Phương pháp giá thực tế đích danh

Chia sẻ: yesno123

Để tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh thì chắc hẳn ai cũng biết. Tuy vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng cần hệ thống lại đôi chút các công thức có thể áp dụng cho vấn đề này tuỳ cách bố trí CSDL của bạn

Nội dung Text: Phương pháp giá thực tế đích danh

Phương pháp giá thực tế đích danhGiả sử chúng ta có bảng dữ liệu sau :
Để tính giá xuất kho theo ph ương pháp đích danh thì chắc hẳn ai cũng biết. Tuy

vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng cần hệ thống lại đôi chút các công thức có thể áp dụng

cho vấn đề này tuỳ cách bố trí CSDL của bạn


- Dùng các hàm dò tìm : VLOOKUP, INDEX, MATCH


- Dùng hàm SUMIF, hàm mảng hay hàm SUMPRODUCT (thường ít sử dụng)
Để tiện dụng, chúng ta sẽ đặt tên cho mảng $A$4:$B$20 là DMMH
Mảng $A$4:$A$20 là MH
Mảng $B$4:$B$20 là DG.
Các bạn cũng có thể tham khảo thêm cách đặt tên cho dữ liệu động trong các tài

liệu về “tên và nhãn trong công thức” vào lúc khác


Chúng ta sẽ lập công thức tính đơn giá theo phương pháp đích danh tại bảng

$E$4:$H$6


a. Sử dụng hàm VLOOKUP


Tại cột F, chúng ta đặt công thức :


F4 = VLOOKUP(E4, DMMH, 2, 0)
Để tránh lỗi #NA trong các công thức chứa các hàm dò tìm, người ta thường dùng

kết hợp thêm các hàm ISERROR hay ISNA


F4 = IF(ISNA(VLOOKUP(E4,DMMH,2,0),0,VLOOKUP(E4,DMMH,2,0 ))


Hoặc :


F4 = IF(ISNA(VLOOKUP(E4,DMMH,2,0),””,VLOOKUP(E4,DMM H,2,0))
b. Sử dụng hàm INDEX kết hợp với MATCH :


Tại cột G chúng ta đặt công thức :


G4 = INDEX(DMMH,MATCH(E4,MH,0),2)
Kết hợp với ISNA để tránh lỗi #NA như sau :


G4 = IF(ISNA(INDEX(DMMH,MATCH(E4,MH,0),2)),0,INDEX(DMMH

,MATCH(E4,MH,0),2))


c. Sử dụng hàm SUMIF và hàm SUMPRODUCT


Tại cột H chúng ta đặt công thức ;


H4 = SUMIF(MH,E4,DG)


H5 = SUMPRODUCT((MH=E5)*DG)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản