QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: phuongthanh1

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là sự tác động có chủ đích, có tổ chức và bằng pháp quyền nhà nước lên các doanh nghiệp và vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nội dung Text: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
1. Khái niệm


Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là sự tác động có chủ đích, có tổ chức
và bằng pháp quyền nhà nước lên các doanh nghiệp và vì mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước.


2. Các bước và các công cụ nhà nước dùng để quản lý doanh nghiệp


- Xác định quan điểm, đường lối, chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội nói chung, các doanh nghiệp nói riêng.


- Xây dựng và thực thi luật pháp (quản lý doanh nghiệp) nhằm tạo “luật
chơi” cho doanh nghiệp; vấn đề quan trọng nhất là chính sách thuế và chính sách
kiểm soát đối với doanh nghiệp, các quy chế quản lý doanh nghiệp.


- Tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng;
hướng dẫn kinh doanh; hỗ trợ vốn; hỗ trợ về công tác đào tạo, quảng bá sản
phẩm; xử lý các mối quan hệ trong và ngoài nước có liên quan đến sự tồn tại và
phát triển doanh nghiệp (trốn lậu thuế, lừa đảo, đối ngoại.v.v…


- Xây dựng bộ máy (các cơ quan) quản lý doanh nghiệp.đầu trang
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản