PHƯƠNG PHÁP CHIA THÌ THEO SƠ ĐỒ

Chia sẻ: vilovely001

Phương pháp chia thì theo sơ đồ là một phương pháp mới đòi hỏi các em phải tập cho quen mới có thể làm nhanh được. Nhìn vào sơ đồ các em có thể thấy mũi tên theo chiều đứng là biểu thị cho cột mốc thời gian lúc hiện tại, mũi tên chiều ngang là biểu thị cho quá trình thời gian từ quá khứ cho đến tương lai, phía bên trái là khu vực những chuyện đã xảy ra rồi, bên phải là khu vực những chuyện chưa xảy ra....

Nội dung Text: PHƯƠNG PHÁP CHIA THÌ THEO SƠ ĐỒ

PHƯƠNG PHÁP CHIA THÌ THEO
SƠ ĐỒ
Phương pháp chia thì theo sơ đồ là một phương pháp mới đòi hỏi các em phải
tập cho quen mới có thể làm nhanh được. Nhìn vào sơ đồ các em có thể thấy
mũi tên theo chiều đứng là biểu thị cho cột mốc thời gian lúc hiện tại, mũi tên
chiều ngang là biểu thị cho quá trình thời gian từ quá khứ cho đến tương lai,
phía bên trái là khu vực những chuyện đã xảy ra rồi, bên phải là khu vực
những chuyện chưa xảy ra.

Cách làm như sau:

Khi gặp một câu về chia thì ta xem xét xem hành động trong đó thuộc khu vực
nào trong 3 khu vực sau:

- Xảy ra suốt quá trình thời gian

- Xảy ra rồi

- Chưa xảy ra

Nếu ta thấy hành động đó lúc nào cũng có, lúc trước cũng có, sau này cũng có,
nói chung là trên biểu đồ thời gian chỗ nào cũng có nó thì ta phân loại chúng
vào nhóm Xảy ra suốt quá trình thời gian, và ta chia thì hiện tại đơn cho
nhóm này.

Nếu ta thấy hành động đó đã xảy ra rồi thì ta xếp chúng vào nhóm - Xảy ra
rồi , nhóm này được biểu thị ở khu vực bên trái của sơ đồ gồm các thì
sau : quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành

- Đã hoàn tất có thời gian xác định: quá khứ đơn

- Đã hoàn tất không có thời gian xác định : hiện tại hoàn thành

- Có trước - sau : quá khứ hoàn thành cho hành động trước và quá khứ
đơn cho hành động sau

Nếu ta thấy hành động đó chưa xảy ra rồi thì ta xếp chúng vào nhóm - Chưa
xảy ra . Nhóm này nắm khu vực bên phải sơ đồ :

Nếu có 2 hành động trước -sau thì hành động xảy ra trước dùng tương
lai hoàn thành, hành động xảy ra sau dùng tương lai đơn

Lưu ý nếu trước mệnh đề có chữ "khi" ( when, as, after, before, by the
time...) thì không được dùng will
Đâu thầy trò mình ứng dụng thử vài câu xem sao nhé

Ví dụ 1:

When a child, I usually (walk) to school.

Câu này nếu học vẹt, thấy usually thì vội chia hiện tại đơn là tiêu. Phân tích
coi sao: when a child ( khi tôi còn nhỏ) vậy là chuyện xảy ra rồi =>Nếu làm
trắc nghiệm thì các em loại hết các thì bên phải sơ đồ (các thì tương lai, hiện
tại), không có ý nói trước- sau nên loại luôn quá khứ hoàn thành, chỉ còn lại
hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn thôi. Thấy có thời gian xác định ( when a
child) nên dung quá khứ đơn - xong

Ví dụ 2:

When I came, he ( already go) for 15 minutes.

Câu này cũng vậy, nếu làm theo thói quen thấy already cứ chí hiện tại hoàn
thành là sai. Phải xem xét 2 hành động, khi tôi đến, anh ta đã đi rồi=> 2 hành
động trước sau => hành động xảy ra trước chia quá khứ hoàn thành => had
already gone

Vậy nha các em, mai mốt gặp câu dễ thì làm bình thường còn câu khó thì lôi
cái sơ đồ của Mr cucku ra mà làm thử xem sao

cucku54@yahoo.com ( khi add nick vui lòng giới thiệu nick trên diễn đàn )

VÀO ĐÂY xem về văn phạm.
VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
Report?
Back to top | Edit by
userUser Profile
cucku #3 Posted : Wednesday, April 14, 2010 9:42:58 PM
Khi chia thì các em cũng thường rất hay gặp chữ when cho nên để
khỏi phải suy nghĩ lâu, thầy tóm lược dưới đây cách chia thì gặp chữ
này nhé.
Rank: Member of
HONOR
CÁCH CHIA THÌ KHI
Medals:
GẶP CHỮ WHEN
Groups: ETF Super
Moderator 1) Đối với trường hợp chưa xảy ra :
Joined: 5/13/2007
Posts: 3,237 + Nếu hai hành động xảy ra liên tục nhau:
Location: HCMcity
Bên có when chia thì hiện tại đơn, bên không có
Thanks: 1 times
Was thanked: 9 time(s)
when chia thì tương lai đơn
in 8 post(s) Ví du;:
Tomorrow I will give her this book when I meet
her (gặp rồi tiếp sau đó là trao sách )
+ Nếu hai hành động cắt ngang nhau:
Hành động đang xảy ra dùng tương lai tiếp diễn,
hành động cắt ngang chia thì tương lai đơn
Ví dụ:
Tomorrow when you arrive at the airport, I will be
standing at the gate.(bạn đến lúc đó tôi đang đợi )
+ Hai hành động trước sau (hành động này hoàn
tất trước một hành động khác xảy ra )
Hành động xảy ra trước dùng thì tương lai hoàn
thành, hành động xảy ra sau dùng thì tương lai
đơn (nhớ khi gặp chữ KHI thì phải bỏ WILL )
Ví dụ:
By the time you come ,I will have gone out .
( By the time = before : trước khi )
2) Đối với trường hợp xảy ra rồi :
Cũng có 3 hoàn cảnh sau:
+ Nếu hai hành động cắt ngang nhau (một hành
động này đang xảy ra thì có một hành động khác
cắt ngang ) – các em lưu ý trường hợp này rất
thường gặp
- Hành động đang xảy ra dùng Qúa khứ tiếp diễn

- Hành động cắt ngang dùng Qúa khứ đơn
- Ví dụ:
I was playing soccer when it began to rain.(mưa
cắt ngang hành động chơi bóng)
Cách nhận dạng ra loại này:
- Phải dịch nghĩa của câu,các động từ cắt ngang
thường là :come, meet, see, start, begin…..
+ Nếu hai hành động xảy ra liên tục hoặc đồng
thời nhau:
- Cả hai hành động đều chia Qúa khứ đơn
- -Dấu hiệu nhận biết là :
- Dịch nghĩa thấy 2 hành động xảy ra liên tục
nhau
- Ví dụ:
- When he came home, he opened the door
- Khi mệnh đề when có các chữ sau: lived, was,
were
- Ví dụ:
- When Mr cucku lived in HCM city, he studied at
TBT school.
- When he was a child, he had a habit of getting up
late.
+ Hai hành động trước sau (hành động này hoàn
tất trước một hành động khác xảy ra )
- Hành động xảy ra trước dùng Qúa khứ hoàn
thành, hành động sau dùng Qúa khứ đơn
- Cách nhận ra loại này :
- Các dấu hiệu thường gặp là :already, for +
khoảng thời gian, just
- Ví dụ:
- When I came, he had already gone out (khi tôi
đến anh ta đã đi rồi )
- When I came, he had gone out for two hours (khi
tôi đến anh ta đã đi đựơc hai tiếng rồi )
- Cũng có thể dịch qua nghĩa
- Ví dụ:
- I didn’t meet Tom because when I came, he had
go out .(dấu hiệu là do tôi không gặp -> đã đi rồi
)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản