QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: phuongthanh1

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là sự tác động có chủ đích, có tổ chức và bằng pháp quyền nhà nước lên các doanh nghiệp và vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản