Phương pháp dạy học tiết ôn tập Toán

Chia sẻ: nkt_bibo50

Mục đích Nhằm tổ chức, điều khiển học sinh ôn tập, tổng kết, hệ thống hóa và khái quát hóa tri thức, kĩ năng sau khi học xong một chương, một phần hay toàn bộ chương trình môn học. Cấu trúc Loại bài này thường gồm các bước sau (đương nhiên không phải bài ôn tập nào cũng đều phải như thế). 1. Tổ chức lớp 2. Định hướng mục đích, nhiệm vụ học tập 3. Tổ chức cho học sinh hệ thống hóa, khái quát hóa trên cơ sở đã được chuẩn bị trước nhằm xây dựng nên những bảng...

Nội dung Text: Phương pháp dạy học tiết ôn tập Toán

Phương pháp dạy học tiết ôn
tập Toán
Mục đích
Nhằm tổ chức, điều khiển học sinh ôn tập, tổng kết, hệ thống
hóa và khái quát hóa tri thức, kĩ năng sau khi học xong một
chương, một phần hay toàn bộ chương trình môn học.


Cấu trúc
Loại bài này thường gồm các bước sau (đương nhiên không phải
bài ôn tập nào cũng đều phải như thế).
1. Tổ chức lớp
2. Định hướng mục đích, nhiệm vụ học tập
3. Tổ chức cho học sinh hệ thống hóa, khái quát hóa trên cơ
sở đã được chuẩn bị trước nhằm xây dựng nên những bảng
tổng kết, các sơ đồ, biểu đồ,...
4. Tổng kết bài học[1]
5. Hướng dẫn công việc ở nhà.
Các hoạt động dạy học ôn tập
Có nhiều cách dạy học ôn tập, một phương án là: Hoạt động
hóa người học thông qua việc bài tập hóa những kiến thức
cơ bản.
Giờ học được thiết kế theo chùm 4 bài tập tương ứng với 4 loại
đối tượng học sinh là: Giỏi - Khá - Trung bình - Yếu, kém.
Phương pháp chủ yếu là mỗi đối tượng học sinh được giao một
bài tập thích hợp theo mức độ tăng dần. Bài tập được chuẩn bị
theo bảng sau:

Mức độ
Ghi chú
Đối tượng Mức Mức Mức Mức
độ 1 độ 2 độ 3 độ 4
Học sinh
Bài 1.1 Bài 1.2 Bài 1.3 Bài 1.4
Yếu, kém
Học sinh
Bài 2.1 Bài 2.2 Bài 2.3 Bài 2.4
Trung bình
Học sinh
Bài 3.1 Bài 3.2 Bài 3.3 Bài 3.4
Khá
Học sinh
Bài 4.1 Bài 4.2 Bài 4.3 Bài 4.4
Giỏi

Ghi chú: Mức độ được tăng dần từ mức 1 đến mức 4 (có thể
phân bậc mịn hơn nữa càng tốt), trong đó:
Bài 1.4 tương đương bài 2.1


Bài 2.4 tương đương bài 3.1


Bài 3.4 tương đương với bài 4.1,...Với sự chuẩn bị như vậy, giáo viên giao nhiệm vụ, học sinh tự
giác chiếm lĩnh tri thức. Giờ học được diễn biến theo tiến trình:Các hoạt động được diễn ra và lặp lại cho đến khi hoạt động
nhận thức được thực hiện.
Ưu điểm, nhược điểm
Cách dạy học ôn tập như thế có những ưu điểm, nhược điểm
chính sau:
Ưu điểm: Học sinh được hoạt động độc lập, tự giác hoạt


động để chiếm lĩnh kiến thức phù hợp với trình độ nhận
thức của mình.
Nhược điểm: Chuẩn bị vất vả, điều khiển giờ học phức tạp


vì có nhiều học sinh hiểu không giống nhau, nếu điều khiển
không khéo giờ học sẽ bị phân tán và phản tác dụng. Mặt
khác, trong quá trình tự học như vậy, học sinh nào tự giác
tích cực sẽ đạt hiệu quả cao hơn, ngược lại một số học sinh
kém, hoạt động chậm hơn luôn bị động và rất dễ dẫn đến
chán học.
Sáu lời khuyên khi dạy tiết ôn tập
1. Để chuẩn bị cho tiết ôn tập, yêu cầu học sinh làm việc ở
nhà: trả lời các "câu hỏi tự kiểm tra" và chuẩn bị các bài
tập.[2]
2. Mục "Tóm tắt những kiến thức cần nhớ" trong SGK nhằm
mục đích để cho học sinh tra cứu nếu cần thiết, không nên
giảng lại cho học sinh trong giờ học ôn tập.[2]
3. Tiết ôn tập không phải là để giáo viên nhắc lại các kiến
thức đã học, mà là để giúp học sinh nhớ lại, làm lại và tìm
ra mạch kiến thức cơ bản của một nội dung được học.
4. Nên có các bảng hệ thống thể hiện mối liên quan hệ thống
của kiến thức.
5. Trong tiết ôn tập trên lớp, giáo viên chọn một vài bài tập có
nội dung tổng hợp liên quan đến nhiều kiến thức cần ôn tập
và cùng làm việc với học sinh, qua đó nhắc lại, khắc sâu, hệ
thống và nâng cao các kiến thức cần nhớ và phương pháp
giải. Không nên đi sâu vào những tính toán cụ thể.[2]
6. Luôn luôn thay đổi hình thức ôn tập cho phong phú, đa
dạng và hiệu quả khoảng 15/20 phút[3] cho mỗi hình thức.
Trong bất kì hình thức nào, Hs cũng phải được chủ động
tham gia vào quá trình ôn tập kiến thức).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản