Quan chức dưới triều Lê

Chia sẻ: ctnhukieu10

Quan chức dưới triều Lê Chế độ quan chức triều Lê khi mới dựng nước chỉ đặt ra để cầm quân đánh giặc. Thời kỳ sau, có lãnh thổ thì do các võ quan kiêm lãnh bắt đầu đặt các chức Bình chương, Tư đồ, Đại tư không, Đại tư mã, Khu mật đại sư, Thượng tướng, Đại tướng, A hầu, Thông hầu, Quan phục hầu, Trước phục hầu. Khi tiến về Đông Đô mới có chức Bộc xạ, Thị trung, Thiếu bảo, Hành khiển, Thượng thư, Hàn lâm, Tổng tri kiêm tri quân dân hạ tịch. Các chức tả hữu...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản