Pricing communication networks P1

Chia sẻ: Do Xon Xon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
64
lượt xem
12
download

Pricing communication networks P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này mô tả xu hướng hiện nay trong ngành công nghiệp truyền thông. Nó nhìn vào các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giá cả trong ngành công nghiệp này, và một số mâu thuẫn khác nhau và cách tiếp cận để định giá. Mục 1.1 là về thị trường cho các dịch vụ thông tin liên lạc. Mục 1.2 là sự phát triển về mặt trên thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pricing communication networks P1

Đồng bộ tài khoản