PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN

Chia sẻ: azzurri

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản