Pilocarpin

Chia sẻ: daudam

Tên chung quốc tế: Pilocarpine. Mã ATC: N07A X01; S01E B01. Loại thuốc: Thuốc cholinergic; thuốc cholinergic dùng cho mắt; thuốc co đồng tử dùng cho mắt. Dạng thuốc và hàm lượng Thuốc thể gel dùng cho mắt: 4% (pilocarpin hydroclorid). Dung dịch nhỏ mắt: 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 8%, 10% (pilocarpin hydroclorid). Dung dịch nhỏ mắt: 1%, 2%, 4% (pilocarpin nitrat). Viên nén: 5 mg pilocarpin hydroclorid. Dược lý và cơ chế tác dụng Pilocarpin, một alcaloid lấy từ cây Pilocarpus microphyllus Stapf. hoặcPilocarpus jaborandi Holmes. là thuốc giống thần kinh đối giao cảm tác...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản