Quản lý sinh viên

Chia sẻ: thanhthao_anh

Một trường đại học giảng dạy theo hệ tín chỉ cần quản lý toàn diện sinh viên trên máy vi tính. Sau khi khảo sát hiện trạng, phân tích viên nắm được những thông tin sau :

Nội dung Text: Quản lý sinh viên

Quản lý sinh viên
Một trường đại học giảng dạy theo hệ tín chỉ cần
quản lý toàn diện sinh viên trên máy vi tính. Sau khi
khảo sát hiện trạng, phân tích viên nắm được những
thông tin sau :
Quản lý lý lịch sinh viên :
Mỗi sinh viên được nhà trường quản lý các thông tin sau đây : Họ,
tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh (huyện và tỉnh), địa chỉ(phân làm hai
loại : địa chỉ nông thôn (xã, huyện, tỉnh), địa chỉ thành thị (Số nhà,
đường, huyện, tỉnh),chính trị (Đoàn viên và Đảng viên, Đoàn viên để
quản lý sinh viên có là đoàn viên hay không. Nếu sinh viên là Đảng
viên thì quản lý : Ngày vào Đảng, nơi vào Đảng (cấp tỉnh)), ha mẹ
c
(tên và nghề nghiệp cha hay mẹ, cơ quan và chức vụ của cha hay
mẹ tại cơ quan). ồng (tên, ngày sinh, nghề nghiệp của vợ hay chồng),
vợ ch
anh em (họ tên, ngày sinh, chỗ ở, nghề nghiệp của tất cả các anh
chị em ruộhỗ ở quản lý : Huyện,
C t.
tỉnh). chức học
Tổ Sinh viên quản lý theo ngành học. Mỗi ngành
họtập :một số môn học bắt buộc và có một số môn học tự chọMột
c có n.
sinh viên muốn tốt nghiệp phải tích lũy đủ số đơn vị học trình của
môn học bắt buộc và số đơn vị học trình của môn học tự chọn được
quy định bởi ngành ểm trung bình chung tích lũy phải lớn hơn một số
với đi đó
quy định trước.
Mỗi môn học có số đơn vị học trình (tín chỉ) tương ứng.
Mỗi môn học có thể do nhiều thầy cô dạy nhưng sinh viên
chỉ được đăng ký học một thầy cô giáo nào đó trong một
học kỳ.
•Sinh viên tự do đăng ký môn học theo khả năng của mình
vào đầu học kỳ.
•Quản lý học tập :
Điểm của sinh viên được quản lý theo từng môn học.
Điểm của mỗi môn học gồm hai phần : Phần kiểm tra và
thi.
Tỷ lệ phần điểm kiểm tra và thi và số lần kiểm tra được
bộ môn giảng dạy quy định từ khi xác lập môn học.
Điểm kiểm tra là điểm trung bình của các lần kiểm tra.
Sau khi tích lũy môn học với điểm thấp, sinh viên có thể
đăng ký học lại môn này để lấy điểm cao.
Khi tính điểm trung bình chung tích lũy, lấy điểm cao nhất
mà sinh viên đó đã đạt được.
Công việc Tin học hóa hệ thống nhằm đáp ứng :
- Định kỳ in các bảng báo cáo về tình hình học tập
của sinh viên.
- Bất kỳ lúc nào cũng có thể trả lời các thông tin
chính xác về tình hình học tập, lý lịch của một sinh
viên.
Trường hợp hai :
Một trường đại học giảng dạy theo hệ tín chỉ cần quản
lý toàn diện sinh viên trên máy vi tính. Sau khi khảo sát
hiện trạng, phân tích viên nắm được những thông tin sau :
Quản lý lý lịch sinh viên : Mỗi sinh viên được nhà
trường quản lý các thông tin sau đây : Họ, tên, giới tính,
ngày sinh, nơi sinh (Tỉnh), địa chỉ (Phân làm hai loại :
Địa chỉ nông thôn : Xã, huyện và tỉnh. Địa chỉ thành thị : Số
nhà, đường, huyện, tỉnh), dân tộc, tôn giáo, đối tượng, bộ
đội (Ngày nhập ngũ, Ngày xuất ngũ, cấp bậc, binh chủng
khi xuất ngũ), cha mẹ (Họ tên, ngày sinh và nghề nghiệp
cha và mẹ), vợ chồng (Tên , ngày sinh và nghề nghiệp của
vợ hay chồng, cơ quan và chức vụ của vợ hay chồng tại
cơ quan), anh chị em ruột cùng học trong trường.
Tổ chức học tập : Sinh viên quản lý theo ngành học.
Mỗi ngành học có một số môn học bắt buộc và có
một số môn học tự chọn.
Một sinh viên muốn tốt nghiệp phải tích lũy đủ số đơn
vị học trình của môn học bắt buộc và số đơn vị học trình
của môn học tự chọn được quy định bởi ngành đó với
điểm trung bình chung tích lũy phải lớn hơn một số nào
đó.
Mỗi môn học có số đơn vị học trình (tín chỉ) tương
ứng.
Mỗi môn học có thể do nhiều thầy cô dạy nhưng sinh
viên chỉ được đăng ký học một thầy cô giáo nào đó trong
một học kỳ.
Sinh viên tự do đăng ký môn học theo khả năng của
Quản lý học tập : Điểm của sinh viên được quản lý theo
từng môn học. Điểm của mỗi môn học gồm hai phần : Phần
kiểm tra và thi. Tỷ lệ phần điểm kiểm tra và thi và số lần
kiểm tra được bộ môn giảng dạy quy định từ khi xác lập
môn học. Điểm kiểm tra là điểm trung bình của các lần
kiểm tra.
Sau khi tích lũy môn học với điểm thấp, sinh viên có thể
đăng ký học lại môn này để lấy điểm cao. Khi tính điểm
trung bình chung tích lũy, lấy điểm cao nhất mà sinh viên đó
đạt được.
đã
Công việc Tin học hóa hệ thống nhằm đáp ứng :
-Định kỳ in các bảng báo cáo về tình hình học tập của
sinh viên.
- Bất kỳ lúc nào cũng có thể trả lời các thông tin chính xác
về tình hình học tập, lý lịch của một sinh viên.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản