Phương Pháp Và Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự

Chia sẻ: hongnhung_4

Bạn là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bạn đứng đầu một phòng ban hay có thể bạn đứng đầu một đội làm việc. Dù bạn ở bất cứ vị trí nào, bạn cũng đang ở vai trò người lãnh đạo với nhiệm vụ hỗ trợ, thiết lập giúp nhân viên của mình xây dựng các mục tiêu làm việc của họ trong năm. Song điều này không phải dễ dàng với nhiều người khi làm sao hài hòa được giữ mục tiêu chung của tổ chức với khả năng hoàn thành công việc của nhân viên....

Nội dung Text: Phương Pháp Và Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự

Phương Pháp Và
Kỹ Năng Quản Lý
Nhân Sự
Bạn là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bạn đứng đầu một phòng ban hay có

thể bạn đứng đầu một đội làm việc. Dù bạn ở bất cứ vị trí nào, bạn cũng

đang ở vai trò người lãnh đạo với nhiệm vụ hỗ trợ, thiết lập giúp nhân

viên của mình xây dựng các mục tiêu làm việc của họ trong năm. Song

điều này không phải dễ dàng với nhiều người khi làm sao hài hòa được

giữ mục tiêu chung của tổ chức với khả năng hoàn thành công việc của

nhân viên. Việc các nhà lãnh đạo tự trang bị và học hỏi cho mình một

phương pháp thiết lập mục tiêu làm việc hiệu quả cho nhân viên sẽ giúp

họ hoàn thành tốt nhất công việc của mình.
Xác định mối quan tâm của nhân viên: Thiết lập mục tiêu cho nhân viên

không phải là công việc bạn làm theo ý thích của bản thân mà cần dựa

trên khả năng và sự quan tâm của nhân viên – những người trực tiếp

thực hiện công việc. Nếu như bạn không thể xác định được sự quan tâm,

khả năng và thế mạnh thực sự của họ thì rất khó để bạn có thể giúp nhân

viên của mình hoàn thành công việc bạn đặt ra.Điều chỉnh mục tiêu và kỳ vọng kinh doanh: Tuy nhiên mọi kế hoạch

kinh doanh cũng như mọi kỳ vọng của nhân viên không phải sẽ được

đáp ứng một cách đầy đủ. Dựa trên những cơ sở bạn nhận được từ mục

tiêu của mỗi nhân viên, bạn cũng cần điều chỉnh lại chính mục tiêu kinh

doanh của tổ chức và của chính bản thân nhân viên.Thảo luận với nhân viên về mục tiêu: Mọi thay đổi dù lớn hay nhỏ cũng

đều cần có sự trao đổi giữa người lãnh đạo và nhân viên của mình. Bạn

nên để nhân viên của mình tự đề ra mục tiêu của họ dựa trên mục tiêu

chung của tổ chức. Việc áp đặt mục tiêu cho nhân viên theo ý kiến của

bạn nhiều khi sẽ phản lại tác dụng khiến bản thân nhân viên không thoải
mái về mặt tư tưởng và bị động. Dựa trên mục tiêu chung của tổ chức

mà bạn đề ra và mục tiêu mà nhân viên thiết lập bạn cũng cần thảo luận

lại với nhân viên để có sự điều chỉnh và thống nhất cần thiết các mục

tiêu đã định.Xác định các nguồn lực hỗ trợ: Việc bạn yêu cầu nhân viên viết ra các

mục tiêu của họ nhưng không cho họ hoặc không hướng dẫn cho họ sử

dụng các nguồn lực hỗ trợ sẽ là sự bất khả thi trong quá trình thực hiện.

Việc xác định rõ các nguồn lực hỗ trợ kể cả sự hỗ trợ từ chính bản thân

bạn với nhân viên sẽ giúp nhân viên của bạn tự tin khi thực hiện và mục

tiêu mà bạn giúp nhân viên thiết lập sẽ đảm bảo tính khả thi, tính thực tế.Giám sát quá trình làm việc và hiệu quả công việc của nhân viên: Thiết

lập mục tiêu cho nhân viên không phải chỉ là công việc trên giấy mà nó

đòi hỏi bạn cần xây dựng và thực hiện quá trình giám sát và hỗ trợ

thường xuyên trong quá trình làm việc của nhân viên. Việc giám sát

thường xuyên hiệu quả làm việc của nhân viên giúp người lãnh đạo quản

lý được mục tiêu của tổ chức và có những sự hỗ trợ kịp thời khi nhân
viên thực hiện mục tiêu của họ.Phản hồi định kỳ: Trong quá trình hỗ trợ người lãnh đạo cũng cần có sự

phản hồi thường xuyên về hiệu quả, phương pháp làm việc của nhân

viên. Phản hồi định kỳ sẽ giúp nhân viên nhận thấy những điểm mạnh và

hạn chế của mình trong quá trình thực hiện công việc và tự họ sẽ có

những sự điều chỉnh phù hợp.Huấn luyện và tư vấn giúp nhân viên hoàn thành công việc: Không phải

nhân viên nào và ngay cả chính bạn đã có đầy đủ các kỹ năng cần thiết

để thực hiện công việc. Ngay từ khi thiết lập mục tiêu cho nhân viên,

trong quá trình giám sát nhân viên thực hiện công việc hoặc trong quá

trình hỗ trợ bạn cũng cần tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các

chương trình đào tạo bên trong cũng như bên ngoài tổ chức. Các kỹ năng

được trang bị kịp thời cho nhân viên sẽ giúp họ bổ xung các nguồn lực

để thực hiện mục tiêu công việc tốt hơn.Đánh giá tóm tắt mục tiêu làm việc của nhân viên: Đây là điều cuối cùng
bạn cần thực hiện khi đã thực hiện đầy đủ các bước chỉ dẫn trên. Bước

này sẽ giúp bạn đánh giá lại tổng thể mục tiêu mà bạn đã giúp nhân viên

thiết lập đã có đầy đủ các nguồn lực hỗ trợ, có phù hợp với khả năng của

nhân viên và đảm bảo tính khả thi thực hiện hay không.Phương pháp thiết lập mục tiêu làm việc cho nhân viên một cách hiệu

quả sẽ giúp các nhà lãnh đạo và quản lý có thể thực hiện dễ dàng hơn

nhiệu vụ của mình. Một phương pháp thiết lập mục tiêu hiệu quả sẽ giúp

bạn loại bỏ những phản ứng bất lợi đồng thời phát huy khả năng và sự

nhiệt tình công việc của nhân viên.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản