Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị, tổ chức thành lập Đảng của Nguyễn Ái Quốc

Chia sẻ: Lê Toàn Quyền | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
293
lượt xem
56
download

Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị, tổ chức thành lập Đảng của Nguyễn Ái Quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CMGPDT là 1 phần của cách mạng vô sản. CMGPDT ở các nước thuộc địa quan hệ khắng khích với CMVS ở chính quốc. Vạch trần bản chất xâm lược, phản động, bóc lột, đàn áp tàn bạo của chủ nghĩa thực dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị, tổ chức thành lập Đảng của Nguyễn Ái Quốc

 1.  Trần Việt Thanh  Nguyễn Thị Bé Thão  Đoàn Thành Nhân  Hà Văn Thái  Đặng Thị Nhị  Nguyễn Phạm Thái  Võ Văn Nhị  Nguyễn Quốc Thái  Trần Vĩnh Phát  Cao Thị Xuân Thẩm  Trần Thị Mỹ Phượng  Nguyễn Văn Thể  Lê Văn Thì  Thích Thái Quốc  Nguyễn Hữu Thọ  Trang Anh Quốc  Huỳnh Kim Tiên  Huỳnh Phú Sang  Đinh Văn Trạng  Nguyễn Hoàng Thanh Sang  Thái Minh Trí  Chau Kim Sanh  Nguyễn Phước Trung  Ô Hoàng Sơn  Võ Văn Trường  Hồ Thanh Tùng  Trương Kim Sơn  Lê Thanh Vũ  Huỳnh Việt Tân  Bùi Duy Như Xuyến  Nguyễn Duy Thanh  Lâm Thị Bảo Trân (33D)
 2. 1. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị, tổ chức thành lập Đảng của Nguyễn Ái Quốc a. Chuẩn bị về tư tưởng chính trị.  CMGPDT là 1 phần của cách mạng vô sản.  CMGPDT ở các nước thuộc địa quan hệ khắng khích với CMVS ở chính quốc  Vạch trần bản chất xâm lược, phản động, bóc lột, đàn áp tàn bạo của chủ nghĩa thực dân
 3. Chỉ ra đường lối chiến lược CM ở các nước thuộc địa là làm cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa Giai cấp công nhân có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng
 4. Về lực lượng CM: công nông là gốc CM, học trò, nhà buôn, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn CM của công nông Về phương pháp CM: CM bạo lực CM muốn thắng lợi trước hết phải có Đảng cách mệnh Về đoàn kết quốc tế: CM Việt Nam là bộ phận của CM thế giới
 5. b. Quá trình chuẩn bị về tổ chức i. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ii. Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 6. 2. Sự giống và khác nhau của cương lĩnh 2/1930 và luận cương 10/1930 a. Điểm giống nhau:: Về phương hướng chiến lược của cách mạng: Cả 2 văn kiện đều xác định được tích chất của cách mạng Việt Nam là: Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa để đi tới xã hội cộng sản.
 7. •Về nhiệm vụ cách mạng: Là chống đế quốc, phong kiến để lấy lại ruộng đất và giành độc lập dân tộc.  Về lực lượng cách mạng: Chủ yếu là công nhân và nông dân.
 8.  Về phương pháp cách mạng: Sử dụng sức mạnh của số đông dân chúng Việt Nam cả về chính trị và vũ trang nhằm đạt mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay công nông
 9.  Về vị trí quốc tế: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít với cách mạng thế giới đã thể hiện sự mở rộng quan hệ bên ngoài.
 10. Điểm khác nhau Luận cương chính trị của Cương lĩnh chính trị Đảng( 10/1930) (2/1930). Xác định kẻ thù và nhiệm vụ cách mạng: Đánh đổ phong kiến và tay Đánh đổ giặc Pháp sau đó sai phản cách mạng sau đó mới đánh đổ phong kiến và mới đánh đổ đế quốc chủ tay sai phản cách mạng. nghĩa Pháp.
 11. Về mục tiêu cách mạng: Làm cho Đông Dương hoàn Làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập toàn độc lập Về lực lượng cách mạng: Giai cấp vô sản và nông dân Giai cấp công nhân và nông là hai động lực chính của dân. cách mạng mạng tư sản Bên cạnh đó cũng phải liên dân quyền. minh đoàn kết với tiểu tư sản, tiểu địa chủ và tư bản Việt Nam.
 12. b/ Điểm sai của luận cương chính trị 10/1930 Luận cương chính trị không vạch ra được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa, do đó không nêu lên được vấn đề dân tộc là vấn đề hàng đầu, mà nặng về vấn đề đấu tranh giai cấp, không phù hợp với thực tiễn nước ta.
 13. Luận cương chính trị không vạch ra được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa, do đó không nêu lên được vấn đề dân tộc là vấn đề hàng đầu, mà nặng về vấn đề đấu tranh giai cấp, không phù hợp với thực tiễn nước ta.
 14. Về cách mạng ruộng đất, không đề ra được một liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh chống lại thực dân Pháp và tay sai.
 15. Luận cương đánh giá không đúng vai trò cách mạng của giai cấp tiểu tư sản; phủ nhận mặt tích cực, yêu nước của tư sản dân tộc, cường điệu mặt tiêu cực của giai cấp này, không thấy được khả năng phân hoá của một bộ phận giai cấp địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc.
 16. Câu hỏi thảo luận Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta? Từ năm 1930 đến nay, Đảng ta có bao nhiêu Cương lĩnh chính trị?nêu tên những cương lĩnh chính trị đó. Tên gọi của Đảng ta qua các thời kì?
 17. TH E  D EN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản