QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chia sẻ: Chu Van Tùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
440
lượt xem
232
download

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị công ty là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. ( Trích dẫn quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết của bộ tài chính điều chỉnh hệ thống quản trị công ty tại Việt Nam)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUẢN TRỊ CÔNG TY

 1. Nhóm 9
 2. Nội dung chính I. Giới thiệu Nội dung quản trị công ty Tình hình quản trị công ty tại  Việt Nam www.thmemgallery.com Company Logo Nhóm 9
 3. Nhóm 9 I. Giới thiệu
 4. Nội dung quản trị công ty Quan niệm Vai trò của Lợi ích từ Những quan quản trị công hệ ảnh về quản trị quản trị ty tốt hưởng đến công ty công ty QTCT 1 2 3 4 5 - Các mô hình quản trị công ty www.themegallery.com
 5. Khái niệm  Quản trị công ty là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. ( Trích dẫn quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết của bộ tài chính điều chỉnh hệ thống quản trị công ty tại Việt Nam )
 6. Các nguyên tắc QTCT Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả Đảm bảo quyền lợi cổ đông Đảm bảo vai trò của những người có liên quan Minh bạch trong hoạt động của công ty Hội đồng quản trị và ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty hiệu quả . Nhóm 9
 7. Một số định nghĩa khác "Quản trị công ty là một lĩnh vực kinh doanh học nghiên cứu cách thức khuyến khích quá trình quản trị kinh doanh hiệu quả trong các công ty cổ phần bằng việc sử dụng các cơ cấu động viên lợi ích, cấu trúc tổ chức và quy chế - quy tắc. "Quản trị công ty là cách thức mà các nhà cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đảm bảo thu được lợi tức từ các khoản đầu tư của họ.“
 8. Một số định nghĩa khác "Quản trị công ty có thể được hiểu theo nghĩa hẹp là quan hệ của một doanh nghiệp với các cổ đông, hoặc theo nghĩa rộng là quan hệ của doanh nghiệp với xã hội..." (Financial Times, 1997). "Quản trị công ty nhắm tới mục tiêu thúc đẩy sự công bằng doanh nghiệp, tính minh bạch và năng lực chịu trách nhiệm". "Quản trị công ty là chủ đề mặc dù được định nghĩa không rõ ràng nhưng có thể coi như đó là tập hợp các đối tượng, mục tiêu và thể chế để đảm bảo điều tốt đẹp cho cổ đông, nhân viên, khách hàng, chủ nợ và thúc đẩy danh tiếng, vị thế của nền kinh tế.”
 9. Quản trị công ty Sử dụng các thành viên HĐQT của cty đều phải là những nhân vật độc lập để soát và kiềm chế quyền lực Sử dụng và tín Sử dụng các nhà nhiệm các kế phân tích TC để toán viên, các cty xem xét , phân tích kiểm toán đề lập các triển vọng KD và đệ trình BCTC có tính Mục ích Mục đ đích và mức độ lành xác thực mạnh về TC của Cty www.themegallery.com
 10. Lợi ích của quản trị công ty - Giá trị cổ phiếu cao hơn - Lợi nhuận cao hơn - Sử dụng hiệu quả nguồn lực - Thu hút vốn - Hoạt động theo pháp luật - Giảm tham nhũng trong kinh doanh Nhóm 9
 11. Những quan hệ và yếu tố ảnh hưởng đến qtct A, Các yếu tố ảnh hưởng: Khách hàng, đối thủ, người lao động, nghiệp đoàn, nhà cung cấp, ngân hàng, kiểm soát viên, thị trường cổ phiếu, truyền thông, hội đồng quản trị; Luật thương mại, luật chứng khoán, luật chống độc quyền, luật lao động, luật tín dụng, phá sản, thuế, môi trường, cộng đồng...
 12. Những quan hệ ảnh hưởng đến qtct Từ khu vực tư nhân Luật/Người điều tiết từ khu vực công Khách hàng Thương mại Đối thủ cạnh tranh Chống độc quyền Người lao động Lao động/Cơ hội công bằng Nghiệp đoàn Trọng tài Kinh tế,... Đối tác cung cấp Thương mại công bằng Ngân hàng/Thể chế Tài chính Tín dụng, Phá sản Kiểm soát viên Doanh nghiệp Luật Chứng khoán Cơ quan thuế Thị trường cổ phiếu An toàn, Lành mạnh Truyền thông đại chúng Môi trường Các hiệp hội nghề nghiệp Chất lượng Các hiệp hội thương mại Thành lập nghiệp đoàn Hội đồng quản trị, cố vấn Cộng đồng
 13. Các mô hình quản lý công ty Mô hình Tài chính giản đơn Mô hình Mô hình Vai trò quản lý Những người có lợi Ích liên quan Mô hình Mô hình Kinh tế chính khác trị Mô hình quản lý công ty www.thmemgallery.com Company Logo
 14. 2. Tình hình QTCT ở việt nam A, Một số khảo sát B, Những tồn tại ở Việt Nam C, Giải pháp khắc phục
 15. A, một số khảo sát Quan niệm về QTCT chỉ có 27% người được hỏi trả lời đúng => Vấn đề quản trị công ty còn rất mới lạ ở trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam
 16. KHẢO SÁT trong ỘIều lệ côngỀU LỆ CÔNG TY lời có Nội dung có VỀ N đi DUNG Đi ty % trả Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 81% Cổ đông và đại hội đồng cổ đông 60% Ban kiểm soát 60% Hội đồng quản trị 80% Tổng GĐ điều hành và cán bộ quản lý khác 82% Thư kí công ty 32% Kiểm toán công ty 49%
 17. Vấn đề đối xử công bằng với các cổ đông Theo điều tra 70% các công ty yêu cầu phải có trên 10% số cổ phần và 20% công ty yêu cầu nhóm cổ đông phải sở hữu từ 5-9% số cổ phần của công ty mới được quyền đề cử ứng viên cho Hội đồng quản trị
 18. Những tồn tại ở việt nam Hiện tượng gian lận trong khi chuyển nhượng giá khi phát hành thêm cổ phiếu mới Hiện tượng xung đột lợi ích giữa các nhóm cổ đông, gây thiệt hại cho cổ đông thiểu số  Hiện tượng gian lận trong chuyển nhượng giá giữa công ty với các đối tác liên quan.
 19. Những tồn tại ở việt nam Quyền lợi thứ hai của cổ đông là được tự do chuyển nhượng cổ phiếu. Quyền thứ ba của cổ đông là được nhận thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, và tham gia kiểm soát doanh nghiệp
 20. 3. Giải pháp cho QTCT ở việt nam 1, Cần phải có các khuôn khổ pháp lý điều chỉnh các công ty không niêm yết 2, Cần có chế tài nghiêm khắc hơn nữa trong việc điều chỉnh những sai phạm liên quan đến công bố thông tin và minh bạch.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản