Quản lý dựa vào cộng đồng

Chia sẻ: buithaihieu

Ngày nay phát triển và bền vững luôn đi song hành với nhau, chúng ta không chỉ quan tâm đến công nghệ kĩ thuật để tạo ra năng suất cao, phát triển vượt bậc, mà chúng ta cần phải quan tâm đến quản lý để tạo ra sự bền vững

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản