Quản trị bán hàng - Nguyễn Xuân Đăng Huy

Chia sẻ: truongthinh

Quản trị hành chính liên quan đến bán hàng : quản trị cơ sở dữ liệu khác bằng số liệu, báo cáo bán hàng... Tư vấn bán hàng : hướng dẫn bán hàng : hướng dẫn nhân viên về kỹ thuật bán hàng, xử lý các tình huống bán hàng khác nhau

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản