PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG

Chia sẻ: pencil_7

Mục đích chung của chọn tạo giống đậu tương - Năng suất cao, thời gian chín phù hợp cho từng vùng, vụ khác nhau. - Khả năng chống chịu sâu bệnh, tính chống đổ, chống tách vỏ, chống chịu với điều kiện môi trường không thuận lợi.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản