Phương pháp giá thực tế đích danh

Chia sẻ: yesno123

Để tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh thì chắc hẳn ai cũng biết. Tuy vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng cần hệ thống lại đôi chút các công thức có thể áp dụng cho vấn đề này tuỳ cách bố trí CSDL của bạn

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản