PHƯƠNG PHÁP CHIA THÌ THEO SƠ ĐỒ

Chia sẻ: vilovely001

Phương pháp chia thì theo sơ đồ là một phương pháp mới đòi hỏi các em phải tập cho quen mới có thể làm nhanh được. Nhìn vào sơ đồ các em có thể thấy mũi tên theo chiều đứng là biểu thị cho cột mốc thời gian lúc hiện tại, mũi tên chiều ngang là biểu thị cho quá trình thời gian từ quá khứ cho đến tương lai, phía bên trái là khu vực những chuyện đã xảy ra rồi, bên phải là khu vực những chuyện chưa xảy ra....

Nội dung Text: PHƯƠNG PHÁP CHIA THÌ THEO SƠ ĐỒ

 

  1. PHƯƠNG PHÁP CHIA THÌ THEO SƠ ĐỒ Phương pháp chia thì theo sơ đồ là một phương pháp mới đòi hỏi các em phải tập cho quen mới có thể làm nhanh được. Nhìn vào sơ đồ các em có thể thấy mũi tên theo chiều đứng là biểu thị cho cột mốc thời gian lúc hiện tại, mũi tên chiều ngang là biểu thị cho quá trình thời gian từ quá khứ cho đến tương lai, phía bên trái là khu vực những chuyện đã xảy ra rồi, bên phải là khu vực những chuyện chưa xảy ra. Cách làm như sau: Khi gặp một câu về chia thì ta xem xét xem hành động trong đó thuộc khu vực nào trong 3 khu vực sau: - Xảy ra suốt quá trình thời gian - Xảy ra rồi - Chưa xảy ra Nếu ta thấy hành động đó lúc nào cũng có, lúc trước cũng có, sau này cũng có, nói chung là trên biểu đồ thời gian chỗ nào cũng có nó thì ta phân loại chúng vào nhóm Xảy ra suốt quá trình thời gian, và ta chia thì hiện tại đơn cho nhóm này. Nếu ta thấy hành động đó đã xảy ra rồi thì ta xếp chúng vào nhóm - Xảy ra rồi , nhóm này được biểu thị ở khu vực bên trái của sơ đồ gồm các thì sau : quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành - Đã hoàn tất có thời gian xác định: quá khứ đơn - Đã hoàn tất không có thời gian xác định : hiện tại hoàn thành - Có trước - sau : quá khứ hoàn thành cho hành động trước và quá khứ đơn cho hành động sau Nếu ta thấy hành động đó chưa xảy ra rồi thì ta xếp chúng vào nhóm - Chưa xảy ra . Nhóm này nắm khu vực bên phải sơ đồ : Nếu có 2 hành động trước -sau thì hành động xảy ra trước dùng tương lai hoàn thành, hành động xảy ra sau dùng tương lai đơn Lưu ý nếu trước mệnh đề có chữ "khi" ( when, as, after, before, by the
  2. time...) thì không được dùng will Đâu thầy trò mình ứng dụng thử vài câu xem sao nhé Ví dụ 1: When a child, I usually (walk) to school. Câu này nếu học vẹt, thấy usually thì vội chia hiện tại đơn là tiêu. Phân tích coi sao: when a child ( khi tôi còn nhỏ) vậy là chuyện xảy ra rồi =>Nếu làm trắc nghiệm thì các em loại hết các thì bên phải sơ đồ (các thì tương lai, hiện tại), không có ý nói trước- sau nên loại luôn quá khứ hoàn thành, chỉ còn lại hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn thôi. Thấy có thời gian xác định ( when a child) nên dung quá khứ đơn - xong Ví dụ 2: When I came, he ( already go) for 15 minutes. Câu này cũng vậy, nếu làm theo thói quen thấy already cứ chí hiện tại hoàn thành là sai. Phải xem xét 2 hành động, khi tôi đến, anh ta đã đi rồi=> 2 hành động trước sau => hành động xảy ra trước chia quá khứ hoàn thành => had already gone Vậy nha các em, mai mốt gặp câu dễ thì làm bình thường còn câu khó thì lôi cái sơ đồ của Mr cucku ra mà làm thử xem sao cucku54@yahoo.com ( khi add nick vui lòng giới thiệu nick trên diễn đàn ) VÀO ĐÂY xem về văn phạm. VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
  3. Report? Back to top | Edit by user User Profile cucku #3 Posted : Wednesday, April 14, 2010 9:42:58 PM Khi chia thì các em cũng thường rất hay gặp chữ when cho nên để khỏi phải suy nghĩ lâu, thầy tóm lược dưới đây cách chia thì gặp chữ này nhé. Rank: Member of HONOR CÁCH CHIA THÌ KHI Medals: GẶP CHỮ WHEN Groups: ETF Super Moderator 1) Đối với trường hợp chưa xảy ra : Joined: 5/13/2007 Posts: 3,237 + Nếu hai hành động xảy ra liên tục nhau: Location: HCMcity Bên có when chia thì hiện tại đơn, bên không có Thanks: 1 times Was thanked: 9 time(s) when chia thì tương lai đơn in 8 post(s) Ví du;: Tomorrow I will give her this book when I meet her (gặp rồi tiếp sau đó là trao sách ) + Nếu hai hành động cắt ngang nhau: Hành động đang xảy ra dùng tương lai tiếp diễn, hành động cắt ngang chia thì tương lai đơn Ví dụ: Tomorrow when you arrive at the airport, I will be standing at the gate.(bạn đến lúc đó tôi đang đợi ) + Hai hành động trước sau (hành động này hoàn tất trước một hành động khác xảy ra ) Hành động xảy ra trước dùng thì tương lai hoàn thành, hành động xảy ra sau dùng thì tương lai đơn (nhớ khi gặp chữ KHI thì phải bỏ WILL ) Ví dụ: By the time you come ,I will have gone out . ( By the time = before : trước khi )
  4. 2) Đối với trường hợp xảy ra rồi : Cũng có 3 hoàn cảnh sau: + Nếu hai hành động cắt ngang nhau (một hành động này đang xảy ra thì có một hành động khác cắt ngang ) – các em lưu ý trường hợp này rất thường gặp - Hành động đang xảy ra dùng Qúa khứ tiếp diễn - Hành động cắt ngang dùng Qúa khứ đơn - Ví dụ: I was playing soccer when it began to rain.(mưa cắt ngang hành động chơi bóng) Cách nhận dạng ra loại này: - Phải dịch nghĩa của câu,các động từ cắt ngang thường là :come, meet, see, start, begin….. + Nếu hai hành động xảy ra liên tục hoặc đồng thời nhau: - Cả hai hành động đều chia Qúa khứ đơn - -Dấu hiệu nhận biết là : - Dịch nghĩa thấy 2 hành động xảy ra liên tục nhau - Ví dụ: - When he came home, he opened the door - Khi mệnh đề when có các chữ sau: lived, was, were - Ví dụ: - When Mr cucku lived in HCM city, he studied at TBT school. - When he was a child, he had a habit of getting up late. + Hai hành động trước sau (hành động này hoàn tất trước một hành động khác xảy ra )
  5. - Hành động xảy ra trước dùng Qúa khứ hoàn thành, hành động sau dùng Qúa khứ đơn - Cách nhận ra loại này : - Các dấu hiệu thường gặp là :already, for + khoảng thời gian, just - Ví dụ: - When I came, he had already gone out (khi tôi đến anh ta đã đi rồi ) - When I came, he had gone out for two hours (khi tôi đến anh ta đã đi đựơc hai tiếng rồi ) - Cũng có thể dịch qua nghĩa - Ví dụ: - I didn’t meet Tom because when I came, he had go out .(dấu hiệu là do tôi không gặp -> đã đi rồi )
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản