Phương pháp tổ chức trò chơi cho Đoàn viên

Chia sẻ: bdbp-dna

1.- Chuẩn bị đầy đủ trên giấy: Như người thầy giáo soạn giáo án trước khi dạy : đưa những trò chơi gì vào chương trình sinh hoạt tại các buổi cắm trại, sinh hoạt thứ tự tiến hành các loại trò chơi (lúc mở đầu, giữa và cuối buổi sinh hoạt, mỗi thời điểm cần có một số trò chơi thích hợp).

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản