Phụ lục: 02/PL-TNCN

Chia sẻ: exkhatu

BẢNG HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN (đối với thu nhập thường xuyên)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản