PHƯƠNG PHÁP TÍNH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Chia sẻ: angola

Phương pháp tính nhanh nhất để quyết định có đầu tư hay không.

Nội dung Text: PHƯƠNG PHÁP TÍNH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

PHƯƠNG PHÁP TÍNH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
Để nhìn lại những phương pháp tính toán hiệu quả đầu tư, chúng ta cùng nhau giải quyết
bài toán như sau:

Công ty XYZ dự tính đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất để đa dạng hoá sản phẩm.

Tính toán cho thấy mức đầu tư ban đầu là 700 triệu đồng và năm thứ nhất hoạt động phải
chi thêm 1 tỉ đồng nữa. Dòng tiền thu được năm thứ 2 là 250 triệu, năm thứ ba là 300
triệu, năm thứ 4 là 350 triệu, sau đó hàng năm sẽ thu đều đặn 400 triệu cho đến năm thứ
10.

Nếu lãi suất dùng để chiết khấu (tức là tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng) là 15% thì NPV của dự
án này là bao nhiêu?

Viết ra thành bảng, ta sẽ thấy:

(đơn vị: triệu đồng)

Năm Dòng tiền Hiện giá
0 (700) (700)
1 (1.000) (870)
2 250 189
3 300 197,4
4 350 200,2
5-10 400 865,6 (tổng từ năm thứ 5 đến năm thứ 10)
- Hiện giá thuần (NPV) (117,8)

Như vậy NPV của dự án này là số âm, hiệu quả coi như vứt đi.

Nếu người ta yêu cầu tính IRR của dự án, dùng Excel hay phần mềm tính toán tài chính
như Mathwiz giới thiệu ở Bài 1, ta sẽ thấy IRR của nó là 13,21%, thấp hơn tỷ suất lợi
nhuận kỳ vọng nên khó lòng chấp thuận dự án.

Trên đây là các phương pháp tính toán hiệu quả đầu tư nhưng trong thực tế việc tính toán
phức tạp hơn vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Ví dụ, dự án có được miễn giảm thuế
trong những năm đầu? Tiền đầu tư là tiền vay hay anh em hùn nhau bỏ vốn làm ăn? Lãi
suất vay ngắn hạn có khác vay dài hạn?

Bắt đầu đọc cáo bạch

Đến đây các bạn có thể bắt đầu đọc các bản cáo bạch mà các công ty khi phát hành cổ
phiếu lần đầu tiên ra thị trường thường công bố mà không cảm thấy lúng túng vì các khái
niệm nghe qua rất “chuyên môn”. Ví dụ: Trong bản cáo bạch của công ty FPT có nhắc
tới dự án Đại học FPT với các con số NPV = 10,74 triệu USD; IRR = 26%; thời gian
hoàn vốn: khoảng 7 năm.

Một dự án giáo dục mà có tỷ suất IRR đến 26% thì ghê thiệt. Tuy nhiên, bản cáo bạch
còn thiếu nhiều thông tin như học phí thu của sinh viên, các nguồn thu dự kiến khác để
chúng ta có thể khách quan tính xem liệu FPT có thu hồi tổng vốn đầu tư 14,17 triệu
USD trong vòng 7 năm được không.

Hoặc giả thử đọc mẩu tin sau, chúng ta cũng không bị “khớp” vì các từ IRR, NPV nữa:

Thép liên kết với cao su

Ngày 12-2, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng liên doanh dự án thép tấm cán nóng
công suất 2 triệu tấn/năm giữa 3 doanh nghiệp lớn: Tổng công ty Thép Việt Nam (VSC),
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) với Tập đoàn ESSAR của Ấn Độ…

Theo các chuyên gia tài chính, tính khả thi của dự án rất cao bởi: các chỉ tiêu tài chính
tương đối tốt: IRR: 17,7%; NPV: 234 triệu USD và thời gian hoàn vốn trong khoảng 6
năm; dự án được liên kết bởi những đối tác có tiềm lực tài chính mạnh. (Vneconomy –
13-2-2007)

Bây giờ chúng ta hãy thử đọc một phần bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Khu công
nghiệp Tân Tạo (phần nói về dự án Khu Dân cư Tân Đức).

Trong phần phân tích hiệu quả về mặt tài chính của dự án trong khoảng thời gian từ năm
thứ 1-10. Suất chiết khấu cho các giá trị tương lai của dự án tính theo lãi suất vay vốn
của ngân hàng thương mại là 12%; Hiện giá thuần của dự án: NPV = 327.539 triệu đồng;
Suất thu hồi vốn nội tại IRR = 26%; Thời gian thu hồi vốn tính toán của dự án là 5 năm
kể từ khi bắt đầu dự án (Năm thứ 1).

(đơn vị tính:1.000.000 đồng)

NĂM Năm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vốn đầu
1.312.658 129.114 143.439 162.379 227.610 227.610 224.031 198.475 - -

Thu nhập
1.633.179 177.938 273.534 328.070 174.330 352.232 418.913 -91.838 12.818 106.097
thuần
Lợi -
- 14.652 110.248 164.784 11.044 188.946 270.000 -240.751 -42.815
nhuận 136.095
Khấu
- 163.286 163.286 163.286 163.286 163.286 148.913 148.913 148.913 148.913
hao
Hệ số
chiết khấu - 0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972 0,4323 0,3759 - -
15%
Hiện giá
742.268 112.273 108.461 106.767 130.137 113.162 96.855 74.614 - -
vốn đầu tư
Hiện giá
998.649 154.729 206.831 215.711 99.673 175.122 181.107 (34.525) - -
thu nhập
thuần
Bảng thu
nhập -742.268 177.938 273.534 328.070 174.330 352.232 418.913 -91.838 12.818 106.097
thuần
Hiện giá thuần của dự án (NPV) 327.539
IRR 26%

Xin nhắc lại mục tiêu của các bài này là giới thiệu sơ lược các khái niệm tài chính chứ
không tìm hiểu sâu. Những người không chuyên về tài chính không nhất thiết phải biết
tính toán theo các công thức đã giới thiệu. Nhưng các khái niệm đã giới thiệu cũng có thể
giúp chúng ta theo dõi tình hình công ty; ví dụ một công ty tuyên bố IRR của dự án họ
đang thực hiện là 20% nhưng bỗng có tin dự án trục trặc, dòng tiền thu về không như dự
kiến, như thế IRR chắc chắn phải thay đổi.

Theo CẨM NHUNG - Thời báo Kinh tế Sài Gòn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản