Quản lý rủi ro trong kinh doanh

Chia sẻ: bookmarks

Doanh nghiệp có thể tác động đến cấp độ rủi ro thông qua cơ chế tài chính, cùng sự hỗ trợ của các phương pháp quản lý tài chính và các chiến lược đặc biệt, trong tổng thể sẽ tạo nên cơ chế đặc thù cho việc quản lý các loại rủi ro này. Công việc đó được gọi là quản lý rủi ro trong kinh doanh. Cơ sở của việc quản lý rủi ro nằm ở chỗ tìm kiếm các mục tiêu định hướng và tổ chức công tác giảm thiểu rủi ro, thuật thu nhận và tăng...

Nội dung Text: Quản lý rủi ro trong kinh doanh

Quản lý rủi ro trong kinh doanh
Doanh nghiệp có thể tác động đến cấp độ rủi ro thông qua cơ chế tài

chính, cùng sự hỗ trợ của các phương pháp quản lý tài chính và các

chiến lược đặc biệt, trong tổng thể sẽ tạo nên cơ chế đặc thù cho việc

quản lý các loại rủi ro này. Công việc đó đ ược gọi là quản lý rủi ro

trong kinh doanh.


Cơ sở của việc quản lý rủi ro nằm ở chỗ tìm kiếm các mục tiêu định

hướng và tổ chức công tác giảm thiểu rủi ro, thuật thu nhận và tăng lợi

nhuận của Doanh nghiệp trong các tình hình kinh tế. Mục đích cuối cùng

của việc quản lý rủi ro là nhằm mang lại phần lợi nhuận nhiều nhất cho

Doanh nghiệp, thông qua việc tối ưu hoá các vấn đề liên quan đến lợi

nhuận và rủi ro.


Động lực chính của công tác tổ chức, quản lý rủi ro là việc tiếp nhận

những thông tin cần thiết cho việc thông qua các biện pháp xử lý. Trên cơ

phân tích các thông tin như thế có tính đến các mục đích của rủi ro, có thể

xác định đúng đắn xác xuất của các sự kiện, làm sáng tỏ và đánh giá mức

độ, giá trị rủi ro.


Giá trị rủi ro có thể hiểu là các thiệt hại thực tế của Doanh nghiệp, các loại

chi phí cho việc giảm thiểu mức độ của các thiệt hại này hay các chi phí

cho việc bồi thường các thiệt hại này và những hậu quả của nó. Việc đánh

giá chính xác giá trị thực tế của rủi ro sẽ cho phép Doanh nghiệp đ ưa ra

khách quan tổng số các thiệt hại có thể xảy ra và đề ra những biện pháp
cho việc ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các rủi ro này, còn trong trường hợp

không thể ngăn ngừa các rủi ro thì cũng sẽ đảm bảo việc giảm thiểu chúng

trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.


Trên cơ sở đã có các thông tin về tình hình xung quanh Doanh nghiệp, xác

xuất, mức độ và cấp độ rủi ro, Doanh nghiệp sẽ thảo ra các phương án

khác nhau để đối phó với các rủi ro trong việc đầu tư và tiến hành đánh

giá chúng bằng phương án tối ưu trong khi so sánh phần lợi nhuận như

mong đợi và mức độ rủi ro.


Các quy tắc chính trong việc quản lý rủi ro:


*Không mạo hiểm đầu tư nhiều hơn những gì mà số vốn riêng cho phép.


*Cần phải suy tính đến các hậu quả của rủi ro trong kinh doanh.


*Không hy sinh nhiều cái lớn chỉ vì một điều nhỏ.


*Chỉ thông qua các quyết định tích cực khi đã chắc chắn.


*Không nghĩ là chỉ có duy nhất một phương án giải quyết, b ởi vì còn có

rất nhiều phương án khác.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản