Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị, tổ chức thành lập Đảng của Nguyễn Ái Quốc

Chia sẻ: taonemay108

CMGPDT là 1 phần của cách mạng vô sản. CMGPDT ở các nước thuộc địa quan hệ khắng khích với CMVS ở chính quốc. Vạch trần bản chất xâm lược, phản động, bóc lột, đàn áp tàn bạo của chủ nghĩa thực dân.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản