PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN

Chia sẻ: azzurri

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Nội dung Text: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA, KHOA………………………..
Tp. Hồ Chí Minh, ngày …..tháng….năm……
***
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN:………………………
NHIỆM KỲ (20… – 20…)

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN
Nhiệm kỳ 20…-20…
-----------------------
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
+ Số liệu: - Tồng số học sinh: ………, trong đó nữ: ………
- Tổng số Đoàn viên:………, trong đó nữ: ………
- Số Đoàn viên kết nạp trong năm học 20…-20...: ………
+ Thuận lợi:
+ Khó khăn:

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ: (ghi rõ các hoạt động, phong trào sẽ
thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả sẽ đạt được)
1. Học tập - NCKH:
a. Các công việc sẽ thực hiện:
b. Chỉ tiêu phấn đấu:
2. Thực hiện nề nếp, nội quy:
a. Các công việc sẽ thực hiện:
b. Chỉ tiêu phấn đấu:
3. Rèn luyện Đoàn viên:
a. Các công việc sẽ thực hiện:
b. Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm:
 Ưu tú:
 Xuất sắc:
 Khá:
 Trung bình:
 Yếu, kém:
4. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội:
a. Các công việc sẽ thực hiện:
b. Kết nạp mới: ……… đoàn viên (nếu có học sinh chưa vào
đoàn)
c. Xếp loại chi đoàn cuối năm:
 Vững mạnh Khá

Yếu kém
 Trung bình
5. Các hoạt động phong trào:
a. Văn hóa văn nghệ:
b. Thể dục thể thao:
c. Từ thiện:
d. ………
III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM:

Thời gian Nội dung thực hiện Ghi chú
09/20…
10/20…
11/20…
12/20…
01/20…
02/20…
03/20…
04/20…
05/20…
06/20…
07/20…
08/20…

TM.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản