Present continuous & Present simple

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
189
lượt xem
59
download

Present continuous & Present simple

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Present continuous & Present simple Unit 1. Present continuous A. Xét tình huống sau: Ann is in her car. She is on her way to work. Ann đang ở trong xe hơi. Cô ấy đang trên đường đi làm. She is driving to work. Cô ấy đang lái xe đi làm. Câu này có nghĩa là: Cô ấy bây giờ đang lái xe. Tại thời điểm đang nói, hành động lái xe chưa chấm dứt. Am/is/are -ing là thì hiện tại tiếp diễn (present continuous) B. I am doing something = Tôi đang làm việc gì đó; Tôi đang ở giữa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Present continuous & Present simple

Đồng bộ tài khoản