Practice Templates Photoshop part 2

Chia sẻ: Asdsadasd 1231qwdq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
7
download

Practice Templates Photoshop part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Setting Up Background: Mở một bức tranh có mây size ở đây của mình là 670 by 493px và đặt đặt dưới hình nên màu trắng . Tạo một layer mới với Soft Brush với màu trắng #FFFFFF, vữ một nữa dưới của bầu trời

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Practice Templates Photoshop part 2

Đồng bộ tài khoản