PHRASES AND CLAUSES OF CONCESSION (CỤM TỪ VÀ MỆNH ĐỀ CHỈ SỰ NHƯỢNG BỘ)

Chia sẻ: leafstorm

Cụm từ chỉ sự nhượng bộ thường được bắt đầu bằng giới từ ‘In spite of’ hoặc ‘Despite’ (mang nghĩa mặc dù, cho dù) Cấu trúc ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản