PHP Tutorial part 13

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
11
download

PHP Tutorial part 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trả lời: XAMPP giống với WAMP, nghĩa là người mới học ko cần phải biết cách cài đặt riêng lẻ từng thành phần như Apache, PHP và MySQL. Chỉ cần download một gói về là xong. Các tính năng có trong XAMPP: 1. Apache 2 = server 2. PHP 5 = ngôn ngữ lập trình 3. MySQL = cơ sở dữ liệu 4. Webalizer = quản lý statistic của site 5. Mercury = giả lập gửi email 6. FileZilla = giả lập FTP server 7. Rất nhiều tính năng chuyên sâu khác... Câu hỏi 2: Tại sao ko dùng WAMP? Trả lời: Vì cái này tớ chưa dùng bao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP Tutorial part 13

  1. Cài đặt Web serve - bước đ tiên để học PHP! er đầu "Trường học" vừa khai giảng, trong lúc đ bài học đ tiên ra lò, cho phép tớ được " g k đợi đầu p "múa rìu qua m thợ cái" mắt "! Như bác ngocha85 đã nói, để h PHP và MySQL, m trong n c học à một những thứ cần chuẩn bị là ị web serv chạy trê PC của m ver ên mình. Để ch nhanh ch ho hóng, theo tớ tốt nhất n cài bộ nên XAMPP P. Câu hỏi 1: XAMP là gì? i PP Trả lời: XAMPP gi AMP, nghĩa là người m học ko cần phải bi cách cài đặt iống với WA mới iết riêng lẻ từng thành phần như A Apache, PH và MySQ Chỉ cần download một gói về là HP QL. n d ề xong. Các tính năng có tro XAMP h ong PP: 1. Apach 2 => serv he ver 2. PHP 5 => ngôn ngữ lập trìn n nh 3. MySQ => cơ sở dữ liệu QL ở 4. Weba alizer => qu lý statist của site uản tic 5. Mercu => giả lập gửi ema ury l ail 6. FileZi => giả lập FTP ser illa l rver 7. Rất nh tính nă chuyên sâu khác... hiều ăng Câu hỏi 2: Tại sao ko dùng W i o WAMP? Trả lời: Vì cái này tớ chưa dùn bao giờ + Cái này bác ngoch t ng y ha85 chắc s giới thiệu => sẽ u tránh đụ hàng là hơn. Với lạ cái XAM này theo tớ cũng rấ hay, thậm chí ko cần cài ụng ại MPP o ất m n đặt, chỉ c copy và chạy. cần à Câu hỏi 3: Down XAMPP ở đâu? i X Trả lời: Ở đây: http p://www.apa achefriends s.org/en/xam mpp.html Có đủ bộ XAMPP cho Window Linux, MacOS và cả Solaris, vì vậy mọi hệ điều hà ộ c ws, i ành nó đều c chấp tất! Câu hỏi 4: Cài đặt và sử dụn XAMPP như thế n i t ng P nào? Trả lời: Sau khi tải về, bạn sẽ c 1 file zip Giải nén file đó ra 1 thư mục bấ kỳ, ví dụ có p. ất ụ C:\XAM MPP. Để chạ web serv bạn kíc hoạt file x ạy ver, ch xampp_con ntrol.exe, bấ nút Star ấm rt bên cạnh Apache và nút close để XAMPP Control tự động chuy xuống s h P ự yển system tray y.
  2. Ngoài ra bạn có thể khởi động MySQL n dùng cơ sở dữ liệu FileZilla n dùng FT a, g nếu ơ u, nếu TP và Merccury nếu dùn email. ng Để biết cchắc web seerver đã chạ đúng, bạ mở trình duyệt web của mình, gõ ạy ạn http://loc calhost vào thanh Add o dress, sau đó enter. Mộ trang thôn báo sẽ hi ra, cho b ó ột ng iện biết quá trình "cài đặt" đã hoàn tất. h đ . Câu hỏi 5: Làm th nào để chạy các scr viết bằ PHP? i hế ript ằng Trả lời: Bạn cho scr vào thư mục C:\XAMPP\htdo sau đó gọi file đó qua URL ript ư ocs\ calhost/scri http://loc ipt_name.ph hp Vậy là h "bài chu bị cho b khởi độn của bác ngocha85 s post tron vài ngày tới. hết uẩn bài ng" sẽ ng Tèn tén ten! CÀI ĐẶ APACH WEB SERVER ẶT HE Download Apache Web Serv e ver Bạn có t downloa Apache W Server ở thể ad Web r http://ww ww.apache.org/dist/htt tpd/binaries s/win32/. Bạn chú ý ch phiên b thích hợ họn bản ợp với hệ điều hành mà bạn đang dùng. m Cài đặt Apache Các bướ chi tiết cà đặt Apache được mi hoạ như sau: ớc ài inh ư Bước 1: Sau khi download Apache, bạn double cli lên file .msi vừa do A n ick ownload, m hộp thoạ sẽ một ại hiện ra n hình bê Bạn click vào nút N để sang bước 2. như ên. Next g Bước 2: Bạn chọ phần "I accept the te ọn a erms in the license agre eement" và nhấn Next tiếp tục nh à t, hấn
  3. Next một lần nữa để sang bước 3. Bước 3: bạn điền localhost vào phần Networl Domain và Server Name, điền admin@localhost vào phần Aministrator's Email Address. Click Next để sang bước tiếp theo. Bước 4: Bạn chọn Custom và nhấn Next để tiếp tục. Bước 5: Bạn chọn thư mục để cài Apache (nhấn nút Change), mặc định là C:\Program Files\Apache Group. Nhấn Next, rồi nhấn Next lần nữa để sang bước 6. Bước 6: Apache sẽ bắt đầu cài đặt các file vào đĩa cứng của bạn. Bạn chỉ có việc là...ngồi chờ. Bước 7:
  4. Sau khi Apache đã cài đặt xong, bạn khởi động lại máy trước khi tiếp tục. Chạy thử Apache: Sau khi khởi động, bạn chạy Apache từ Star Menu: Sau đó bạn khởi động IE và truy cập vào địa chỉ http://localhost, nếu bạn nhận được màn hình đón chào của Apache thì có nghĩa là bạn đã cài đặt t hành công Apache. Cấu hình Apache Mặc định Apache sẽ đặt trang web của bạn ở C:\Program Files\Apache Group\htdocs, tuy nhiên bạn có thể cấu hình để sử dụng thư mục khác (tôi dùng thư mục C:\www). Trước tiên bạn tạo thư mục www trong đĩa C: và tạo thêm thư mục cgi-bin ở trong thư mục www vừa tạo. Tiếp theo, bạn mở file C:\Program Files\Apache Group\conf\httpd.conf bằng một chương trình text editor nào đó. Bạn tìm đến dòng bắt đầu bằng DocumentRoot và sửa lại giá trị của DocumentRoot từ C:\Program Files\Apache Group\htdocs thành C:\www, và tìm sửa dòng thành . Tiếp them bạn tìm dòng bắt đầu bằng ScriptAlias /cgi-bin/ và sửa lại giá trị của cgi-bin từ C:/Program Files/Apache Group/htdocs/cgi-bin thành c:/www/cgi-bin. Và cuối cùng bạn tìm dòng và sửa lại thành . Bạn sẽ đặt các file Perl-CGI của bạn ở trong thư mục này. Lưu file httpd.conf, thoát và khởi động lại Apache. Nguồn: DDTH indentical(UDS)
Đồng bộ tài khoản