Quản lý Hyper-V bằng SystemCenter Virtual Machine Manager 2008 (Phần 2)

Chia sẻ: Nhan Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
60
lượt xem
18
download

Quản lý Hyper-V bằng SystemCenter Virtual Machine Manager 2008 (Phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phần này, chúng tôi sẽ xem xét đến vấn đề tạo các máy ảo và các mẫu bằng cách sử dụng VMM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý Hyper-V bằng SystemCenter Virtual Machine Manager 2008 (Phần 2)

  1. Quản lý Hyper-V bằng SystemCenter Virtual Machine Manager 2008 (Phần 2) Trong phần 1, chúng tôi đã cài đặt và cấu hình System Center Virtual Machine Manager 2008. Giờ chính là lúc để bắt đầu sử dụng nó! Trong phần này, chúng tôi sẽ xem xét đến vấn đề tạo các máy ảo và các mẫu bằng cách sử dụng VMM. Quản lý Hyper-V bằng SystemCenter Virtual Machine Manager 2008 (Phần 1) Một tính năng quan trọng khác của cơ sở hạ tầng ảo hóa là khả năng thực hiện quá trình chuyển đổi P2V (physical to virtual). Bên cạnh đó sẽ so sánh một số tính năng trong VMM với các tính năng mà chúng ta tìm thấy trong VirtualCenter của VMware. Máy ảo đầu tiên của bạn thông qua giao diện quản lý SCVMM Việc tạo một máy ảo mới rất đơn giản. Đăng nhập vào giao diện quản trị SCMM và kết nối với máy chủ SCMM. Trong phần phía bên phải, kích vào liên kết Actions=> New Virtual Machine Hình 1: Biểu tượng Actions của máy ảo mới Bạn có thể sử dụng một mẫu đang tồn tại hoặc tạo một máy ảo mới. Lưu ý trường của chủ sở hữu: trường này trở nên rất quan trọng khi sử dụng self-service portal, một tính năng cho phép quản trị viên Virtual Machine Manager (VMM) ban cho người dùng sự cho phép tạo và điều hành các máy ảo của họ bên trong một môi trường kiểm soát trên một nhóm hạn chế các host ảo. Hardware profile cũng là một thứ bạn cần tạo và đặt vào trong thư viện của mình. Một máy ảo chính là sự kết hợp (tối thiểu) của hai thành phần: 1. Profile phần cứng (chúng tôi so sánh nó với file .vmx như đã thấy trong các sản phẩm VMware)
  2. 2. Một hoặc nhiều ổ đĩa cứng hoặc các file .vhd (so sánh với các file .vmdk trong VMware) 3. Mở rộng: một guest OS profile (so sánh nó với các file tùy chỉnh sysprep/template đã được tạo và được lưu trong VirtualCenter) Bạn có thể add/remove/edit tất cả các thành phần phần cứng chẳng hạn như ổ đĩa mềm, các cổng COM, các ổ đĩa ứng mở rộng,… Một tính năng thú vị (và cũng là một tính năng không có trong VirtualCenter của VMware) là khả năng thiết lập thứ tự khởi động cho máy ảo của bạn. Hình 2: Thứ tự khởi động BIOS là một tính năng rất có ích Mặc định, đĩa ảo sẽ được thiết lập là Dynamic. Điều này không lý tưởng nếu đứng trên quan điểm hiệu suất vì đĩa sẽ liên tục gia tăng về kích cỡ. Chúng tôi sẽ gợi ý sử dụng thiết lập Fixed cho các máy chủ sản xuất. Khi quan sát vào một đĩa trong giải pháp VMware ESX, đĩa này được fix một cách mặc định (mặc dù vậy điều này có thể được thay đổi bằng giao diện điều khiển dịch vụ). Mặc định, một ổ đĩa cứng cũng là thiết bị IDE, chứ không phải thiết bị SCSI. Hình 3: Chọn Fixed trong môi trường sản xuất Lưu ý rằng một máy ảo có thể được triển khai thành một host ngay lập tức hoặc được lưu trong thư viện của bạn cho sử dụng sau này. Khái niệm mà chúng ta biết từ VirtualCenter của Vmware là sự bình phẩm cho một host (số lượng sao).
  3. Hình 4: Số sao phụ thuộc vào các tham số bình phẩm Có thể bằng việc kích vào nút Customize Ratings để bình phẩm về chất lượng của host. Bạn có thể thay đổi những gì bạn nghĩ là các tham số quan trọng. • Load balancing – Khả năng cân bằng tải được đánh giá dựa trên mục đích tối thiểu hóa xử lý tải trên bất kỳ host nào. • Resource maximization – Khả năng này được đánh giá dựa trên mục đích hợp nhất nhiều luồng công việc trong một host. Một sắp đặt máy ảo trong các trường hợp này như, việc chỉ ra những hạn chế về khả năng cho một host nào đó và xắp đặt các máy ảo vào host cho tới khi đạt đến các hạn chế đó.
  4. Hình 5: Các tùy chọn sắp đặt có thể được thay đổi theo ý bạn Tạo một mẫu Một trong những tính năng thú vị hơn của VMM là khả năng tạo một mẫu hoặc profile guest/hardware. Bạn có thể tạo một phiên bản Windows “nhãn vàng” và chuyển đổi nó thành một mẫu. Có hai cách để tạo một mẫu máy ảo như vậy. Cách thứ nhất là vào thư viện và kích vào liên kết New Template ở phần bên phải để khởi chạy wizard. Cách thứ hai là tạo một mẫu từ một VHD đang tồn tại và đã được lưu sẵn trong thư viện. Chúng ta hãy xem nó làm việc như thế nào! Ok, cách đầu tiên: chúng ta cần tạo một máy ảo để có thể được sử
  5. dụng như một mẫu (hay có thể gọi là “bản vàng”). Chúng tôi đã quyết định cài đặt một phiên bản Windows Server 2008 x64 có tên gọi “TemplW2K8x64” với tư cách một máy khách mới. Khi thực hiện xong điều này, bạn hãy chạy new template wizard. Bước đầu tiên là chọn nguồn cho mẫu mới. Trong ví dụ của chúng ta, chúng tôi sử dụng “From an existing virtual machine currently located on a host” và chọn TemplW2K8x64 vừa mới tạo. Hình 6: Chọn máy ảo nguồn của bạn Sau khi cấu hình, profile phần cứng có một phần rất đáng quan tâm: đây là profile hệ điều hành khách, nơi bạn chỉ định tất cả các thông tin có liên quan chẳng hạn như khóa đăng ký sản phẩm, tên máy tính, mật khẩu mặc định và các rule ra nhập miền. Bạn cũng có thể chèn file sysprep tùy chỉnh của riêng mình! Mẫu sẽ được chuyển vào thư viện khi wizard được hoàn tất. Bạn sẽ thấy rằng TemplW2K8x64 đang trong trạng thái “syspreping”. Hình 7: Mẫu đang trong trạng thái “syspreping” Job create template sẽ giống như những gì bên dưới:
  6. Hình 8: Tạo một job mẫu Mẫu mới sẽ sẵn sàng cho sự triển khai và được lưu trong VMs and Templates Hình 9: Bản vàng của bạn hiện là một mẫu Lưu ý quan trọng: Rất có thể sysprep sẽ thất bại nếu chính sách mật khẩu nội bộ trên “bản vàng” của bạn được kích hoạt. Hãy bảo đảm rằng chính sách này được thiết lập giống như trong hình bên dưới (không có độ dài mật khẩu tối thiểu và không yêu cầu sự phức tạp): Hình 10: Chính sách mật khẩu nội bộ bị vô hiệu hóa trong Windows 2008 Tạo một máy ảo dựa trên một mẫu Chúng ta hãy tạo một nhánh máy ảo mới dựa trên mẫu mà chúng ta đã tạo trong các bước trước. Điều hướng đến các máy ảo và các mẫu trong quang cảnh thư viện, kích chuột phải vào mẫu và chọn new virtual machine.
  7. Hình 11: VMs and templates Một wizard sẽ hướng dẫn bạn thông qua toàn bộ quá trình. Về cơ bản nó cũng giống như wizard máy ảo thông thường, tuy nhiên ở đây có một ngoại lệ: bạn có bước Guest Operating System, đây chính là bước bạn phải chỉ định tên máy tính, các khóa đăng ký,… Điều này chỉ cần thiết nếu bạn muốn thay đổi nó, vì cấu hình đều giống nhau khi tạo mẫu. Một máy ảo mới với SID (Security Identifier) mới và computer name sẽ được triển khai một cách tự động “automagically”. Quá trình này gần giống với cách VirtualCenter của VMware sử dụng sysprep trong background để triển khai các mẫu máy ảo. Quá trình chuyển đổi P2V (Physical to Virtual) Gắn liền với SCVMM là khả năng chuyển đổi các máy tính vật lý sang các máy ảo (gọi là P2V hay physical to virtual). Điều này ngụ ý việc thay đổi phần cứng từ HP, Dell, IBM và các hãng khác sang một platfom phần cứng đồng bộ (lớp ảo áo trừu tượng). Cần lưu ý rằng một quá trình chuyển đổi P2V không đơn giản: một số hãng như HP sử dụng phần mềm của họ (Proliant Support Pack hay PSP) khi đó các driver có thể ảnh hưởng sự chuyển đổi của bạn. Một số thứ khác cần lưu ý ở đây là bạn cần các quyền thực hiện một quá trình chuyển đổi và thời gian dừng làm việc (có thể mất khá nhiều thời gian). Bạn có hai tùy chọn: thực hiện chuyển đổi P2V online hoặc offline. Trong cả hai trường hợp, VMM cài đặt một cách tạm thời một agent trên máy vật lý bạn muốn chuyển đổi. • Bằng cách sử dụng online P2V, VMM sẽ sử dụng Volume Shadow Copy Service để copy dữ liệu, trong khi đó máy chủ vẫn tiếp tục phục vụ các yêu cầu của người dùng. Máy tính nguồn không bị khởi động lại trong suốt quá trình chuyển đổi. • Bằng cách sử dụng offline P2V, máy nguồn khởi động lại trong Windows Preinstallation Environment (Windows PE) trước khi VMM chuyển đổi các đĩa cứng vật lý sang các đĩa cảo (VHD). Lưu ý rằng, bạn có thể chuyển đổi hầu hết các phiên bản của Windows (2000, XP, 2003, 2008) ngoại trừ Windows NT 4.0. OK, chúng ta hãy test wizard chuyển đổi. Trong phần panel bên phải, bạn sẽ thấy một liên kết/biểu tượng có tên gọi Convert physical
  8. server. Hãy kích vào nó, khi đó một wizard mới sẽ xuất hiện. Bản thân quá trình này được thực hiện rất đơn giản: chỉ cần điền vào tên máy tính và tài khoản quản trị viên. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã chuyển đổi một máy chủ Windows 2008 có tên MGMT1, máy chủ này là một thành viên nằm trong miền tg.local. Hình 12: Chọn để được chuyển đổi sang máy vật lý Lưu ý: Bạn cũng có thể bắt gặp lỗi như thể hiện trong hình bên dưới. Có một lỗi nhỏ cần phải sửa có liên quan đến DNS và FQDN. Hãy cần sử dụng địa chỉ IP thay cho tên DNS.
  9. Hình 13: Lỗi DNS trong VMM Khi các chứng chỉ được xác nhận, SCVMM sẽ cài đặt agent (nằm trong thư mục c:\Program Files\Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008\agents) trên hệ thống nguồn, vì vậy hãy bảo đảm tường lửa của bạn không khóa nó, nếu không bạn sẽ gặp thông báo lỗi như hình bên dưới: Hình 14: Windows firewall sẽ ngăn chặn VMM cài đặt P2V agent Khi điều này được thực hiện, bạn sẽ có một bảng tổng quan về hệ điều hành của mình, ổ đĩa cứng và các adapter mạng. Sau đó, trong cửa sổ kế, P2V agent sẽ kiểm tra xem nó có thể tìm thấy vấn đề nào không (nhiều cổng NIC,…). Trong cửa sổ tiếp đến, bạn có thể chọn phân vùng nào muốn chuyển đổi, đặt kích thước lại chúng và chọn kiểu và kênh được sử dụng. Cũng cần gán số cho vCPU và số lượng bộ nhớ. Cuối cùng wizard và chuyển đổi P2V sẽ bắt đầu. Khi đó một máy ảo mới sẽ xuất hiện. Hình 15: Rất quan trọng: các tùy chọn đĩa cứng trong suốt quá trình P2V Vmware có một công cụ P2V riêng có tên gọi VMware Converter (hiện được tích hợp trong VirtualCenter). Công cụ này rất giống với giải pháp của Microsoft. Tuy nhiên nếu bạn cần một P2V thực và một bộ lập
  10. danh mục tiên tiến thì các công cụ của nhóm thứ ba chẳng hạn như PlateSpin PowerConvert cũng có thể giúp bạn trong trường hợp này! Kết luận Trong phần 2 này chúng tôi đã giới thiệu về cách quản lý các máy ảo bằng VMM. Tạo các máy ảo mới và sử dụng các mẫu để triển khai nhiều máy ảo. P2V là một tính năng khác cũng được giới thiệu ở đây, đặc biệt cho cả lựa chọn offline và online.  
Đồng bộ tài khoản