Phương pháp học nhanh, nhớ lâu các môn học thuộc lòng

Chia sẻ: ngoynhi93

Không chỉ riêng môn sử mà còn nhiều môn học khác cần phải học thuộc lý thuyết mới ứng dụng được bài tập, mình có kinh nghiệm này khá hay cóp nhặt được trên mạng và đã thử áp dụng khá hiệu quả.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản