Quấn động cơ không đồng bộ ba pha

Chia sẻ: dailyphu

Kỹ thuật điện là nghành kỹ thuật ứng dụng các hiện tượng điện từ để biến đổi năng lượng, đo lường, điều khiển, xử lý tín hiệu…….bao gồm việc tạo ra, biến đổi và sử dụng điện năng, tín hiệu điện trong các sinh hoạt của con người. So với các hiện tượng vật lý khác như: cơ, nhiệt, quang……hiện tượng điện từ được phát hiện chậm hơn vì các giác quan không cảm nhận trực tiếp được các hiện tượng này. Tuy nhiên việc khám phá ra hiện tượng điện từ đã thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quấn động cơ không đồng bộ ba pha

Quấn động cơ không đồng bộ ba pha

Lời nói đầu

Kỹ thuật điện là nghành kỹ thuật ứng dụng các hiện tượng điện từ để biến
đổi năng lượng, đo lường, điều khiển, xử lý tín hiệu…….bao gồm việc tạo ra,
biến đổi và sử dụng điện năng, tín hiệu điện trong các sinh hoạt của con người.
So với các hiện tượng vật lý khác như: cơ, nhiệt, quang……hiện tượng
điện từ được phát hiện chậm hơn vì các giác quan không cảm nhận trực tiếp
được các hiện tượng này. Tuy nhiên việc khám phá ra hiện tượng điện từ đã thúc
đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật chuyển sang lĩnh vực điện khí
hoá và tự động hoá. Các phát minh, sáng chế liên tục ra đời thúc đẩy công
nghiệp phát triển như lũ bão. Hàng loạt các máy móc, thiết bị điệ được sản xuất,
chế tạo giúp con người giải phóng lao động chân tay, thủ công,đưa nền sản xuất
đi dần vào tự động hoá. Đồng thời điện năng cũng phục vụ rất đắc lực cho con
người trong mọi sinh hoạt.
Để thực hiện việc biến đổi cơ năng thành điện năng và ngươc lại người ta
sử dụng các loại máy điện. Máy điện là một hệ điện từ bao gồm mạch từ và
mạch điện liên quan với nhau. Mạch từ bao gồm các bộ phận dẫn từ và khe hở
không khí. Các mạch điện bao gồm hai hay nhiều dây quấn có thể chuyển động
tương đối với nhau cùng với các bộ phận mang chúng. Từ chu cầu tiêu dùng
điện năng ngày càng cao nên máy điện càng được sử dụng nhiều trong cuộc
sống. Máy điện được sử dụng rộng rãi trong ác nghành kinh tế như công nghiệp,
nông nghiệp, giao thông vận tải…..và trong các dụng cụ sinh hoạt gia đình.
Vì vậy trong chương trình học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,
ngoài việc nghiên cứu lý thuyết tất cả các sinh viên khoa Điện – Ngành ĐKTĐ
đều được bố trí 2 tuần thực tập tại xưởng điện nhằm nâng cao kiến thức thực tế
và hiểu sâu sắc hơn về lý thuyết. Mỗi sinh viên đều có thể nắm vững kỹ thuật
quấn và lồng dây của động cơ ba pha roto lồng sóc và hiểu được nguyên lý vận
hành cơ bản của chúng.
Nội dung bản báo cáo gồm 2 phần chính:
Phần 1: Cơ sở lý thuyết
- Cơ sở lý thuyết máy điện

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 1
- Máy điện không đồng bộ
- Cơ sở thiết kế bộ dây quấn stato động cơ không đồng bộ
- Kỹ thuật quấn dây
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 2
Phần 2:
- Yêu cầu kỹ thuật
- Công nghệ và số liệu kỹ thuật
- Kết luận
Do trong quá trình thực hành em có những sai sót và hoàn thành bài tập
chưa được tốt lắm nên em đã được sự giúp đỡ tập thực hành của hai thầy
Nguyễn Quang Hùng và thầy Nguyễn Huy Thiện để em hoàn thành tốt các bài
thực hành của mình. Vì vậy qua 2 tuần thực hành em đã biết được nhiều về
máyđiện, động cơ… Qua bài thực hành máy, em chân thành gửi lời cảm ơn tới 2
thầy và em kính chúc 2 thầy sức khoẻ để giúp đỡ các sinh viên khoa tiếp theo.
Hà Nội ngày 18 tháng 10 năm 2005
Sinh viên
Nguyễn Xuân Huynh
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 3
Phần I
Cơ sở lý thuyết
Bài 1:
Cơ sở lý thuyết máy điện

I- Giới thiệu chung về máy điện
Máy điện là thiết bị điện hoạt động dựa trên nguyên lý thuyết cảm ứng
điện từ. Về cấu tạo máy điện gồm mạch từ (lõi thép) và mạch điện (dây quấn)
dùng để biến đổi các dạng năng lượng khác như cơ năng thành điện năng (máy
phát điện) hoặc điện năng thành cơ năng (động cơ điện) hoặc dùng để biến đổi
các thông số điện như điện áp, dòng điện, tần số pha…
Sự biến đổi cơ điện trong máy điện dựa trên nguyên lý về điện từ. Nguyên
lý này cúng đặt cơ sở cho sự làm việc của các bộ biến đổi cảm ứng dùng để biến
đổi các thông số điện. Máy điện dùng làm máy biến đổi năng lượng là phần tử
quan trọng nhất của bất cứ thiết bị điện năng nào, nó được sử dụng rộng rãi
trong công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, các hệ điều khiển và tự
động điều chỉnh.
Máy điện có nhiều loại được phân loại theo nhiều cách khác nhau: phân
loại theo công suất, theo cấu tạo, theo chức năng, theo dòng điện, theo nguyên lý
làm việc…….ở đây ta phân loại theo nguyên lý biến đổi năng lượng.
* Máy điện tĩnh:
Máy điện tĩnh thường gặp là các loại máy biến áp. Máy điện tĩnh làm việc
dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiện từ thông giữa các cuộn dây
không có sự chuyển động tương đối với nhau.
Máy điện tĩnh thường dùng để biến đổi thông số điện năng. Do tính chất
thuận nghịch của các quy luật cảm ứng điện từ, quá trình biến đổi có tính chất
thuận nghịch. Ví dụ: máy biến áp có thể biến đổi điện năng có các thông số U1,
I1, F1 thành điện năng có các thông số U2, I2, F2 và ngược lại.

MBA


~ ~
U1 , I1 , f1 U2 , I2 , f2


Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 4
* Máy điện có phần động (quay hoặc chuyển động thẳng):
Nguyên lý làm việc dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ, lực điện từ do từ
trường và dòng điện của các cuộn dây có chuyển động tương đối với nhau gây
ra. Loại máy điện này thường dùng để biến đổi năng lượng.
Ví dụ: Biến điện năng thành cơ năng( động cơ điện)hoặc biến cơ năng
thành cơ điện năng( máy phát điện).Trong quá trình biến đổi có tính thuận
nghịch nghĩa là máy điện có thể làm việc ở chế độ máy phát hoặc động cơ điện.

Máy điện

Máy điện Máy điện có phần

Máy điện xoay Máy điện một
ề ề

Máy điện không đồng Máy điện đồng
bộ bộ


Máy Động Máy phát Động Máy Động Máy
biến áp cơ không cơ phát cơ phát
không đồng bộ đồng bộ đồng bộ một 1 chiều
đồ bộ hiề
Sơ đồ phân loại máy điện thông dụng thường dùng
II- Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện
Máy điện có tính thuận nghịch nghĩa là có thể làm việc ở chế độ máy phát
điện hoặc động cơ điện.
1. Chế độ máy phát điện:
Cho cơ năng của động cơ sở cấp tác dụng và thanh dẫn 1 lực cơ học Fc,
thanh dẫn sẽ chuyển động với tốc độ trong từ trường của nam châm Ns trong
thanh dẫn sẽ cảm ứng một sức điện E. Nếu nối 2 cực của thanh dẫ điện trở R của
tải thì dòng điện I chạy trong thanh dẫn sẽ cung cấp điện cho tải. Nếu bỏ qua
điện trở thành thanh dẫn thì điện áp đặt vào tải U = E. Công suất điện máy phát
cung cấp cho tải là P = UI = EI. Dòng điện I nằm trong từ trường sẽ chịu tác
dụng của lực điện từ FĐT – BIL có chiều như hình vẽ.
Khi máy quay với tốc độ không đổi lực điện từ sẽ cân bằng với lực cơ của
động cơ sơ cấp.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 5
FC = FĐT --> FC.V = FĐT.V => BILV = LI
Như vậy công suất cơ của động cơ sở cấp được biến đổi thành công suất
điện nghĩa là cơ năng đã được biến đổi thành điện năng.N
B i
Fđt FC RS
2. Chế độ động cơ điện:
Cung cấp điện cho máy điện, điện áp U của nguồn điện sẽ gây ra dòng i
trong thanh dẫn. Dưới tác dụng của từ trường sẽ có lực điện từ Fđt = Bil tác
dụng lên thanh dẫn làm thanh dẫn chuyển động với tốc độ v. Công suất điện đưa
vào động cơ
P = UI = EI = BILV = Fđt.V
Như vậy, công suất điện đưa vào động cơ đã biến thành công suất cơ trên
trục Pc = Fđt .v. Điện năng đã biến thành cơ năng.
Ta thấy, cùng một thiết bị điện từ, tuỳ theo dạng năng lượng đưa vào mà
máy điện có thể làm việc ở chế độ máy phát điện hoặc động cơ điện. Đây chính
là tính chất thuận nghịch của mọi loại máy điện.N
B i
Fđt ~ US

III- Sơ lược về các vật liệu chế tạo máy điện
Các vật liệu dùng để chế tạo có thể chia làm 3 loại:
- Vật liệu tác dụng
- Vật liệu kết cấu

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 6
- Vật liệu cách điện
1. Vật liệu tác dụng:
- Đây là vật liệu dẫn từ và dẫn điện. Các vật liệu này được dùng để tạo
điều kiện cần thiết sinh ra các biến đổi điện từ.
a) Vật liệu dẫn từ:
- Để chế tạo mạch từ của máy điện, người ta thường dùng các loại thép
khác nhau như thép lá kỹ thuật điện, thép lá thường, thép đúc, thép rèn. Gang ít
được dùng vì dẫn từ không tốt lắm.
Người ta chủ yếu sử dụng thép lá kỹ thuật điện có hàm lượng silic khác
nhau nhưng không được vượt quá 4,5%. Hàm lượng silic này dùng để hạn chế
tổn hao do từ trễ, tăng điện trở của thép để giảm tổn hao do dòng điện xoáy.
Người ta hay sử dụng các lá thép dày 0,50mm dùng trong máy điện quay,
ghép lại làm lõi thép để giảm tổn hao do dòng điện xoáy gây lên. Tuy theo cách
chế tạo người ta phân lá thép kỹ thuật điện làm 2 loại: cán nóng và cán nguội.
Loại cán nguội có đặc tính từ tốt hơn như độ từ thấm cao hơn, tổn hao thép ít
hơn loại cán nóng. Thép lá cán nguội lại chia làm 2 loại: Đẳng hướng và vô
hướng. Loại đẳng hướng có đặcđiểm là dọc theo chiều cán thì tính năng từ tính
tốt hơn hẳn so với ngang chiều cán, do đó thường được sử dụng trong máy biến
áp còn loại vô hướng thì đặc tính từ đều theo mọi hướng lên được dùng trong
máy điện quay.
Ví dụ: Thép cán nóng J21 J31A, thép cán nguội: J410;J310
Chữ J chỉ thép kỹ thuật điện
Chữ A chỉ tổn hao thấp
Chữ O chỉ thép cán nguội
Chỉ số thứ nhất chỉ hàm lượng silíc.
Chỉ số thứ hai chỉ tổn hao riêng của các loại thép
ở đoạn mạch từ có từ thông biến đổi với tần số 50Hg thường dùng là thép
kỹ thuật điện dày 0,35-0,5mm trong thành phần thép có từ 2-5% silíc. ở tần số
cao hơn dùng thép là kỹ thuật điện dày 0,1-0,2mm. ở đoạn mạch từ có từ trường
không đổi thường dùng thép đúc, thép rèn hoặc thép lá.
b) Vật liệu dẫn điện:
Vật liệu dãn điện dùng để chế tạo các bộ phận dẫn điện. Vật liệu đẫn điện
dùng trong máy tốt nhất là đồng vì giá thành không đắt lắm và có điện trở suất


Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 7
nhỏ. Ngoài ra còn dùng nhôm và các hợp kim khác như đồng thau…..Để chế tạo
dây quấn ta thường dùng đồng đôi khi dùng nhuôm. Dây đồng và đây nhuôm
được chế tạo theo tiết điện tròn hoặc chữ nhật, có bọc cách điện khác nhau như
vải, sợi thuỷ tinh, giấy, nhựa hoá học, sơn emay. Với các loại máy có công suất
nhỏ và trung bình, điện áp dười 700V thường dùng sơn emay vì lớp cách điện
của dây mỏng, đạt độ bền yêu cầu. Đối với các bộ phận khác như vành đổi
chiều, lồng sóc hoặc vành trượt; ngoài đồng, nhôm người ta còn dùng cả các hợp
kim của đồng hoặc nhôm hoặc có chỗ dùng cả thép để tăng độ bền cơ học và
giảm kim loại màu.
2. Vật liệu kết cấu:
Để cách điện các bộ phận mang điện trong máy, người ta sử dụng vật liệu
cách điện. Trong máy điện, vật liệu cách điện phải có cường độ cách điện cao,
chịu nhiệt tốt, tản nhiệt tốt, chống ẩm và bền về cơ học.
Độ bền vững về nhiệt của chất cách điện bọc day dẫn quyết định nhiệt độ
cho phép của dây và do đó quyết định tải của nó. Nếu tính năng chất cách điện
càng cao thì lớp cách điện có thể mỏng và kích thước của máy giảm.
Chất cách điện của máy điện chủ yếu ở thể rắn, gồm 4 nhóm:
- Chất hữu cơ thiên nhiên như: giấy, vải, lụa…
- Chất vô cơ như: amiăng, mica, sợi thuỷ tinh…
- Các chất tổng hợp
- Các loại men, sơn cách điện
Chất cách điện tốt nhất là mica, song tương đối đắt nên chỉ dùng trong các
máy có điện áp cao. Do đó, thường dùng các vật liệu có sợi như giấy, vải…
Chúng có độ bền cơ học tốt, rẻ tiền nhưng hút ẩm kém, dẫn nhiệt kém, cách điện
kém. Vì vậy, dây dẫn cách điện sợi phải được sấy, tẩm để cải thiện tính năng
của vật liệu cách điện. Ngoài ra còn có chất cách điện ở thể khí (không khí,
hyđrô, khí trơ) hoặc thể lỏng (dầu máy biến áp).
Vật liệu khí: Không khí là một chất cách điện tốt, tuy nhiên để cách điện
tốt hơn người ta thường dùng khí trơ. Hyđrô được sử dụng trong trường hợp cần
cách điện và làm mát bên trong vật liệu.
Vật liệu lỏng: Đây là loại vật liệu cách điện rất quan trọng trong máy điện
vì nó có thể len lỏi vào các khe hở rất nhỏ và còn có thể sử dụng để dập hồ
quang. Căn cứ vào độ bền nhiệt, vật liệu cách điện được chia ra nhiều loại, cấp
cách điện như sau:

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 8
Cấp Nhiệt độ vật liệu Nhiệt độ TB dây
Vật liệu
cách điện giới hạn cho phép quấn cho phép
A Sợi Xenlulô, bông hoặc tơ 1050C 1000C
tẩm trong vật liệu hữu cơ
lỏng
E Vài loại màng tổng hợp 1200C 1150C
B Amiăng, sợi thuỷ tinh có chất 1300C 1200C
kết dính vật liệu gốc mica
F Amiăng, vật liệu gốc mica, 1550C 1400C
sợi thuỷ tinh có chất kết dính
và tẩm tổng hợp
H Vật liệu gốc mica, amiăng, 1800C 1650C
sợi thuỷ tinh phối hợp chất
kết dính và tẩm silic hữu cơ
II- Phát nóng và làm mát máy điện
Trong quá trình làm việc có tổn hao công suất. Tổn hao năng lượng trong
máy điện gồm tổn hao sắt từ (do hiện tượng từ trễ và dòng xoáy) trong thép, tổn
hao đồng trong điện trở dây quấn và tổn hao do ma sát (ở máy điện quay). Tất cả
tổn hao năng lượng đều biến thành nhiệt năng làm nóng máy điện.
Khi đó do tác động của nhiệt độ, chấn động và các tác động lý hoá khác,
lớp cách điện sẽ bị lão hoá, nghĩa là mất dần các tính bền về điện và cơ. Thực
nghiệm cho thấy khi nhiệt độ tăng quá nhiệt độ cho phép 8÷100C thì tuổi thọ của
vật liệu cách điện giảm đi một nửa. ở nhiệt độ làm việc cho phép, độ tăng nhiệt
của các phần tử không vượt quá độ tăng nhiệt cho phép, tuổi thọ trung bình của
vật liệu cách điện vào khoảng 10÷15 năm. Khi máy làm việc quá tải, độ tăng
nhiệt độ sẽ vượt quá nhiệt độ cho phép. Vì vậy, khi sử dụng máy điện cần tránh
để máy quá tải làm nhiệt độ tăng cao trong một thời gian dài.
Để làm mát máy điện phải có biện pháp tản nhiệt ra ngoài môi trường
xung quanh. Sự tản nhiệt không những phụ thuộc vào bề mặt làm mát của mặt
máy mà còn phụ thuộc vào sự đối lưu của không khí xung quanh hoặc của môi
trường làm mát khác như dầu máy biến áp… Thông thường, vỏ máy điện được
chế tạo có các cánh tản nhiệt và máy điện có hệ thống quạt gió để làm mát.
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 9
Bài 2:
Máy điện không đồng bộ

I- Khái niệm chung
Máy điện không đồng bộ là loại máy điện xoay chiều, làm việc theo
nguyên lý cảm ứng điện từ có tốc độ quay của roto n khác với tốc độ quay của từ
trường n1.
Máy điện không đồng bộ có 2 dây quấn: dây quấn stato (sơ cấp), với lưới
điện tần số không đổi f1, dây quấn roto (thứ cấp) được n1 tắt lại hoặc khép kín
trên điện trở. Dòng điện trong dây quấn roto được sinh ra nhờ sức điện động
cảm ứng có tần số phụ f2 phụ thuộc vào roto; nghĩa là phụ thuộc vào tải ở trên
trục của máy.
Cũng như các máy điện quay khác, máy điện không đồng có tính thuận
nghịch, nghĩa là có thể làm việc ở chế độ động cơ điện cũng như chế độ máy
phát điện.
II- Phân loại và kết cấu
1. Phân loại
Máy điện không đồng bộ có nhiều loại, được phân loại theo nhiều cách
khác nhau: Theo kết cấu của nó, theo kết cấu của roto, theo số pha trên dây quấn
stato…
* Theo kết cấu của vỏ: Máy điện không đồng bộ có thể chia thành các
kiểu chính sau: kiểu hở, kiểu bảo vệ, kiểu kín, kiểu phòng nổ…
* Theo kết cấu roto: Máy điện không đồng bộ chia làm 2 loại: Loại roto
kiểu dây quấn và roto kiểu lồng sóc.
* Theo số pha trên dây quấn stato có thể chia làm 3 loại: 1 pha, 2 pha, 3
pha.
2. Kết cấu
Giống như những máy quay khác, máy điện không đồng bộ gồm các bộ
phận chính sau:
1) Stato:
Stato là phần tĩnh gồm 2 bộ phận chính là lõi thép và dây quấn. Ngoài ra
còn có vỏ máy, nắp máy.
a. Lõi thép:Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 10
Lõi thép được ép trong vỏ máy làm nhiệm vụ dẫn từ. Lõi thép stato hình
trụ do các lá thép kỹ thuật điện được dập rãnh bên trong ghép lại với nhau tạo
thành các rãnh theo hướng trục. Vì từ trường đi qua lõi thép lá, từ trường quay
lên để giảm tổn hao lõi thép được làm bằng những lá thép kỹ thuật điện dày
0,5mm ép lại. Mỗi lá thép kỹ thuật điện đều có phủ sơn cách điện trên bề mặt để
giảm hao tổn do dòng xoáy gây nên.
b. Dây quấn:
Dây quấn stato làm bằng dây dẫn bọc cách điện (dây điện từ) và được đặt
trong các rãnh của lõi thép. Kiểu dây quấn, hình dạng và cách bố trí dây quấn sẽ
được trình bày chi tiết trong bài sau:
c. Vỏ máy:
Vỏ máy làm bằng nhôm hoặc gang dùng để cố định lõi thép và dây quấn
cũng như cố định máy trên bệ. Không dùng để làm mạch dẫn từ. Đối với máy có
công suất tương đối lớn (1000kw) thường dùng thép tấm hàn lại thành vỏ. Tuỳ
theo cách làm nguội máy mà dạng vỏ cũng khác nhau: Kiểu vỏ hở, vỏ bảo vệ, vỏ
kín hay vỏ phòng nổ… Hai đầu vỏ có nắp máy và ổ đỡ trục. Vỏ máy và nắp máy
còn dùng để bảo vệ máy.
2) Roto:
Roto là phần quay gồm lõi thép, dây quấn và trục máy.
a. Lõi thép:
Nói chung người ta sử dụng lá thép kỹ thuật điện như ở stato. Lõi thép
được ép trực tiếp lên trục máy hoặc lên một giá roto của máy. Phía ngoài của lá
thép có xẻ rãnh để đặt dây quấn.
b. Dây quấn roto:
Có 2 loại chính: Roto lồng sóc và roto dây quấn
- Loại roto kiểu dây quấn: Roto có dây quấn giống như dây quấn stato.
Trong máy điện cỡ trung bình trở lên thường dùng dây quấn kiểu sóng 2 lớp vì
bớt được những đầu dây nối, kết cấu dây quấn trên roto chặt chẽ. Trong máy
điện cỡ nhỏ thường dùng dây quấn đồng tâm 1 lớp. Dây quấn ba pha của roto
thường đấu hình sao, còn ba đầu kia được nối vào ba rãnh trượt thường làm
bằng đồng đặt cố định ở 1 đầu trục và thông qua chổi than có thể đấu với mạch
điện bên ngoài.
Đặc điểm của loại động cơ điện roto kiểu dây quấn là có thể thông qua
chổi than đưa điện trở phụ hay suất điện động phụ vào mạch điện roto để cải

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 11
thiện tính năng mở máy, điều chỉnh tốc độ hoặc cải thiện hệ số công suất của
máy. Khi máy làm việc bình thường, dây quấn roto được nối ngắn mạch.
- Loại roto kiểu lồng sóc: Kết cấu của loại dây quấn này rất khác so với
dây quấn stato. Trong mỗi rãnh của lõi thép roto đặt vào thanh dẫn bằng đồng
hay nhôm dài ra khỏi lõi thép và được nối tắt lại 2 đầu bằng 2 vành ngắn mạch
bằng đồng hay nhôm làm thành 1 cái lồng mà người ta quen gọi là lồng sóc.
ở các máy công suất nhỏ, lồng sóc được chế tạo bằng cách đúc nhôm vào
các rãnh lõi thép roto tạo thành thanh nhôm 2 đầu đúc vòng ngắn mạch và cánh
quạt làm mát. Dây quấn roto lồng sóc không cần cách điện với lá thép. Để cải
thiện tính năng mở máy, trong máy công suất tương đối lớn, rãnh roto có thể
làm thành rãnh sâu hoặc làm thành 2 rãnh lồng sóc (rãnh lồng sóc kép). Trong
máy điện cỡ nhỏ, rãnh roto thường được làm chéo đi một góc so với tâm trục.
Động cơ lồng sóc là loại rất phổ biến do giá thành rẻ và làm việc bảo đảm.
Động cơ roto dây quấn có ưu điểm về mở máy và điều chỉnh tốc độ, song giá
thành cao và vận hành kém, tin cậy hơn roto lồng sóc nên chỉ được dùng khi
động cơ roto lồng sóc không đáp ứng các yêu cầu về truyền động.
3) Khe hở:
Vì roto là một khối tròn nên khe hở đều. Khe hở trong máy điện không
đồng bộ rất nhỏ (0,2÷1mm trong máy điện cỡ vừa và nhỏ) để hạn chế dòng điện
từ hoá và như vậy mới có thể làm cho hệ số công suất của máy cao hơn.
III- Công dụng của máy điện không đồng bộ
Máy điện không đồng bộ là loại máy điện xoay chiều, chủ yếu làm động
cơ điện. Do kết cấu đơn giản, làm việc chắc chắn, hiệu suất cao, giá thành hạ
nên động cơ không đồng bộ là một loại máy được dùng rộng rãi nhất trong các
ngành kinh tế quốc dân với công suất từ vài chục đến vài nghìn kw. Trong công
nghiệp thường dùng máy điện không đồng bộ làm nguồn động lực cho các máy
cán thép vừa và nhỏ, cho các máy công cụ ở các nhà máy công nghiệp nhẹ…
Trong các hầm mỏ dùng làm máy tời hay quạt gió. Trong nông nghiệp dùng làm
máy bơm hay gia công nông sản. Trong đời sống hàng ngày, máy điện không
đồng bộ cũng dần dần chiếm một vị trí quan trọng: Quạt gió, động cơ trong tủ
lạnh… Tóm lại, theo sự phát triển của nền sản xuất, điện khí hoá và tự động hoá,
phạm vi ứng dụng của máy điện không đồng bộ có phần bị hạn chế.
Máy điện không đồng bộ có thể dùng làm máy phát điện nhưng đặc tính
không tốt lắm so với máy phát điện đồng bộ nên chỉ trong một vài trường hợp


Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 12
đặc biệt nào đó (như trong quá trình điện khí hoá nông thôn) cần nguồn điện phụ
hay tạm thời thì nó cũng có ý nghĩa quan trọng.
IV- Nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ
Khi trong lõi thép stato của máy điện không đồng bộ, ta tạo một từ trường
quay với tốc độ n1 = 60f : p (f: tần số dòng điện lưới đưa vào ; p: số cặp cực) thì
từ trường này quét qua dây quấn nhiều pha tự ngắn mạch đặt trên lõi thép roto
và cảm ứng trong dây quấn đó suất điện động và dòng điện. Từ thông do dòng
điện này sinh ra hợp với từ thông của stato tạo thành từ thông tổng ở khe hở.
Dòng điện trong dây quấn tác dụng với từ thông khe hở sinh ra mômen, tác dụng
đó có quan hệ mật thiết với tốc độ quay n của roto. Trong những phạm vi tốc độ
khác nhau thì chế độ làm việc của máy cũng khác nhau.
Khi roto quay thuận với từ trường quay nhưng tốc độ nhỏ hơn tốc độ đồng
bộ thì dòng điện sinh ra trong dây quấn roto cùng chiều với sức điện động và tác
dụng từ trường tổng trong khe hở sinh ra lực F và mômen M kéo roto quay theo
chiều từ trường quay. Điện năng đưa tới roto đã biến thành cơ năng trên trục,
nghĩa là máy điện làm việc trong chế độ động cơ. Những máy chỉ làm việc ở chế
độ này khi n < n1 vì khi đó mới có sự chuyển động tương đối giữa từ trường và
dây quấn roto và như vậy trong dây quấn roto mới có dòng điện và mômen kép
roto quay. Trong những phạm vi tốc độ khác nhau thì chế độ làm việc của máy
cũng khác nhau:
- Khi roto quay thuận và nhanh hơn tốc độ đồng bộ dùng một động cơ sơ
cấp nào đó quay roto của máy điện không đồng bộ vượt tốc độ đồng bộ n > n1,
khi đó chiều của từ trường quay quét qua dây dẫn sẽ có chiều ngược lại, sức điện
động và dòng điện trong dây dẫn roto cũng đổi chiều nên chiều của mômen cũng
ngược chiều quay của n1 nghĩa là ngược với chiều của roto nên đó là mômen
hãm. Máy điện đã biên cơ năng tác dụng lên trục động cơ điện, do động cơ sơ
cấp kéo, thành điện năng cung cấp cho lưới điện nghĩa là máy điện làm việc ở
chế độ máy phát điện.
- Khi roto quay ngược với chiều từ trường quay thì chiều của sức điện
động, dòng điện và cả mômen vẫn giống như lúc ở chế độ động cơ điện. Vì
mômen sinh ra ngược với chiều quay của roto nên có tác dụng hạm roto đứng
lại. Trong trường hợp này máy điện vừa lấy điện năng ở lưới điện vào vừa lấy
cơ năng ở động cơ sơ cấp. Chế độ làm việc này gọi là chế độ hãm điện từ.
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 13
Bài 3:
Cơ sở thiết kế bộ dây quấn
stato động cơ không đồng bộ

I- Khái niệm và các thông số cơ bản
1. Số cặp cực p:
Được hình thành bởi một cuộc dây hay nhóm cuộc dây và được đấu dây
sao cho khi có dòng điện đi qua sẽ tạo được các cặp cực N-S xen kẽ kế tiếp nhau
trong cùng 1 pha.
Khoảng cánh từ tâm cực từ này đến tâm cực từ kế tiếp được gọi là bước
cực từ T. Bước từ T còn được hiểu là khoảng cách nhất định hay góc độ điện
giữa pha A, pha B, pha C.
Trong tính toán T được tính theo đơn vị rãnh và xác định bằng công thức:

Z
T=
(rãnh)
2p
Trong đó: Z là tổng số rãnh được lập trên stato.
2. Cuộn dây:
Có thể là 1 hoặc nhiều vòng, khi cuộn dây được bố trí trên stato thì chia
làm các cạnh dây và các đầu dây (đầu ra, đầu vào).
Bước dây quấn là khoảng cách giữa 2 cạnh dây của cuộn dây đang được
bố trí trên stato và được tính theo đơn vị ranh, ký hiệu là y.
So sánh bước dây quấn với bước cực từ, ta có:
+ Bước đủ: y=T
+ Bước ngắn: yT
3. Các thông số khác:
- m : số pha của động cơ
- a : số mạch nhánh song song trong máy
- q : số rãnh tác động lên 1 cực
4. Nhóm cuộn dâySinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 14
Quấn dây trong máy điện nhìn chung có thể được thực hiện với 2 loại
nhóm dây.
- Nhóm cuộn dây đồng tâm
- Nhóm cuộn dây đồng khuôn
a. Nhóm cuộn dây đồng tâm:
Nhóm cuộn dây đồng tâm được hình thành bởi nhiều cuộn dây có bước
cuộn dây khác nhau và được mắc nối tiếp với nhau theo cùng một chiều cuốn.
Các cạnh dây của mỗi cuộn chiếm các rãnh kề cận nhau để tạo thành cực từ.
Để tạo hình nhóm cuộn dây đồng tâm người ta quấn liên tiếp các dây dẫn
theo cùng một chiều quấn lên trên một bộ khuôn có kích thước khác nhau và đặt
đồng tâm trên cùng một bục quấn.
Ưu điểm của cách quấn dây này là dễ lắp đặt cuộn dây vào stato nhưng có
nhược điểm là các đầu cuộn dây choán chỗ nhiều hơn so với cách quấn khác.
Dạng nhóm cuộn dây đồng tâm thường phổ biến trong các động cơ điện công
suất nhỏ.
b. Nhóm cuộn dây đồng khuôn:
Nhóm cuộn dây này có bước của các cuộn dây đều bằng nhau nên chúng
cũng có cùng một khuôn định hình. Các cuộn dây này được bố trí trên stato ở
các rãnh kế tiếp nhau để tạo rãnh cực từ. Thông thường, bước cuộn dây trong
nhóm cuộn dây đồng khuôn đều là bước ngắn nên có ưu điểm: ít tốn dây, thu
gọn các đầu cuộn dây. Tuy nhiên để đạt yêu cầu thu gọn, các đầu cuộn dây ít
choán chỗ thì việc lắp bộ dây cuốn dạng này khó khăn hơn và tốn nhiều thời
gian hơn so với nhóm đồng tâm.
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 15
II- Cách đấu giữa các nhóm cuộn dây
Khi thiết lập sơ đồ bộ dây quấn trên động cơ ba pha, các nhóm dây có thể
đấu để tạo các từ cực thật hoặc các từ cực giá tuỳ theo sự bố trí của nhóm cuộn
dây trong cùng 1 pha.
1. Đấu dây các nhóm tạo các từ cực thật:
Trong cách đấu này các nhóm dây cùng 1 pha được bố trí sát nhau và nối
dây giữa các nhóm sao cho dòng điện qua các nhóm tạo thành các cực từ N-S
xen kẽ nhau. Đặc điểm của cách đấu này là số nhóm cuộn dây trong một pha
bằng số cặp cực. Khi đấu dây có thể áp dụng nguyên tắc “đầu - đầu” “cuối –
cuối”.
2. Đấu dây các nhóm tạo các từ cực giả:
Khi muốn đấu dây tạo các cực từ giả tức là các cực từ cùng dấu, người ta
phải bố trí các nhóm cuộn dây trong cùng 1 pha phải cách xa nhau ít nhất là 1
rãnh trống. Khi đấu dây áp dụng nguyên tắc “đầu – cuối” bằng cách nối đầu của
nhóm này với cuối của nhóm kế tiếp. Đặc điểm của cách đấu này là số nhóm
cuộn dây trong 1 pha bằng nửa số cặp cực và cách đấu này chỉ áp dụng khi
2p>2.
Khi các cụm dây của cùng 1 pha nằm ở những vị trí khác nhau trên thân
máy thì ta gọi đó là dây quấn tập trung.
Nếu ta tách nhỏ các phần tử dây cuốn tập trung và rải đều trên thân máy
thì ta sẽ có dây quấn phân tán.
III- Cách dựng sơ đồ dây quấn động cơ 3 pha
* Muốn dựng sơ đồ dây quấn động cơ 3 pha, ta cần phải xác định các
thông số cơ bản sau của stato:
- Dạng dây quấn định thiết kế
- Tổng số rãnh Z của stato
- Số cặp cực 2p và sự phân bố của day trên stato
* Các bước thành lập:
- Xác định bước cực từ: T = Z/2p
- Tính số cạnh dây của mỗi cực, của mỗi pha: q = Z/3.2.p
- Tiến hành dựng sơ đồ theo các bước:

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 16
+ Kẻ các đường song song và đánh số tương ứng với số rãnh của stato.
+ Trải số cạnh dây/cực/pha cho phân bố đều tại các trực cực từ và xác
định chiều dòng điện theo chiều đầu vào.
+ Căn cứ vào dạng dây quấn định dựng vẽ các đầu cuộn dây nối liền các
cạnh dây lại thành hình dạng nhóm cuộn và nối dây giữa các nhóm cuộn pha sao
cho chiều dòng điện của cùng 1 bối trên các cạnh dây kế tiếp không được ngược
chiều nhau.
+ Dựa vào độ lệch pha ∝ = Z/3p xác định rãnh khởi đầu của pha B và vẽ
tương tự.
+ Cuối cùng vẽ pha C tương tự pha B và cách pha B độ lệch pha ∝.
* Các ví dụ:
(1). Thành lập sơ đồ dây quấn đồng đồng khuôn phân tán 1 lớp có:
Z = 24 ; 2p = 4 ; y = 6 ; q = 2
(2). Thành lập sơ đồ dây quấn đồng tâm tập trung 1 lớp có:
Z = 36 ; 2p = 4 ; y = 9 ; q = 3
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 17
Sơ đồ dây quấn đồng khuôn phân tán một lớp: Z = 24 ; 2p = 4 ; y = 5 ; q = 2
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 18
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 19
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 20
Bài 4:
Kỹ thuật quấn dây

I- Chuẩn bị khuôn
Dùng khuôn quả trám có các kích thước:
a: Bằng một cung ở ẵ chiều cao của răng tính từ tâm rãnh cạnh tác dụng
thứ nhất đến ccạnh tác dụng thứ 2 của cùng một phần tử.
b: Mỗi bên lấy chiều sâu của nắp máy
h: Chiều cao của lõi sắt + 3cm.
Khuôn này thường dùng cho dây quấn đồng khuôn. Nếu là dây quấn đồng
tâm phải có thêm 2 cổ lỗ nữa, hai cổ lỗ này liền nhau và cách nhau bằng 1 bước
rãnh thên stato.
bh
b
a


II- Dụng cụ lắp đặt dây
Khi lắp bộ dây quấn vào các rãnh của stato cần phải có các dụng cụ
chuyên dùng: búa, kéo, kìm, dao tre…..
III- Kỹ thuật cách điện rãnh
Cách điện rãnh nhằm mục đích cách điện giữa cuộn dây với stato để tránh
chạm masse và phải có hinhhf dạng của rãnh để ôm sát vào rãnh thuận tiện cho
việc vào dây.
- Yêu cầu cách điện:
+ Những vật dẫn điện phải được cách điện trọn vẹn trong vật liệu cách
điện.
+ Khi sử dụng vật liệu cách điện phải đảm bảo độ bóng của vật liệu tránh
xước sát, gãy dập…….

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 21
Có 2 dạng cách điện:
+ Cách điện vỏ
+ Cách điện pha
* Cách điện vỏ:
Lớp thứ nhất là lớp giấy dày 0,3cm có chiều rộng bằng diện tích rãnh và
chiều dài bằng chiều dài của rãnh + 3cm. Mỗi đầu của lớp giấy dầy này được
gập lại 0,75cm để chống xe dịch.
Lớp thứ hai là lớp giấy dày 0,1cm có chiều rộng lớn hơn lớp giấy 0,3cm
một khoảng bằng 2 bản rãnh hai bên và co chiều dài bằng chiều dài lớp giấy
0,3cm sau khi đã gập hai đầu.
* Cách điện pha:
Dùng một miếng giấy dày(> 0,3cm) có chiều dài bằng a, chiều cao bằng
b, một đầu cắt tròn theo hình của đầu bối dây để cách điện giữa các bối dây
trong các pha khác nhau.
IV- Cách lắp dây vào rãnh
- Khi vào dây phải vuốt thẳng, tránh bị xây xước. Nếu như trong bối dây
có mối nối ta phải cạo sát lớp sơn cách điện ở bên hai đầu dây chỗ nối, nối dây
thật chặt để đảm bảo khi động cơ làm việc mối nối không bị hỏng làm cho 2 đầu
dây không tiếp xúc với nhau dẫn đến bối dây bị hở, động cơ sẽ không làm việc
được. Khi cuốn dây cuốn dây phải chú ý đưa mối nối lên đầu bối dây và dùng
gen cách điện để đảm bảo an toàn.
Trước khi lắp dây vào rãnh nên chọn vị trí các nhóm cuộn dây sao cho
thuận lợi nhất và có mỹ thuật. Thường chọn vị trí sao cho đầu ra các bối dây ở
gần phía hộp cực. Cần chú ý phần đầu cuộn che lấp các cuộn lỗ xơ bu lông,
giảm khó khăn kho lắp roto.
Phải kiểm tra thông mạch đấu đúng cực tính sao cho động cơ chạy được.
Thường khi đặt dây vào máy ta phải kiểm tra thông mạch ngay từ bối dây đầu
tiên đồng thời kiểm tra sự chạm masse giữa bối dây và vỏ máy.
Quy định chung: Đấu máy 220/380 - /Y
1. Lắp nhóm dây đồng tâm:
Chọn vị trí đầu tiên sẽ lắp dây vào, nắn cuộn dây sao cho thu gọn vừa lọt
lòng stato. Sau khi đặt cuộn bé nhất của bối dây thứ nhất vào stato, cẩn thận đưa
từng lượng nhỏ dây nằm gần miệng rãnh cho vào rãnh. Nếu thấy lượng dây đưa
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 22
vào rãnh đã hơi choán chỗ, dùng dao tre dạt dây cho song hàng rồi nén chặt
xuống. Khi dây đã cho vào rãnh hết, gạt lớp cách điẹn miệng
rãnh. Chú ý nén chặt lớp cách điện này vì khẽ hở giữa roto và stato là rất nhỏ,
nếu ta không nén chặt thì roto sẽ không thể quay đwocj. Chú ý luôn vào bin dây
nhỏ trước, bin dây lớn sau để thuận tiện cho việc vào dây. Với mỗi dây đã vào
cân đối hai đầu cuộn dây rồi uốn các đầu cuộn dây sao cho cong vòng xuống để
rộng chỗ cho nhóm cuộn dây lắơ sau. Sau khi vào hết các bối dây theo sơ đồ đã
thành lập ta mời vào các cạnh chớ cuối cùng.
2. Lắp dây nhóm cuộn dây đồng khuôn:
Đối với dạng dây cuốn đồng khuôn ta cũng phải thực hiện các cạnh chờ
để sau khi và hết các bối dây thì mới được hạ xuống. Kỹ thuật vào dây cũng
tương tự như trên nhưng cần chú ý với các dạng dây quấn đồng khuôn phải luôn
lót giấy cách điện giữa các bối của các pha để đạt được sự cách điện pha hoàn
toàn.
V hai bộ dây quấn.
Sau khi đã uốn nắn định hình bộ dây quấn, thực hiện nối đấu dây giữa các
bối, giữa các đầu ra với dây dẫn mềm bọc cách điện. Sau đó định vị nơi tập
trung đưa dây ra hộp cực, cuối cùng tiền hành đai bộ dây quấn để cho bộ dây
quấn vững chắc.
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 23
Phần II
Công nghệ và số điện kỹ thuật
Các bài tập thực hành
I- Yêu cầu
Bài tập 1: Thực hiện bài dây quấn đồng khuôn phân tán một lớp: Z= 24;Y= 5;
Q= 2; 2P= 4.
Bài tập 2: Thực hiện bầi day quấn đồng tâm tập trung một lớp: Z= 36; Y= 9;
Q= 3; 2P= 4.


II- Thực hành
1. Bài tập:
* Cuộn dây:
- Cuộn riêng từng bối một
- Tổng số là 12 bối mỗi bối có 55 vòng
- Đo thông mạch kiểm tra từng cuộn
- Chuẩn bị giấy cách điện và các dụng cụ để vào dây.
* Vào dây:
- Ta vào dây sao cho một cạnh đè lên hai cạnh trước. Cạnh sau này và
cạnh trước tạo thành hai cạnh mới để đặt tiếp cạnh khác đè lên chúng.
- Đầu tiên ta chọn một rãnh bất kỳquy định đó là cạnh 1. ta vào dây 2
cạnh là cạnh số 2 và cạnh số 4 trước,hai cạnh còn lại của a bối đó để chờ bối thứ
nhất vào vị trí 186, tiếp tục bối thứ hai vào rãnh 3x8. Cứ như vậy ta vào tiếp các
bối còn lại cho đến hết rồi đặt nốt 2 cạnh chờ xuống rãnh 21823 là song.
- Vào dây được rãnh nào ta nhétgiấy cấch điện, nắn tòn và ép luôn bối dây
đó xuống đồng thời kiểm tra luôn xem có thông mạch và chạm vỏ không để có
biện pháp sử lý luôn.
- Sau khi đã vào dây và nhét lớp cách điện 0,1cm song tatiến hành lót
cách điện pha và dùng dao tre nắn cho các bối dây nằm ép sát vào nhau gọn
gàng. Vì bài tập nàykhông yêu cầu chạy máy nên không cần đai máy.
* Đấu máy:
- Chọn một đầu của một bối bất kỳ quy định là pha A đấu đầu cuối bối A1
ví đầu cuối bối A2, đầu vào bối A2 đấu với đầu vào cảu bối A3, đầu cảu bối A3
đấu với đầu cuối bối A4 còn đầu còn lại của bối A4 là đầu X. Từ pha đầu vào


Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 24
pha A ta cách ra 3 rãnh 24 là đầu vào của pha B. Đấu pha B thương tự như pha
A, tương tự pha B ta đầu pha C và hoàn thành bài tập.
* Nhận xét:
- Ưu điểm: Hoàn thành cuốn và lắp đặt sớm. Đã biết xác định cực tính,
cho pha A tìm được pha C và đấu pha C nhanh đạt yêu cầu.
- Khuyết điểm: Do bài tập đầu còn bỡ ngỡ, kỹ thuật chưa thành thạo, dây
cũ nhiều mối nối nên các bối dây còn chưa gọn, hình thức chưa được đẹp mắt.
Khi tập đấu dây do không chú ý nên có nhiều rãnh lớp giấy 0,1cm không được
ép chặt.
2. Bài tập 2:
* Yêu cầu:
- Dòng mở máy : Imm = 46(A)
- Dòng điện pha : IA = IB = IC = 1,4A
- Tốc độ : 1480v/p
* Kỹ thuật
- Quấn dây: Mỗi bin 72 vòng, bắt đầu quấn từ cuộn nhỏ nhất đến cuộn lớn
nhất. Cố định ở mỗi bin bằng các dây đồng cho khỏi bị rối. Khi cuốn dây phải
chú ý đưa các mối lên đầu các bin, cạo sạch và nối chặt hai đầu dây để chúng
tiếp xúc nhau. Nếu có môin nối cũ phải bỏ yane cách điện ra, cạo sạch chố nối
và nối lại.
- Vào dây:
+ Dựa vào sơ đồ để xác định các cạnh chờ và chiều lồng dây.
+ Đặt các cạnh chờ 4,5,6 xuống sau đó vào bối thứ nhất ở vị trí 1,2,3và
10,11,12 đè lên cạnh chờ 4,5,6. Cứ tiếp tục hạ đên bối cuối cùng và đặt cạnh chờ
31,32,33 xuống. Thường thi ta xác định cực tính của chúng và tiến hành vào bối
nhỏ trước.
+ Đặt dây vào rãnh nào thì tiền hành nhét giấy cách điện luôn vào rãnh
đó. Sau đó nắn tròn các đầu bin dây từ cuộn nhỏ đến lớn. Nhét giấy cách điện ba
pha vào 2 đầu rồi nắn dẹp, tròn đầu để khi vào không bị rạm vào dây.
+ Đấu dây theo sơ đồ đã có khi đấumay song ta xác định được 6 đầu là:
A,B,C và X, Y, Z. Ba đầu pha A, B, C cho ra ba dây cùng màu còn ba đầu X,
Y, Zta chọn 3 dây cùng màu khác.Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 25
+ Sau khi vào dây song dùng dây sợi đai máy cho gọn gàng. Chỉnh lại lớp
giấy cách điện, sửa lại các bối dây cho hoàn chỉnh để lắp roto cà chuẩn bị dạng
máy.
* Kết quả:
Imm(A) IA(A) IB(A) IC(A) UA(N) UB(N) UC(N) N(v/p)
46 1,45 2,3 2,1 230 230 230 1480
* Nhận xét :
- Ưu điểm: Hoàn thành bài tập đùng thời gian quy định. Số liệu chạy máy
khá đồng đều giữa các pha và sắt với yêu cầu của bài toán, mặc dù dẫy xấu
nhiều mối nối nhưng máy vẫn chạy đạt yêu cầu.
- Khuyết điểm: Do chủ quan trong lúc qúân dây, tậnn dụng nhiều mối nối
cũ nhưng không cạo lớp ôxi hoá trên mối nối và nối chặt lại nên khi lắp roto, do
rung động nên các mối nối cũ không tiếp xúc với nhau làm máy không chạy
được. Sau khi tháo ra cạo sạch lại các mối nối cũ và nối chặt thì máy đã hoạt
động bình thường. Tuy nhiên do dây nhiều mối nối và xây xước ở pha C và phải
chỉnh sửa nhiều nên pha C đã có số liệu lớn hơn so với yêu cầu.
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Huynh 26
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản