Phương pháp kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính công ty mẹ

Chia sẻ: thanh_trieu

Phương pháp kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính công ty mẹ Kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, mở cửa và hội nhập quốc tế, hình thức đầu tư, hình thức sở hữu doanh nghiệp vì thế cũng ngày càng đa dạng. Mô hình công ty mẹ - công ty con không còn xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam, đòi hỏi những chuyên gia kế toán Việt Nam, những người xây dựng chế độ kế toán phải xây dựng phương pháp kế toán đối với nghiệp vụ kế toán...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản