Phương pháp cân bằng ion-­electron

Chia sẻ: do-hoa-thptlehoan

Phương pháp này không đòi hỏi phải biết chính xác số oxi hoá của nguyên tố, nhưng chỉ áp dụng được cho các phản ứng oxi hóa khử xảy ra ở trong dung dịch, ở đó phần lớn các chất oxi hóa và chất khử tồn tại ở dạng ion.

Nội dung Text: Phương pháp cân bằng ion-­electron

Phương pháp cân bằng ion­electron 
Phương pháp này không đòi hỏi phải biết chính xác số oxi hoá của nguyên tố, nhưng chỉ áp dụng được cho các phản 
ứng oxi hoá khử xảy ra ở trong dung dịch , ở đó phần lớn các chất oxi hoá và chất khử tồn tạỉơ dạng ion.
Cân bằng theo 5 bước:
Bước 1: Tách ion xác định các nguyên tố có oxi hoá thay đổi và viết các nửa phản ứng oxi hoá khử.
Bước 2: Cân bằng phwong trình các nửa phản ứng:
­ cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế của các nửa phản ứng"
* Thêm  hay 
* THêm nước để kiểm soát số nguyên tử hiđro
* Kiểm soát số nguyên tử oxi ở hai vế (phải bằng nhau)
­ cân bằng điện tích: thêm electron vào mỗi nửa phản ứng để cân bằng điện tích.
Bước 3: Cân bằng electron, nhan hệ số để: Tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận
Bước 4: Cộng các nửa phản ứng ta được phương trình ion thu gọn
Bước 5: Chuyển về phương trình phân tử
Ví dụ: Cân bằng phưương trình phản ứng:

Bước 1: Tách ion, xác định các nguyên tố có số oxi hoá thay đổi và viết các nửa phản ứng oxi hoá khử:
Bước 2: Cân bằng phương trinh các nửa phản ứng
­ Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế của nửa phản ứng:Bước 3: Cân bằng electron:
8* 
3* 
Bước 4: Cộng các nửa phản ứng ta được phương trình ion thu gọn:

Bước 5: Chuyển về phưưong trình phân tử: 

a) Phản ứng có axit tham gia
Vế nào thừa oxi thì thêm  tạo ra  hay vế nào thiếu oxi thì thêm  tạo ra  .
Ví dụ:
H_2O
2*/
5*/
­­­> 
Phương trình: 
b) Phản ứng có kiềm tham gia:
* Vế nào thừa oxi thì thêm nước tạo ra  hay vế nào thiếu oxi thì thêm  tạo ra  .
Ví dụ: 
2*/
3*/
Phương trình:

c) Phản ứng có  tham gia
Nếu phản ứng có sản phẩm là axit thì ta cân bằng theo kiểu axit còn sản phẩm có bazơ thì ta cân bằng theo kiểu phản 
ứng có kiềm tham gia
Ví dụ:

3*/
2*/
Phản ứng:

Một số lưu ý:
­ trong quá trình cân bằng phản ứng của kiểu tạo ra sản phẩm có  . Nếu thấy cân bằng khó thì ta có thể cân bằng 
theo kiểu  rồi thay  thì ta sẽ được nửa phản ứng kiểu bazo.
Ví dụ ta có thể viết: 

sau đó thay  rồi rút gọn thì ta được

* Phương pháp này nói chung là cân bằng sẽ lâu hơn phương pháp thăng bằng electron. Nhưng nó có một số  
ưu điểm nổi bật là:
­ không phải xác định số oxi hoá
­ có thể viết và cân bằng luôn phương trình ion hoặc bán phản ứng phục vụ cho dàng bài tập về điện hoá và  
cân bằng trong hoá phân tích
­ có thể xác định được môi trường của chất sản phầm (trong việc hoàn thành phương trình phản ứng)
Chúc các bạn thành công!
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản