QUAN HỆ PHÁP LUẬT

Chia sẻ: zairozy20041992

Trong tiếng Việt, quan hệ được hiểu là sự liên quan giữa hai đối tượng hoặc các nhóm đối tượng. Những quan hệ xuất hiện trong quá trình hoạt động xã hội của con người được gọi là quan hệ xã hội. Quan hệ pháp luật là những quan hệ nảy sinh trong xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh, trong đó các chủ thể có những quyền và nghĩa vụ nhất định được nhà nước bảo đảm thực hiện....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản