Present tenses for the future & I am going to do

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
230
lượt xem
129
download

Present tenses for the future & I am going to do

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Present tenses for the future & I am going to do Unit 19. Present tenses for the future A Thì hiện tại tiếp diễn (present continuous - I am doing) mang nghĩa tương lai This is Tom’s diary for next week: Đây là lịch làm việc của Tom cho tuần tới. He is playing tennis on Monday afternoon. Anh ấy sẽ chơi quần vợt vào chiều thứ hai. He is going to the dentist on Tuesday morning. Anh ấy sẽ đi nha sĩ vào sáng thứ ba. He is having dinner with Ann on Friday. Anh ấy sẽ dùng bữa tối...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Present tenses for the future & I am going to do

Đồng bộ tài khoản