PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
283
lượt xem
34
download

PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức - Biết cách tổng hợp kết quả của đl B-M và Saclơ để tìm ra phương trình thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau của 3 đại lượng: V, T, p - Biết cách suy ra quy luật của sự phụ thuộc thể tích của một lượng khí có AS không đổi vào nhiệt độ của nó dựa vào phương thình trạng thái 2. Kỹ năng - Vận dụng phương trình suy ra các quá trình đó là các định luật B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên Hình vẽ 2. Học sinh - Các kiến thức về...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG

  1. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết cách tổng hợp kết quả của đl B-M và Saclơ để tìm ra phương trình thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau của 3 đại lượng: V, T, p - Biết cách suy ra quy luật của sự phụ thuộc thể tích của một lượng khí có AS không đổi vào nhiệt độ của nó dựa vào phương thình trạng thái 2. Kỹ năng - Vận dụng phương trình suy ra các quá trình đó là các định luật B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên Hình vẽ 2. Học sinh - Các kiến thức về chất khí - Kiến thức về 2 đl B-M và Saclơ C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(5phút): Kiểm tra bài cũ
  2. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo Nội dung ghi bảng viên - HS trả lời Nội dung và biểu thức đl Sác-lơ? Hoạt động 2(30phú): Tìm hiểu về phương trình trạng và định luật Gay Luy- xac Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo Nội dung ghi bảng viên - HS vẽ đồ thị - Ycầu HS vẽ đồ thị quá 1. Phương trình trạng trình đẳng nhiệt và đẳng thái tích trong hệ (p, V). Trạng thái1: V1, T1, p1 - HS viết phương trình B-M - Ycầu HS viết phương Trạng thái 2: V2, T2, p2 và Saclơ trình cho quá trình đẳng p1V1 p2V2  T1 T2 (1) nhiệt và đẳng tích . pV  const T - HS xây dựng phương - Gợi ý cho HS xây trình trạng thái dựng phương trình trạng thái 2. Định luật Gay Luy- - HS rút ra đl Gay Luy-xác - Từ (1), nếu p1= p2 thì xac từ phương trình trạng thái phương trình trạng thái - ND: SGK
  3. sẽ như thế nào? - Biểu thức: - HS phát biểu đl Gay Luy- V1 T1  V2 T2 p1= p2 : xác - Ycầu HS phát biểu đl V  const T Gay Luy-xác - Trả lời câu hỏi C1 - Nêu câu hỏi C1 - HS đọc và phân tích đề - Ycầu HS đọc và phân 3. Bài tập vận dụng tích đề Từ phương trình trạng thái: - HS giải p1V1 p2V2  T1 T2 - Hưóng dẫn HS giải => V2= 300 l Hoạt động 3(5phút):Củng cố Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung ghi bảng - HS rút ra 3 đl B-M, Saclơ, - HD HS rút ra 3 đl B-M, Gay Luy-xac từ phương Saclơ, Gay Luy-xac từ trình trạng thái phương trình trạng thái -Yêu cầu HS trả lời câu hỏi -HS thảo luận nhóm và trả 1-3 SGK và btập 1 SGK
  4. lời - Nhận xét câu trả lời của HS Hoạt động 4(5 phút ) Dặn dò Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung ghi bảng -Ghi câu hỏi và btập về nhà -Nêu câu hỏi và btập về nhà -Chuẩn bị bài sau -Ycầu HS chuẩn bị bài sau

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản