Phương pháp giải toán trên máy tính bỏ túi tìm số dư

Chia sẻ: trungtran4

Phương pháp giải toán trên máy tính bỏ túi tìm số dư nhằm giúp cho Giáo viên và học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập bằng máy tính và đặc biệt cung cấp cách giải những bài tập một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi.Chúc các bạn học tốt, tài liệu rất hay để các bạn tham khảo

Nội dung Text: Phương pháp giải toán trên máy tính bỏ túi tìm số dư

 

  1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BỎ TÚI Nguyễn Đức Tuấn – Thành phố Cao Lãnh – Đồng Tháp PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BỎ TÚI Chuyên đề: Tìm số dư của phép chia Ứng dụng của quan hệ đồng dư A. Phương pháp giải toán Bài toán 1: Tìm số dư của phép chia số nguyên dương cho số nguyên dương ( có tối đa 10 chữ số). Thuật toán: 1. Nếu số các chữ số của không vượt quá 10. Ta làm như sau: Tìm phần nguyên của thương . Gọi phần nguyên đó là . Thì số dư của phép chia ( Kí hiệu là ) là: 2. Nếu số các chữ số của lớn hơn 10. Ta làm như sau: Giả sử có dạng: Đầu tiên ta tìm số dư của phép chia cho bằng cách 1. Giả sử số dư này là
  2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BỎ TÚI Nguyễn Đức Tuấn – Thành phố Cao Lãnh – Đồng Tháp ( ít hơn 10 chữ số). Tiếp theo ta tìm số dư của phép chia cho ( có 10 chữ số). Giả sử số dư này là ( ít hơn 10 chữ số). Cứ làm như thế cho đến khi ta tìm được số dư của phép chia cho ( không quá 10 chữ số). Giả sử số dư đó là . Thì cũng là số dư của phép chia cho . Bài toán 2: Tìm số dư của phép chia cho số nguyên dương . ( Trong đó và cũng là số nguyên dương). Thuật toán: Để tìm số dư của phép chia cho ta tìm số sao cho: Thì chính là số dư của phép chia trên. Để giải dạng toán này ta cần có một số kiến thức về quan hệ đồng dư. 1. Định nghĩa quan hệ đồng dư Cho 2 số nguyên và . Ta nói A có quan hệ đồng dư theo modulo với , kí hiệu là khi và chỉ khi là ước số của , trong đó là số nguyên dương. Ví dụ: ... 2. Một số tính chất i. chia hết cho . ii. và .
  3. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BỎ TÚI Nguyễn Đức Tuấn – Thành phố Cao Lãnh – Đồng Tháp iii. thì: và . iv. và thì: và . v. thì: . vi. là số nguyên tố và thì: . vii. là số nguyên tố thì: ( . B. Ví dụ minh hoạ Ví dụ 1: Tìm số dư của phép chia cho . Lời giải: Ta có: . Suy ra: .
  4. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BỎ TÚI Nguyễn Đức Tuấn – Thành phố Cao Lãnh – Đồng Tháp Vậy số dư của phép chia cho là: . Ví dụ 2: Tìm số dư của phép chia cho . Lời giải: Ta tìm số dư của phép chia cho . Kết quả là . Tiếp tục tìm số dư của phép chia cho . Kết quả là . Vậy số dư của phép chia cho là . Ví dụ 3: Tìm số dư của phép chia cho . Lời giải: Vì là số nguyên tố và . Nên ta có: . Suy ra: . Suy ra: . Vậy số dư của phép chia cho là . Ví dụ 4: Tìm số dư của phép chia cho . Lời giải:
  5. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BỎ TÚI Nguyễn Đức Tuấn – Thành phố Cao Lãnh – Đồng Tháp Cách 1: Ta có: . Suy ra: . Suy ra: . Suy ra: . Suy ra: . Suy ra: . Suy ra: . Vậy số dư của phép chia cho là . Cách 2: Ta có: . Suy ra: . Suy ra: . Suy ra: . Suy ra:
  6. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BỎ TÚI Nguyễn Đức Tuấn – Thành phố Cao Lãnh – Đồng Tháp . Suy ra: . Vậy số dư của phép chia cho là . C. Bài tập vận dụng 1. Tìm số dư của các phép chia sau: a. cho b. cho c. cho d. cho . 2. Tìm số dư của các phép chia sau: a. cho b. cho c. cho d. cho e. cho f. cho . ----------------------------------- Nguyễn Đức Tuấn ( t_toan ) - Chúc các bạn thành công! Học sinh chuyên Toán khoá 2006 – 2009 trường THPT Thành phố CaoLãnh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản