ có dấu ngoặc / xâu là một đoạ văn bản rất dài thì s 4. Nếu tr ũng u ạn sao? => Ko c gì phải lo lắng. Cái g cũng có c có o gì cách giải qu uyết. Vấn đ là cách đó ko nằm tr đề ó rong bài học h hôm nay. Hết 5 phút rồ bạn hãy nghỉ ngơi đ :P H ồi, đã. Tạm thế Lát post ti ế. iếp. EDIT: H Ở trên tớ gõ nhầm (đã sửa). K phải dấu ngoặc đơn "(" mà là dấu nháy đơn " Hic. m Ko u n ' ". Tại h hôm qua buồn ngủ quá á. Bổ sung thêm cả ph Bài tập nhá. Học p đi đôi v hành ch g hần phải với hứ! Bài tập Vì Bài 1 hết sức đơ giản, chỉ theo tinh th Hello W ơn hần World nên b tập cũng sẽ chỉ có b bài g bài, và cũng rất rất đơn giản. Hãy cho biết lỗi sai trong các đ o i đoạn code s sau: 1. PHP Code: echo "Hello World!"; 2. PHP Code:
  3. 3. PHP Code:
Đồng bộ tài khoản