Quá trình hình thành trầm tích

Chia sẻ: thoiaotrang290

Để phân tích cơ chế hình thành các bể trầm tích trong bối c ảnh h ội tụ ta đi xét đặc điểm các bồn trầm tích trong các bối cảnh hội tụ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản