Phương pháp dạy học nêu vấn đề

Chia sẻ: nkt_bibo51

Giáo viên không trình bày tri thức theo một trình tự có sẵn mà có sự sắp xếp lại tài liệu để đặt thành những tính huống có vấn đề, những mâu thuẫn kích thích người học phải suy nghĩ, phải tìm cách giải quyết. Qua đó, giúp học sinh nắm được các biện pháp của hoạt động nhận thức và lĩnh hội tri thức mới. - Phương pháp này dựa trên nền tảng của ý tưởng dạy học phát triển, tức là trong quá trình học tập học sinh phải độc lập nhận biết kiến thức dưới sự hướng...

Nội dung Text: Phương pháp dạy học nêu vấn đề

Phương pháp dạy học nêu vấn
đề
Giáo viên không trình bày tri thức theo một trình tự có sẵn
mà có sự sắp xếp lại tài liệu để đặt thành những tính huống có
vấn đề, những mâu thuẫn kích thích người học phải suy nghĩ,
phải tìm cách giải quyết. Qua đó, giúp học sinh nắm được các
biện pháp của hoạt động nhận thức và lĩnh hội tri thức mới.
- Phương pháp này dựa trên nền tảng của ý tưởng dạy học
phát triển, tức là trong quá trình học tập học sinh phải độc lập
nhận biết kiến thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Quá trình
dạy học, giáo viên hình thành được ở học sinh phương pháp
nhận thức, còn học sinh phải sáng tạo, phát hiện ra các biện
pháp, thủ thuật để hình thành kiến thức mới.
* Bản chất của phương pháp dạy học nêu vấn đề:
+ Trong quá trình học tập học sinh vừa nắm được kiến
thức, vừa nắm được phương pháp, tức là trong quá trình học có
yếu tố tự nghiên cứu.
+ Trong quá trình học tập học sinh gặp phải những mâu
thuẫn, đó là mâu thuẫn giữa kiến thức đã biết với kiến thức cần
nhận thức. Chính mâu thuẫn này làm cho học sinh có ý muốn
phải giải quyết. Khi đó sẽ tạo ra các tình huống có vấn đề. Các
tình huống đó có thể là:
- Một mâu thuẫn làm nảy sinh vấn đề cần giải quyết.
- Hai hoặc nhiều biện pháp phải lựa chọn
- Mối quan hệ nhân quả cần phải chứng minh.
Các tình huống đặt ra không nên quá khó hoặc quá dễ. Nếu
dễ quá, học sinh không cần suy nghĩ đã giải quyết được ngay thì
không tạo thành tình huống có nêu vấn đề, còn nếu khó quá học
sinh không tìm ra được hướng giải quyết thì cũng không thành
công khi sử dụng phương pháp nêu vấn đề.
* Điều kiện hành thành tình huống có vấn đề
+ Tạo ra được nhu cầu nhận thức ở học sinh: làm xuất hiện
trước học sinh mâu thuẫn, giúp học sinh xác định rõ nhiệm vụ
nhận thức và tiếp nhận nó.
+ Học sinh phải có hi vọng có thể giai đoạn được vấn đề,
tức là có một số cơ sở về nội dung và phương pháp nhưng chưa
đủ.
+ Phải tìm ra được con đường để giải quyết.
Như vậy, để sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề giáo
viên phải chú ý: học sinh đã có một phần kiến thức và kỹ năng
gì để có thể giải quyết vấn đề, kỹ năng nào là mới, phán đoán
được học sinh sẽ dùng phương án nào để giải quyết. Mức độ giải
quyết đến đâu?
* Trong dạy học địa lý phương pháp dạy học nêu vấn đề
được tiến hành dưới hình thức sau:
+ Giáo viên tiến hành chủ động trên lớp, hình thành vấn đề
dưới dạng câu hỏi lớn mâu thuẫn là những vấn đề học sinh chưa
biết  gây cho học sinh mâu thuẫn về nhận thức. Sau đó giáo
viên lại tự giải quyết, còn gọi là phương pháp trình bày vấn đề.
+ Giáo viên và học sinh cùng tiến hành: giáo viên đặt vấn
đề cần giải quyết, gợi ý để học sinh phát hiện mâu thuẫn rồi
hướng dẫn cho học sinh giải quyết bằng cách gợi lại kiến thức
cũ học sinh đã biết làm cơ sở cho cuộc hình thành kiến thức
mới.
+ Hình thành vấn đề cho học sinh tự giải quyết: Thường là các
BTVN hoặc bài tập tự nghiên cứu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản