Phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Chia sẻ: paradise10

Tham khảo tài liệu 'phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng

 

  1. Phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng: ♦Phương pháp 1: Muốn chứng minh đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P),ta chứng minh đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng a và b cắt nhau nằm trong mặt phẳng (P) da   db    d  (P) a, b  (P)  a b  I   ♦Phương pháp 2:  ,mà   (P) thì d  (P) Sử dụng tính chất:d //
  2. ♦Phương pháp 3: Sử dụng định lý: Nếu hai mặt phẳng (P),(Q) vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến x, đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng (P) mà vuông góc với giao tuyến x thì vuông góc với mặt phẳng (Q). ♦Phương pháp 4: Sử dụng tính chất:Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ ba đó.
  3. ( P)  (R)   (Q)  (R)   a  (R) (P)  (Q)  a   ♦Phương pháp 5: Sử dụng tính chất: Nếu hai mặt phẳng song song với nhau, đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng này thì nó vuông góc với mặt phẳng kia. ( P) //(Q)    a  (Q) a  (P)  ♦Phương pháp 6: Sử dụng tính chất:Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b,mà đường thẳng a vuông góc mặt phẳng (P) thì đường thẳng b cũng vuông góc với mặt phẳng (P).
  4. a // b    b  (P) a  (P) 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản