Phương pháp tự học thổi sáo và ngâm thơ (Nguyễn Đình Nghĩa)

Chia sẻ: ka_waj

Cuốn sách của tất cả mọi người không dành riêng cho một trình độ nào, kể từ người chưa biết thổi cho đến người đã chơi sáo.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phương pháp tự học thổi sáo và ngâm thơ (Nguyễn Đình Nghĩa)

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản