QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG

Chia sẻ: boy_them_yeu

VÌ SAO CẦN CÓ QUẢN LÝ THLV? Vai trò, trách nhiệm của chính phủ, tổ chức xã hội, tổ chức tư nhân, trong quản lý TN Nước Chưa có công cụ pháp luật về xung đột quyền lợi; Thiếu các cơ chế đối thoại hiệu quả mang tính liên ngành; Vai trò, trách nhiệm của chính phủ, tổ chức xã hội, tổ chức tư nhân, trong quản lý TN Nước Thiếu công cụ khuyến khích kinh tế;

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản