Phương trình mặt phẳng_Chương 3.2

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
427
lượt xem
75
download

Phương trình mặt phẳng_Chương 3.2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức: Học sinh phải năm được pt của mặt phẳng, tính được khoảng cách từ một điểm đến một khoảng cách .Biết xác định vị trí tương đối của 2 mặt phẳng. + Về kỉ năng: - Lập được pt trình của mặt phẳng khi biết một số yếu tố. - Vận dụng được công thức khoảng cách vào các bài kiểm tra. - Thành thạo trong việc xét vị trí tương đối của 2 mặt phẳng + Về thái độ: * Phát huy tính tư duy logic , sáng tạo và thái độ nghiêm túc trong quá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương trình mặt phẳng_Chương 3.2

  1. Ngày soạn:13 / 3 /2009 Lớp 12A1 ChöôngIII Tuần :27, 28 §2 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG Tiết :35 ,36 I/ Mục tiêu: + Về kiến thức: Học sinh phải năm được pt của mặt phẳng, tính được khoảng cách từ một điểm đến một khoảng cách .Biết xác định vị trí tương đối của 2 mặt phẳng. + Về kỉ năng: - Lập được pt trình của mặt phẳng khi biết một số yếu tố. - Vận dụng được công thức khoảng cách vào các bài kiểm tra. - Thành thạo trong việc xét vị trí tương đối của 2 mặt phẳng + Về thái độ: * Phát huy tính tư duy logic , sáng tạo và thái độ nghiêm túc trong quá trình giải bài tập II/ Chuẩn bịcủa GV và HS: + Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, phiếu học tập + Học sinh: Chuẩn bị các bài tập về nhà III/ Tiến trình bài học: 1/ Ổn định tổ chức 2/ Kiểm tra bài cũ (5’) + Định nghĩa VTPT của mp + pttq của mp (α ) đi qua M (x0, y0, z0 ) và có một vtcp. n = (A, B, C) Tiết 1 3/.Baøi môùi : HĐ1: Viết phương trình mặt phẳng Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐTP1 *Nhắc lại cách viết PT mặt phẳng *Nhận nhiệm vụ và thảo luận theo nhóm . 89/ Viết ptmp (α ) a/ qua M (2 , 0 , -1) ; *Đại diện nhóm lên bảng trình bày lời giải . N(1;-2;3);P(0;1;2). b/qua hai điểm A(1;1;-1) ;B(5;2;1) và song song trục * Các nhóm khác nhận xét
  2. ox c/Đi qua điểm (3;2;-1) và song song với mp : x-5y+z+1 =0 d/Điqua2điểmA(0;1;1); B(-1;0;2) và vuông góc với mp: x-y+z-1 = 0 * Giao nhiệm vụ cho học sinh theo 4 nhóm ( mỗi nhóm 1 câu) *Gọi 1 thành viên trong nhóm trình bày * Cho các nhóm khác nhận xét và g/v kết luận Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐTP2 *A(x;0;0) ;B(0;y;0);C(0;0;z) 89/ Viết ptmp (α ) g/Đi qua điểm G(1;2;3) và cắt các trục tọa độ tại x A + xB + xC A;B;C sao cho G là trọng tâm tam giác ABC . * = xG 3 h/ Đi qua điểm H(2;1;1) và cắt các trục tọa độ tại y A + y B + yC = yG A;B;C sao cho H là trực tâm tam giác ABC 3 z A + z B + zC = zG *MP cắt ox;oy;oz tại A;B;C Tọa độ của A,B;C ? 3 *Tọa độ trọng tâm tam giác A;B;C ? ⇒ A(3;0;0); B(0;6;0) ; C(0;0;9) *PT mặt phẳng qua ba điểm A; B;C ? x y z + + =1 a b c 4.Cuûng coá : -Phöông phap’ vieát ptmp -Ptmp theo ñoaïn chaén Tiết 2 HĐ 2: Vị trí tương đối của 2 mặt phẳng Hoạt động của GV Hoạt động của HS CH: Cho 2 mp Trả lời: (α ) Ax + By + Cz + D = 0
  3. (β) A’x + B’y + C’z + D’ = 0 Hỏi: Điều kiện nào để A B C D * / = / = / ≠ / A B C D *(α) // (β) A B C D *(α) trùng (β) * / = / = / = / A B C D *(α) cắt (β) A:B:C ≠ A :B :C / / / *(α) vuông góc (β) AA’ + BB’ + CC’ = 0 *CH: Bài tập18 (SGK) + HS giải Cho 2 m ặt phẳng có pt : + HS nhận xét và sữa sai nếu có (α) : 2x -my + 3z -6+m = 0 (β) : (m+3)x - 2y –(5m+1) z - 10 =0 Xác định m để hai mp a/song song nhau. b/Trùng nhau + HS giải c/Cắt nhau + HS sữa sai d/ Vuông góc *HS: Hãy nêu phương pháp giải *Gọi HS lên bảng *GV: Kiểm tra và kết luận * ĐK (α) vuông góc (β) Phương pháp giải *GV kiểm tra HĐ 3: Khoảng cách Hoạt động của GV Hoạt động của HS *GH: Nêu cách tính khoảng cách từ điểm M (x0, y0, z0) d = (m(α) ) = Ax0 + By0 + Cz0 + D đến mp (α) Ax + By+ Cz +D = 0 √ A 2 + B2 + C 2 Bài21: Tìm M nằm trên trục oz trong mỗi trường hợp sau : HS giải a/ M cách đều A(2;3;4) và mp : 2x +3y+z -17=0 b/ M cách đều 2mp: x+y – z+1 = 0 x – y +z +5 =0 Gọi HS giải Bài 23: Viết pt mp song song với mp 4x +3y -12z +1 = 0 và tiếp xúc với mặt cầu có pt:
  4. x2 + y 2 + z 2 − 2x − 4 y − 6z − 2 = 0 Hướng dẫn Bài 23: *PT mặt phẳng song song với mp 4x +3y -12z +1 = 0 ? *ĐK mp tiếp xúc với mặt cầu ? 5. Củng cố : Làm các bài tập trắc nghiệm qua phiếu học tập (5/) 6.Daën doø . Bài tập về nhà : Làm các bài tập SKG V/ Phụ lục : Phiếu học tập ???????????????? 7.Ruùt kinh nhgieäm:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản