Quản lý văn hóa ở một số nước và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Chia sẻ: yenhoangbank321

Một số nét tiêu biểu của QLVH ở một số nước trên thế giới Ở Vương quốc Anh, Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao (DCMS) thực hiện chính sách của chính phủ và quản lý các khoản trợ cấp của chính phủ đối với các bảo tàng quốc gia, phòng trưng bày nghệ thuật ở Anh, Hội đồng Nghệ thuật Anh, Thư viện Anh quốc và những cơ quan di sản và văn hóa quốc gia khác.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản