Quản lý sinh viên

Chia sẻ: thanhthao_anh

Một trường đại học giảng dạy theo hệ tín chỉ cần quản lý toàn diện sinh viên trên máy vi tính. Sau khi khảo sát hiện trạng, phân tích viên nắm được những thông tin sau :

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản