Phương thức tín dụng chứng từ ( Letter of Credit- L/C)

Chia sẻ: giomuaxuantoi

Ngày nay,phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được sử dụng phổ biến trong thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu.Tuỳ theo thói quen và thông lệ từng nước mà được gọi với nhiều tên khác nhau :Tín dụng chứng từ(Document Letter of Credit),Thư tín dụng,L/C. 1.Khái niệm: Phương thức tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán trong đó theo yêu cầu của khách hàng ,ngân hàng phát hàn một bức thư gọi là L/C cam kết trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu cho một bên thứ 3 khi người này xuất trình cho ngân hàng phát...

Nội dung Text: Phương thức tín dụng chứng từ ( Letter of Credit- L/C)

Phương thức tín dụng chứng từ ( Letter
of Credit- L/C)
Ngày nay,phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được sử dụng phổ biến
trong thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu.Tuỳ theo thói quen và thông lệ
từng nước mà được gọi với nhiều tên khác nhau :Tín dụng chứng
từ(Document Letter of Credit),Thư tín dụng,L/C.
1.Khái niệm:

Phương thức tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán trong đó theo yêu cầu
của khách hàng ,ngân hàng phát hàn một bức thư gọi là L/C cam kết trả tiền hoặc
chấp nhận hối phiếu cho một bên thứ 3 khi người này xuất trình cho ngân hàng
phát hành bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những điều kiện và điều khoản quy
định trong L/C.

2.Những nội dụng chủ yếu của thư tín dụng là:

- Số hiệu, địa điểm và ngày mở L/C (No of L/C, place and date of issuing)

- Địa điểm mở (Place of issuing)

- Ngày mở (Issuing date)

- Tên địa chỉ của người thụ hưởng (Beneficiary)

- Ngân hàng mở L/C (opening bank; issuing bank)

- Ngân hàng thông báo (advising bank)

- Ngân hàng trả tiền (negotiating bank or paying bank)

- Ngân hàng xác nhận (confirming bank)

- Số tiền của thư tín dụng (Amount of money)

- Thời hạn hiệu lực (Expiry date)

- Thời hạn trả tiền của L/C (Latest payment date)

- Những nội dung về hàng hoá (Description of goods)
- Những nội dung về vận tải (Shipment term)

- Những chứng từ mà người xuất khẩu phải xuất trình (Documents for payment

- Sự cam kết trả tiền của ngân hàng mở L/C

- Chữ ký của ngân hàng mở L/C

3.Các bên tham gia:

-Người xin mở thư tín dụng (Applicant) :là người mua,người nhập khẩu hàng hoá.

-Người hưởng lợi thư tín dụng (Beneficiary):là người bán,người xuất khẩu.

-Ngân hàng mở thư tín dụng (Issuing bank):là ngân hàng đại diện cho người nhập
khẩu ,có thể cấp tín dụng cho người nhập khẩu.

-Ngân hàng thông báo thư tín dụng :thường là Ngân hàng đại lý của Ngân hàng
mở thư tín dụng hoặc ngân hàng bên bán.

-Ngân hàng xác nhận (C onf irming bank),ngân hàng chiết khấu((Negotiating
bank),Ngân hàng trả tiền ((Reimbursing bank):các ngân hàng này có thể có hoặc
không tuỳ thuộc vào yêu cầu của người mua trong đơn xin mở L/C và sự uỷ nhiệm
của ngân hàng mở L/C.

4.Các loại thư tín dụng thương mại:

-Thư tín dụng không thể huỷ ngang (irrevocable letter of credit).

-Thư tín dụng không thể huỷ ngang có xác nhận(Confirmed irrevocable letter of
credit)

-Thư tín dụng giáp lưng(Back to Back lettet of credit)
-Thư tín dụng ứng trước điều khoản đỏ(Advanced letter of credit, Red clause letter
of credit)

-Thư tín dụng tuần hoàn(Revolving letter of credit)

-Thư tín dụng dự phòng(Stand by letter of credit)

-Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable letter of credit)

-Thư tín dụng đối ứng(Reciprocal letter of credit)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản