Phương pháp giải hóa hữu cơ của thầy Trương Châu Thành

Chia sẻ: nguoiemsaumuon

Tài liệu hướng dẫn phương pháp giải hóa, giúp bạn hệ thống lại kiến thức môn hóa một cách chi tiết và đầy đủ.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phương pháp giải hóa hữu cơ của thầy Trương Châu Thành

SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG                                                                                                              GV:Trương Châu Thành
B. HIDROCACBON: 
CT chung: CxHy (x ≥ 1, y ≤ 2x+2). Nếu là chất khí ở đk thường hoặc đk chuẩn: x ≤ 4.
Hoặc: CnH2n+2­2k, với k là số liên kết π , k  ≥ 0.
I­ DẠNG 1: Hỗn hợp gồm nhiều hidrocacbon thuộc cùng một dãy đồng đẳng.
PP1: Gọi CT chung của các hidrocacbon  C n H 2n + 2− 2k (cùng dãy đồng đẳng nên k giống nhau)
­ Viết phương trình phản ứng
­ Lập hệ PT giải  ⇒ n , k.
­ Gọi CTTQ của các hidrocacbon lần lượt là  Cn1 H2n1 + 2− k ,Cn2 H2n2 + 2− k ... và số mol lần lần lượt là a1,a2…. 
n1a1 + n2a2 + ...
Ta có:  +  n =
a1 + a2 + ...
+ a1+a2+… =nhh
Ta có đk: n1 1 ⇒ B là ete.
4)  ­ Oxi hóa rượu bậc 1 tạo ra andehit hoặc axit mạch hở.
R­CH2OH  [ O ] R­CH=O hoặc R­COOH
→
­ Oxi hóa rượu bậc 2 thì tạo ra xeton:
R­CHOH­R'  [ O ] R­CO­R'
→
­ Rượu bậc ba không phản ứng (do không có H)
5) Tách nước từ rượu no đơn chức tạo ra anken tuân theo quy tắc zaixep: Tách ­OH và H ở C có bậc cao hơn
6)  ­ Rượu no đa chức có nhóm ­OH nằm ở cacbon kế cận mới có phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra dd màu xanh  
lam.
­ 2,3 nhóm ­OH liên kết trên cùng một C sẽkhông bền, dễ dàng tách nước tạo ra anđehit, xeton hoặc axit 
cacboxylic.
­ Nhóm ­OH liên kết trên cacbon mang nối đôi sẽ không bền, nó đồng phân hóa tạo thành anđehit hoặc 
xeton.
CH2=CHOH  
→ CH3­CHO
CH2=COH­CH3  
→ CH3­CO­CH3.
CHÚ Ý KHI GIẢI TOÁN 
 Rượu no
a. Khi đốt cháy rượu : nH 2O 〉 nCO2 ⇒ röôïu laø röôïu          
naøy no
nCO2
     nH 2O − nCO2 = nröôïu phaûn ⇒ soá
öùng nguyeân caùcbon
töû =
nröôïu
      Nếu là hổn hợp rượu cùng dãy đồng đẳng thì số nguyên tử Cacbon trung bình.
VD :  n  = 1,6  ⇒ n1< n =1,6   ⇒ phải có 1 rượu là CH3OH
nH 2 x
b.  =
  ⇒  x  là số nhóm chức rượu ( tương tự với axít)
nröôïu 2
c. rượu đơn chức no (A) tách nước tạo chất (B) (xúc tác : H2SO4 đđ)
. dB/A   1  ⇒  A là ete
0
d. + oxi hóa rượu bậc 1 tạo anđehit : R­CHO   Cu ,t →  R­ CH= O

+ oxi hóa rượu bậc 2 tạo xeton : R­ CH – R’     R – C – R’
[O]     


                                                                 OH                        O
      + rượu bậc 3 không bị oxi hóa. 
 
II. PHENOL:
­ Nhóm OH liên kết trực tiếp trên nhân benzen, nên liên kết giữa O và H phân cực mạch vì vậy hợp chất của 
chúng thể hiện tính axit (phản ứng được với dd bazơ)
             
OH ONa

+ NaOH +H2O
­  Nhóm ­OH liên kết trên nhánh (không liên kết trực tiếp trên nhân 
benzen)  CH2OH không thể hiện tính axit. 

+ NaOH khoâg phaû öùg
n n n


CHÚ Ý KHI GIẢI TOÁN 
nH 2 x
a/ Hợp chất HC: A + Na → H2     = ⇒ x là số nguyên tử H linh động trong – OH hoặc         ­COOH.
nA 2

Blogsite: http://my.opera.com/plsoft/blog                                                                                              E­mail:loc.plsoft@gmail.com
SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG                                                                                                              GV:Trương Châu Thành
nNaOH phaûn
öùng
b/ Hợp chất HC: A + Na → muối + H2O  ⇒  = y  ⇒ y là số nhóm chức phản ứng với NaOH là – OH 
nA
liên kết trên nhân hoặc – COOH và cũng  là số nguyên tử H linh động phản ứng với NaOH.
n H2
VD : .   =1 ⇒ A có 2 nguyên tử H linh động phản ứng Natri
nA
nNaOH
         .  = 1  ⇒ A có 1 nguyên tử H linh động phản ứng NaOH
nA
         . nếu A có 2 nguyên tử Oxi 
⇒ A có 2 nhóm OH ( 2H linh động phản ứng Na) trong đó có 1 nhóm –OH nằm trên nhân thơm ( H linh động phản ứng  
NaOH) và 1 nhóm OH liên kết trên nhánh như 
HO­C6H4­CH2­OH

III. AMIN:
­ Nhóm  hút e làm giảm tính bazơ của amin.
­ Nhóm  đẩy e làm tăng tính bazơ của amin.
VD: C6H5­NH2 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản