Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Quản trị dự án

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 0 trang

5
2.686
lượt xem
1.377
download

Tất cả chúng ta đều phải quản lý dự án. Việc lựa chọn để mua một chiếc xe máy hoặc xây dựng một căn nhà riêng… đều là những ví dụ về dự án. Đương nhiên, trong lĩnh vực chuyên môn của bạn, có nhiều dự án phức tạp hơn liên quan đến những thay đổi, xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc đào tạo.

Quản trị dự án
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản